Periodika


Aktuálně odebíraná periodika

Aktuální seznam odebíraných periodik najdete v online katalogu Knihovny Jabok nebo v Souborném katalogu ČR.


Seznam starších ročníků periodik:

Tento seznam periodik již není aktualizován.

Název časopisu Stav Umístění Podrobnosti
ACTA APOSTOLICAE SEDIS: COMMENTARIUM OFFICIALE Ukonč. Dep. 1(1909) - 35 (1943), 42 (1950 - 49 (1957), 52 (1960) - 62 (1970), 67 (1975) - 77 (1985)
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE. PHILOSOPHICA ET HISTORICA. MONOGRAPHIA Ukonč. Dep. 1963 č.2
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE. PHILOSOPHICA ET HISTORICA. STUDIA PHILOSOPHICA Ukonč. Dep. 1974, 1975
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE. PHILOSOPHICA ET HISTORICA. THEATRALIA Ukonč. Dep. 1971
ALTERNATIVEN Ukonč. Dep. 1-7, 9,10,12,13
AMBROSIUS : ZEITSCHRIFT FÜR PREDIGER Ukonč. Dep. 40 (1926)- 49 (1935), 51 (1937), 54 (1949)-59 (1954)
ANGELICUM : PERIODICUM TRIMESTRE PONTIFICIAE STUDIORUM UNIVERSITATIS A SANCTO THOMA AQUINATE IN URBE ; web Ukonč. Dep. 15 (1939)-68 (1991)
ANIMA : VIERTELJAHRSCHRIFT FÜR PRAKTISCHE SEELSORGE Ukonč. Dep. [1 (1946)]-[3 (1948)], 4 (1949)-7 (1952), [8 (1953)]-[12 (1957)], 13 (1958)-[17 (1962)], [18 (1963)]-20 (1965)
ANNO DOMINI : KŘESŤANSTVÍ A SVĚT (AD ); web Odebír. Knih. [1 (1990)]-[3 (1992)], 4 (1993)-[5 (1994)], 6 (1995)-[7 (1996)], [8 (1997)]->
APOLLINARIS : COMMENTARIUS INSTITUTI UTRIUSQUE JURIS Ukonč. Dep. 11 (1938)-17 (1944), 19 (1946)-62 (1989)
BARIÉRY : ČASOPIS PRO OBČANSKOU SPOLEČNOST Odebír. Knih. 1 (1997) ->
BASIS Ukonč. Dep. [1976-1977], 1978-[1980], [1981-1982]
BENEDIKTINISCHE MONATSCHRIFT ZUR PFLEGE RELIGIÖSEN UND GEISTIGEN LEBENS Ukonč. Dep. 23 (1947)-32 (1956)
BIBEL HEUTE : ZEITSCHRIFT DES KATHOLISCHEN BIBELSWERKES Ukonč. Dep. 1965-1974
BIBEL IM JAHR Ukonč. Dep. 1965-1979, 1981-1982
BIBEL UND KIRCHE ; ISSN=0006-0623 Ukonč. Dep. 1 (1946)-46 (1991)
BIBEL UND LEBEN Ukonč. Dep. 1 (1960)-15 (1974)
BIBEL UND LITURGIE : BAUSTEINE FÜR DAS LEBEN IN GEMEINDEN ; ISSN=006-064x Ukonč. Dep. [24 (1956)-26 (1957/58)], 1958/59-1960/61, 38 (1964/65)-44 (1971), [48 (1975)-49 (1976)], 50 (1977), [51 (1978)-52 (1979)], 53 (1980)-[54 (1981)], [55 (1982)-56 (1983)], 57 (1984)-61 (1988), [62 (1989)], 63 (1990)-[65 (1992)]
BIBLICA : COMENTARII PERIODICI PONTIFICII INSTITUTI BIBLICI ; ISSN=0006-0887; web Ukonč. Dep. 21 (1940)-71 (1990)
BIBLISCHE ZEITSCHRIFT ; ISSN=0000-2014 Ukonč. Dep. 9 (1965)-12 (1968), 25 (1981)-30 (1986), 32 (1988)-34 (1990)
BULLETIN ET Ukonč. Knih. [9 (1998) - 11 (2000)]
CATHOLICA : VIERTELJAHRESSCHRIFT FÜR ÖKUMENISCHE THEOLOGIE ; web Ukonč. Dep. 41 (1987)-43 (1989), [44 (1990)]
CHRIST IN DER GEGENWART : KATHOLISCHE WOCHENZEITSCHRIFT Odebír. Knih. [51 (1999)]->
CHRISTLICH PÄDAGOGISCHE BLÄTTER ; web Ukonč. Dep. [91 (1978)], 93 (1980), 100 (1987)-102 (1989), [103 (1990)]
CHRISTLICHE KUNSTBLÄTTER Ukonč. Dep. [1964-1965], [1968-1970]
CONCILIUM : INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR THEOLOGIE ; ISSN=0588-9804; web Odebír. Knih., starší roč.: Dep. 1 (1965)-[11 (1975)], [12 (1976)-13 (1977)], 14 (1978), [15 (1979)-18 (1982)], [21 (1985)-22 (1986)], [24 (1988)]-28 (1992), [31 (1995)-32 (1996)] 33 (1997) ->
DAS MÜNSTER : ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST UND KUNSTWISSENSCHAFT Ukonč. Dep. [17 (1964)-31 (1978), 33 (1980)-34 (1981)]
DER CHRISTLICHE OSTEN Ukonč. Dep. [34 (1979)], [44 (1989)-47 (1992)]
DER MÄNNER SEELSORGE : WERKBLATT FÜR MÄNNERSEELSORGE UND MÄNNERBEWEGUNG Ukonč. Dep. 1 (1950)-3 (1953), 5 (1955)-16 (1966)
DER PREDIGER UND KATECHET : PRAKTISCHE KATHOLISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE VERKÜNDIGUNG DES GLAUBENS Ukonč. Dep. 91 (1951/52)-[127 (1988)], 128 (1989)-[130 (1991)], [132 (1993)]
DĚTI A MY : ČASOPIS PRO RODIČE, UČITELE A PRACOVNÍKY POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ Odebír. Knih. [28 (1998)], 30 (2000)->
DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR PHILOSOPHIE ; web Ukonč. Dep. 37 (1989)-[38 (1990)]
DIAKONIA : INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR DIE PRAXIS DER KIRCHE ; ISSN=0341-9592 Ukonč. Dep. 1 (1970)-18 (1987), [19 (1988)]-23 (1992)
DIAKONIA : INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR PRAKTISCHE THEOLOGIE ; dříve: ANIMA : VIERTELJAHRSCHRIFT FÜR PRAKTISCHE SEELSORG Ukonč. Dep. 1 (1966), [2 (1967)], 3 (1968)
DIE CHRISTENLEHRE : ZEITSCHRIFT FÜR DEN KATECHETISCHEN DIENST ; web Ukonč. Dep. 40 (1987), 42 (1989)
DIE KATHOLISCHEN MISSIONEN Ukonč. Dep. [109 (1990)]-[112 (1993)], [113 (1994)-114 (1995)]
DIE SEELSORGE : ZWEIMONATSCHRIFT FÜR SEELSORGEWISSENSCHAFT UND SEELSORGEPRAXIS UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER SEELSORGEHILFE ; dříve: DER SEELSORGER : MONASCHRIFT FÜR ZEITGEMÄSSE HOMIL Ukonč. Dep. [25 (1955)-26 (1956), 31 (1960/61)], 34 (1964), [37 (1967)-39 (1969)]
DIE ZEIT IM BUCH Ukonč. Dep. 1960-1968
DIENST AM WORT : GEDANKEN ZUR SONNTAGSPREDIGT Ukonč. Dep. 30 (1979)-[32 (1981)], [33 (1982)]-[35 (1984)], 36 (1985)-[37 (1986)], [38 (1987)-39 (1988)], 40 (1989)-[41 (1990)]
DINGIR : ČASOPIS O SEKTÁCH, CÍRKVÍCH A NOVÝCH NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍCH ; ISSN=1212-1371; web Odebír. Knih. 1 (1998), [2 (1999)], 3 (2000), 5 (2002)->
DOBRÝ PASTÝŘ : TÝDENÍK KATOLICKÉHO KNĚŽSTVA Ukonč. Dep. 1 (1945)-3 (1947)
EFFATHA : MAGAZÍN PRO KATOLICKOU CHARISMATICKOU OBNOVU A EVANGELIZACI Odebír. Knih. [9 (1999)]->
ENTSCHLUSS : ZEITSCHRIFT FÜR PRAXIS UND THEOLOGIE Ukonč. Dep. [13 (1957/58)-14 (1958/59), 19 (1964), 22 (1967)-31 (1976)]
EPHEMERIDES LITURGICAE ; web Ukonč. Dep. 77 (1963), [80 (1966)], [83 (1969)]-84 (1970), [85 (1971)], 87 (1973)-[88 (1974)], 89 (1975)-92 (1978), [93 (1979)]-103 (1989)
ERBE UND AUFTRAG : BENEDIKTINISCHE MONATSSCHRIFT Ukonč. Dep. 64 (1988)-[65 (1989)]
ESPRIT&VIE : HEBDOMADAIRE CATHOLIQUE DE FORMATION PERMANENTE Ukonč. Dep. [101 (1991)-103 (1993)]
ÉTHUM : BULLETIN PRO SOCIÁLNÍ PREVENCI, POMOC A INTERVENCI Odebír. Knih. [8 (1999)]->
ÉTUDES : REVUE MENSUELLE Ukonč. Knih. [1986-1987], 1988-1991, [1992-1994], 1995-1996, [1997-1998]
EWIG : MONATSMAGAZIN - DURCH WISSEN ZUM VERSTEHEN Ukonč. Dep. 1991-1993, [1994]
EXCHANGE : JOURNAL OF MISSIOLOGICAL AND ECUMENICAL RESEARCH ; web Ukonč. Dep. 19 (1990)-23 (1994), [24 (1995)]
GEIST UND LEBEN : ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE SPIRITUALITÄT ; dříve: ZEITSCHRIFT FÜR ASZESE UND MYSTIK ; web Ukonč. Dep. 20 (1947)-58 (1985), 60 (1987)-64 (1991), [65 (1992)]
GEO : DAS NEUE BILD DER ERDE Ukonč. Dep. [1978], [1980-1984], 1985-1986, [1987-1988], [1990]
GETSEMANY ; ISSN=1210-485x; web Odebír. Knih. 9 (1998)->
GOTTES WORT IM KIRCHENJAHR Ukonč. Dep. 1941, 1968-1980, [1983-1984], 1985
GOTTESDIENST : INFORMATION U. HANDREICHUNG DER LITURGISCHEN INSTITUTE DEUTSCHLANDS, ÖSTERREICHS UND DER SCHWEIZ Ukonč. Dep. 1 (1967)-6 (1973), 9 (1975)
GREGORIANUM : PERIODICUM TRIMESTRE A PONTIFICIA UNIVERSITATE GREGORIANA EDITUM Ukonč. Dep. 19 (1938)-29 (1948), 31 (1950)-33 (1952), 37 (1956)-71 (1990), [72 (1991)];
HERDER KORRESPONDENZ : MONATSHEFTE FÜR GESELLSCHAFT UND RELIGION ; ISSN=0018-0645 Odebír. Knih., starší roč.: Dep. 1 (1946/47)-2 (1947/48), 4 (1949/50)-37 (1983), [38 (1984)-40 (1986)], 41 (1987)-42 (1988), 43 (1989)-47 (1993), [48 (1994)], [53 (1999)], 54 (2000), [55 (2001)]->
HOCHLAND : ZEITSCHRIFT FÜR ALLE GEBIETE DES WISSENS UND DER SCHÖNEN KÜNSTEN Ukonč. Dep. [60 (1968)]-63 (1971)
INFORMATORIUM : ČASOPIS PRO VÝCHOVU DĚTÍ OD 3 - 8 LET V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A ŠKOLNÍCH DRUŽINÁCH Odebír. Knih. 6 (1999)->
INTERNATIONALE DIALOG ZEITSCHRIFT Ukonč. Knih. 1 (1968) - 6 (1973)
INTERNATIONALE KATHOLISCHE ZEITSCHRIFT "COMMUNIO" ; web Ukonč. Dep. [1 (1972)-13 (1984)], 14 (1985)-[17 (1988)], [18 (1989)]-20 (1991)
JEZUITÉ Ukonč. Knih. [1 (1992) - 8 (1999)]
JITRO : ČASOPIS KATOLICKÝCH STUDENTŮ Ukonč. Dep. 17 (1935/36)-22 (1940/41)
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY : ANIMAL BEHAVIOR PROCESSES Ukonč. Dep. 14 (1988)
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY : GENERAL Ukonč. Dep. 117 (1988)
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY : HUMAN PERCEPTION AND PERFORMANCE Ukonč. Dep. 14 (1988)
JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY : LEARNING, MEMORY, AND COGNITION Ukonč. Dep. 14 (1988)
KATECHETISCHE BLÄTTER : ZEITSCHRIFT FÜR RELIGIONSUNTERRICHT, GEMEINDEKATECHESE, KIRCHLICHE JUGENDARBEIT Ukonč. Dep. 54 (1928), 57 (1931)-[61 (1935)], [62 (1936)], 71 (1946)-[110 (1985)], [112 (1987)], 113 (1988)-114 (1989)
KATHOLISCHE FRAUENBILDUNG Ukonč. Dep. 66 (1965), 68 (1967)-71 (1970)
KATOLICKÝ TÝDENÍK ; dříve: KATOLICKÉ NOVINY ; web Odebír. Knih. [8 (1997)-10 (1999)], 11 (2000)->
KIRCHE IN NOT Ukonč. Dep. 1 (1953)-32 (1984), 34 (1986), 36 (1988)-37 (1989), 39 (1991)
KIRCHE UND GESELLSCHAFT Ukonč. Dep. Nr.2,3,7-10,13-21,44,59,89-96,103,106,109,119,131,133,139,159,169,172-204, 211, 214, 217
KIRCHLICHE ZEITGESCHICHTE: INTERNATIONALE HALBJAHRESSCHRIFT FÜR THEOLOGIE UND GESCHICHTSWISSENSCHAFT Ukonč. Dep. 2 (1989)
KLERUSBLATT Ukonč. Dep. 2 (1921)-20 (1939), 22 (1941)-24 (1943), 26 (1946/47)-51 (1971), 53 (1973)-54 (1974)
KRITICKÝ SBORNÍK : REVUE PRO LITERATURU, UMĚNÍ A FILOSOFII Ukonč. Dep. [10 (1990)]-[14 (1994)]
KŘESŤANSKÁ REVUE Ukonč. Knih. 1971
L+G LOGOS ... : ČTVRTLETNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOGOS PRAHA Ukonč. Knih. 1 (1993)-6 (1998)
LEBENDIGE KATECHESE : BEIHEFTE ZU LEBENDIGE SEELSORGE Ukonč. Dep. 1 (1979)-[2 (1980)], 3 (1981)-11 (1989), [12 (1990)]-[15 (1993)]
LEBENDIGE SEELSORGE : ZEITSCHRIFT FÜR ALLE FRAGEN DER SEELSORGE Ukonč. Dep. 1 (1950)-[39 (1989)], [40 (1990)]-[42 (1992)], 43 (1993)-[44 (1994)]
LEBENDIGES ZEUGNIS ; web Ukonč. Dep. [18 (1963)-21 (1966)], 23 (1968)-[28 (1973)], [29 (1974)]-[32 (1977)], 33 (1978)-[35 (1980)], 36 (1981)-[38 (1983)], [39 (1984)]-[43 (1988)], [44 (1989)-45 (1990)], 46 (1991)-[47 (1992)], [48 (1993), 50 (1995)]
LITURGISCHES JAHRBUCH : VIERTELJAHRESHEFTE FÜR FRAGEN DES GOTTESDIENSTES Ukonč. Dep. 1 (1951)-24 (1974), [40 (1990)]
MEDICINA E MORALE ; web Ukonč. Dep. [20 (1980), 24 (1984)-25 (1985)]
MISJONARZ Ukonč. Dep. 1987-1989
MISYJNE DROGI Ukonč. Dep. 6 (1988)-7 (1989), 9 (1991)
MITTEN IN DER WELT Ukonč. Dep. [20 (1981/82)-21 (1982/83)], 22 (1983/84)-[28 (1989/90)]
MODERNÍ VYUČOVÁNÍ : ČASOPIS PRO NOVÉ PROGRAMY V ČESKÉM ZÁKLADNÍM ŠKOLSTVÍ Odebír. Knih. [3 (1997)-5 (1999)], 6 (2000)->
MÜNCHENER THEOLOGISCHE ZEITSCHRIFT : VIERTELJAHRESSCHRIFT FÜR DAS GESAMTGEBIET DER KATHOLISCHEN THEOLOGIE Ukonč. Dep. [10 (1959)]-25 (1974)
MŮŽEŠ : NOVINY O SVÉPOMOCI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH Odebír. Knih. [7 (1999)], 8 (2000)->
NA HLUBINU : REVUE PRO VNITŘNÍ ŽIVOT Ukonč. Dep. [8 (1933)], 10 (1936)-[12 (1938)], [13 (1939)]-14 (1940), [15 (1941), 20 (1946)-21 (1947)], 22 (1948)
NEUES HOCHLAND Ukonč. Dep. 64 (1972)-66 (1974)
NEZBEDA Ukonč. Dep. [1992-1994]
NOVÝ ŽIVOT Ukonč. Dep. [35 (1983), 37 (1985)-38 (1986)]
ORDERSKORRESPONDENZ : ZEITSCHRIFT FÜR FRAGEN DES ORDENSLEBENS Ukonč. Dep. 2 (1961)-21 (1980)
ORIENTIERUNG Odebír. Knih. [61 (1997)], 62 (1998), [63 (1999) - 65 (2001)], 66 (2002) ->
ORTHODOXES FORUM : ZEITSCHRIFT DES INSTITUTS FÜR ORTHODOXE THEOLOGIE DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN Ukonč. Dep. [1 (1987), 3 (1989)-4 (1990)]
PASTORALBLATT FÜR DIE DIÖZESEN AACHEN, BERLIN, ESSEN, HILDENSHEIM, KÖLN OSNABRÜCK Ukonč. Dep. [1965, 1980-1983], 1984, [1985-1986], 1987, [1988-1990, 1992]
PASTORALES FORUM FÜR DIE SEELSORGER IM ERZBISTUM MÜNCHEN-FREISING Ukonč. Dep. [1 (1964)-4 (1967), 6 (1969)-10 (1973), 12 (1975)-16 (1979), 18 (1981), 21 (1984)-23 (1986)]
PAULUS : ZEITSCHRIFT FÜR MISSIONARISCHE SEELSORGE Ukonč. Dep. 1 (1923/24)-38 (1966)
PEDAGOGIKA Odebír. Knih. 51 (2001) ->
PERIKOPEN : EINFÜHRUNG IN DIE SCHRIFTLESUNGEN DER LITURGIE Ukonč. Dep. [42 (1969)]-[44 (1971)], [45 (1972)], [47 (1974)-52 (1979)], 53 (1980)-[58 (1985)], 59 (1986)-[65 (1992)], 66 (1993)
POLITISCHE STUDIEN : ZWEIMONATSZEITCHRIFT FÜR POLITIK UND ZEITGESHEHEN Ukonč. Knih. [45 (1994) - 50 (1999)]
PRAEDICA VERBUM : ZEITSCHRIFT IM DIENSTE DER GLAUBENSVERKÜNDIGUNG Odebír. Knih. 60 (1955)-70 (1965), [84 (1979), 86 (1981)], 87 (1982)-[89 (1984)], [90 (1985)]-91 (1986), [93 (1988)-94 (1989)], [100 (1995)-102 (1997)], 103 (1998)-[104 (1999)], 105 (2000)->
PRIESTERJAHRHEFT Ukonč. Dep. 1984,1991-1993
PROGLAS : REVUE PRO POLITIKU A KULTURU viz Revue proglas ; web Ukonč. Knih. [4 (1993)], [8 (1997)-10 (1999)], 11 (2000), 13 (2002)->
PSYCHOLOGIE DNES : PSYCHOLOGIE, PSYCHOTERAPIE, ŽIVOTNÍ STYL ; dříve: PROPSY : ČASOPIS PRO MODERNÍ PSYCHOLOGII Odebír. Knih. [3 (1997)-4 (1998)], [5 (1999)]->
PUBLIK FORUM : ZIETUNG KRITISCHER CHRISTEN Ukonč. Knih. [2001 - 2002]
RELIGIONSUNTERRICHT AN HÖHEREN SCHULEN Ukonč. Dep. 1 (1958)-[2 (1959)], 3 (1960)-[12 (1969)], 13 (1970)-[14 (1971)], [15 (1972)]-16 (1973), [17 (1974)-18 (1975)]
REVUE BIBLIQUE Ukonč. Dep. 48 (1939)-[49 (1940)], 60 (1953)-98 (1991)
REVUE PROGLAS : MĚSÍČNÍK PRO POLITIKU A KULTURU ; dříve: PROGLAS : REVUE PRO POLITIKU A KULTURU Odebír. Knih. [4 (1993)], [8 (1997)-10 (1999)], 11 (2000), 13 (2002)->
REVUE THÉOLOGIQUE DE LOUVAIN Ukonč. Dep. [18 (1987)-20 (1989)]
RIVISTA DI ASCETICA E MISTICA Ukonč. Dep. 1 (1956)-[6 (1961)], 7 (1962)-12 (1967), 14 (1969), 47 (1978)-[49 (1980)], 50 (1981)-[65 (1996)], [68 (1999) - 69 (2000)]
RIVISTA LITURGICA ; web Ukonč. Dep. [56 (1969)-58 (1971), 63 (1976)-66 (1979), 77 (1990)];
ROMANO DŽANIBEN: ČASOPIS ROMISTICKÝCH STUDIÍ Odebír. Knih. 1 (1993)-5(1998), [6 (1999)]->
SALESIÁNSKÁ RODINA ; web Odebír. Knih. 19 (1996)->
SIGNUM : ZEITSCHRIFT FÜR MISSIONARISCHE SEELSORGE IN ZUSAMMENARBEIT VON PRIESTEN UND LAIEN Ukonč. Dep. 39 (1967), 41 (1969)-44 (1972)
SOCIÁLNÍ POLITIKA : MĚSÍČNÍK MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ; web Odebír. Knih. 23 (1997)->
SOCIÁLNÍ PRÁCE : ODBORNÁ REVUE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Ukonč. Knih. 1 (1998), [2 (1999)]
SOCIOLOGICKÝ ČASOPIS ; web Odebír. Knih. 31 (1995)-32 (1996), [33 (1997)-34 (1998)], 35 (1999) [36 (2000)], 37 (2001)->
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA : ČASOPIS PRO TEORII A PRAXI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Odebír. Knih. 4 (1994), 6 (1996), 8 (1998)->
ST.-GOTTHARD NIEDERALTAICH Ukonč. Dep. 21 (1986/87), 23 (1988/89)-24 (1989/90)
STIMMEN DER ZEIT Odebír. Knih., starší roč.: Dep. 72 (1946/47)-[116 (1991)], [117 (1992), 119 (1994)], [124 (1999) - 126 (2001)], 127 (2002) ->
ŠINUJ : NEZÁVISLÝ ČASOPIS KLUBU PŘÁTEL ŽIDŮ Odebír. Knih. 3 (2002) ->
TEOLOGICKÁ REFLEXE Odebír. Knih. [1999]->
TEOLOGICKÉ TEXTY Odebír. Knih. 1 (1990)-[5 (1994)], 6 (1995)-[7 (1996)], [10 (1999) - 12 (2001)]- >
TEOLOGICKÝ SBORNÍK Odebír. Knih. 1997, [1998]->
THE MONTH : A REWIEW OF CHRISTIAN THOUGHT AND WORLD Ukonč. Knih. [1997], 1998 - 2000, [2001]
THEOLOGIE DER GEGENWART Ukonč. Dep. [3 (1960)-5 (1962), 8 (1965)-9 (1966)], 10 (1967)-[11 (1968)], 12 (1969)-28 (1985), 30 (1987)-[32 (1989)], 33 (1990), [34 (1991)-36 (1993)]
THEOLOGIE UND GLAUBE ; web Ukonč. Dep. 2 (1910)-9 (1917), 17 (1925)-18 (1926), [42 (1952), 61 (1971)-62 (1972), 64 (1974), 68 (1978), 71 (1981), 73 (1983)], 74 (1984)-[75 (1985)], [76 (1986)]-77 (1987), [78 (1988)-79 (1989)], 80 (1990)-[81 (1991)]
THEOLOGIE UND PHILOSOPHIE Ukonč. Dep. [47 (1972)], 62 (1987)-[63 (1988)], 64 (1989)-[65 (1990)]
THEOLOGISCH-PRAKTISCHE QUARTALSCHRIFT ; web Ukonč. Knih. 76 (1923), 91 (1938)-[129 (1981)], 130 (1982)-137 (1991), [139 (1993)]- [147 (1999)- 149 (2001)]
THEOLOGISCHE QUARTALSCHRIFT Ukonč. Dep. 104 (1956)-111 (1963), [150 (1970), 156 (1976), 159 (1979)], 160 (1980)-161 (1981), [167 (1987), 169 (1989)-172 (1992), 174 (1994)]
THEOLOGISCHES FORUM Ukonč. Dep. [1970]
TRIERER THEOLOGISCHE ZEITSCHRIFT Ukonč. Dep. [81 (1972), 87 (1978)], 88 (1979)-89 (1980), 96 (1987), 98 (1989)
TRIBUNE : ZEISTCHRIFT ZUM VERSTÄNDNIS DES JUDENTUMS Ukonč. Dep. 17 (1978) - 18(1980)
UČITELSKÉ LISTY : NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK Odebír. Knih. 5 (1997/98)->
UČITELSKÉ NOVINY : TÝDENÍK PRO UČITELE A PŘÁTELE ŠKOLY Odebír. Knih. [101 (1998)-102 (1999)]->
UNA SANCTA : ZEITSCHRIFT FÜR ÖKUMENISCHE BEGEGNUNG Ukonč. Dep. [12 (1957)]-[30 (1975)], [45 (1990)]
W DRODZE : MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIEMU ; web Ukonč. Dep. [1984]-[1986], [1987-1988]
ZÁVISLOSTI A MY Odebír. Knih. 2002 ->
ZEITSCHRIFT FÜR ASZESE UND MYSTIK Ukonč. Dep. 1 (1926)-7 (1932), 13 (1938)-14 (1939) 16 (1941) - 19 (1944)
ZEITSCHRIFT FÜR DIE ALTTESTAMENTLICHE WISSENSCHAFT ; web Ukonč. Dep. [91 (1979), 97 (1985)-98 (1986), 100 (1988)-102 (1990)]
ZEITSCHRIFT FÜR DIE NEUTESTAMENTLICHE WISSENSCHAFT UND DIE KUNDE DER ÄLTEREN KIRCHE ; dříve: ZEITSCHRIFT FÜR DIE NEUTESTAMENTLICHE WISSENSCHAFT ; web Ukonč. Dep. [77 (1986)]-[79 (1988)]
ZEITSCHRIFT FÜR KATHOLISCHE THEOLOGIE Ukonč. Dep. [84 (1962)-85 (1963), 96 (1974), 100 (1978)-101 (1979)], 103 (1980)-[104 (1982)], 105 (1983)-[106 (1984)], [107 (1985)] -112 (1990)
ZEITSCHRIFT FÜR MISSIONSWISSENSCHAFT UND RELIGIONSWISSENSCHAFT ; web Ukonč. Dep. 64 (1980)-67 (1983)
ZPRAVODAJ BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ Odebír. Knih. 7 (1998) ->
ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI KŘESŤANŮ A ŽIDŮ Odebír. Knih. 2001 ->Zpět | Home

Knihovna Jabok: URL: http://knihovna.jabok.cz/
Aktualizace: 30.12.2016 Webmaster

NAVRCHOLU.cz