Často kladené dotazy čtenářůRegistrace a čtenářské průkazy


Mohu se stát čtenářem, i když nejsem studentem Jaboku?

Ano. Knihovna Jabok je veřejnou knihovnou, takže ji mohou využívat nejen studenti a zaměstnanci Jaboku, ale také studenti dalších škol, pracovníci v pomáhajících profesích a všichni další zájemci z řad odborné i široké veřejnosti.

Musím se zaregistrovat jako čtenář, abych mohl(a) knihovnu využívat?

Ne. Registraci ani čtenářský průkaz nepotřebujete, pokud si chcete půjčovat knihy pouze prezenčně (tj. pouze ke studiu v knihovně), využívat veřejný internet nebo další služby určené i neregistrovaným uživatelům. Pokud si však chcete půjčovat knihy domů, musíte být registrovaným čtenářem knihovny a při výpůjčce předkládat čtenářských průkaz. Informace o tom, které služby mohou využívat neregistrovaní uživatelé, najdete na nástěnce v knihovně nebo na webových stránkách.

Jak se mohu stát čtenářem knihovny?

K tomu, abyste se stal(a) čtenářem knihovny, se musíte zaregistrovat jako čtenář. Praktické informace k registraci najdete na webových stránkách v sekci "Jak se stát čtenářem knihovny"

Kolik se platí za registraci do knihovny?

Registrace je zdarma pro studenty Jaboku, kteří zaplatili školné na příslušný školní rok, pro učitele a zaměstnance Jaboku apro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P Ostatní čtenáři platí za registraci 50 Kč.

Jak dloho je registrace do knihovny platná?

Platnosti registrace studentů nebo učitelů Jaboku končí vždy 31. srpna právě probíhajícího školního roku bez ohledu na datum registrace. U ostatních čtenářů je to 12 měsíců od data registrace. Po uplynutí registračního období nelze bez obnovení registrace půjčovat a rezervovat knihy ani prodlužovat výpůjčky. Při obnovení registrace je nutné předložit doklad o totožnosti a nahlásit změny údajů. Čtenáři, kteří nejsou studenty nebo zaměstnaci Jaboku nebo nemají průkaz ZTP nebo ZTP/P navíc musí zaplatit registrační poplatek 50 Kč.

Musím mít čtenářský průkaz?

Ano. Všechny transakce knihovního systému jsou vázány na čárový kód průkazu nebo číslo čipu karty, proto je nutné průkaz předkládat při půjčování dokumentů, při žádosti o heslo k počítači nebo při všech platbách.

Co když průkaz zapomenu doma?

Bez průkazu můžete využívat všechny služby určené neregistrovaným čtenářům. Pokud byste si chtěl(a) půjčit knihy bez průkazu, budete požádání o předložení dokladu o totožnosti a zaplatíte poplatek ve výši 5 Kč, poté si budete knihy moci půjčit.

Mohu jako čtenářský průkaz použít studentský průkaz UK, ISIC, Lítačku, Opencad, IN-kartu nebo jinou čipovou kartu, kterou už vlastním?

Ano, pokud Vaše čipová karta obsahuje identifikační údaje a fotografii a je kompatibilní s knihovním systémem. Typ průkazu, který chcete použít, zvolíte při registraci do knihovny. Pokud již čtenářský průkaz máte, a chcete jej vyměnit za některou ze svých čipových karet (např. Lítačku), požádejte personál o provedení změny průkazu buď při obnovení registrace do knihovny nebo při kterékoliv návštěvě knihovny.

Jak jsou chráněny osobní údaje nahrané na čipových kartách?

Pro transakce v knihovním systému, jako je půjčování, prodlužování výpůjček pod. používá knihovna pouze sériové číslo karty. V praxi to znamená, že na kartu není nutné nahrát žádnou aplikaci. Knihovna kromě čísla čipu nevyužívá žádné další údaje ani nemá přístup k datům a aplikacím, které jsou již na kartě nahrány (tj. nemá přístup k údajům o elektronických jízdenkách, datům elektronické peněženky atd.).

Platí se za vystavení průkazu?

Pokud při registraci nebo při ztrátě průkazu požádáte o vystavení průkazu Knihovny Jabok, zaplatíte za jeho vystavení 10 Kč. Pokud si však necháte zaregistrovat jako čtenářský průkaz čipovou kartu, kterou už vlastníte (např. Lítačku), pak nic neplatíte.

Co když ztratím čtenářský průkaz / čipovou kartu?

V každém případ nám ztrátu co nejdříve nahlaste kvůli ochraně čtenářského konta (za případné zneužití čtenářského průkazu nese odpovědnost čtenář). Při ztrátě musíte buď požádat o vystavení nového čtenářského průkazu Knihovny Jabok (za poplatek 10 Kč) nebo požádat o registraci jiné karty, protože knihovna eviduje pouze čísla čipu, které je pro každou nově vydanou kartu unikátní, bez ohledu na to, zda údaje vytištěné na povrchu karty zůstávají stejná nebo ne).

Pro vystavení čtenářského průkazu nebo registraci jiné karty je vyžadováno předložení občanského průkazu (kvůli ověření totožnosti čtenáře .Vyhledávání a půjčování knih a dalších dokumentů


Jak zjistím, je-li v knihovně konkrétní kniha a kde ji hledat?

Pro vyhledání konkrétní knihy využijte katalog knihovny. U každého záznamu se ve spodní části zobrazí informace o dostupných exemplářích. Informace o umístění je v katalogu uvedena pod označneím Signatura. Pro katalog jsou v knihovně vyhrazeny první dva počítače v přední části knihovny, katalog je však dostupný také na internetu.

Je katalog knihovny přístupný z domova?

Ano, odkaz na katalog najdete na webových stránkách knihovny nebo přímo na adrese < a href="http://knihovna.jabok.cuni.cz">http://www.jabok.cuni.cz. V katalogu můžete kromě vyhledávání také spravovat své čtenářské konto (prodlužovat výpůjčky, rezervovat dokumenty apod. Heslo pro přístup obdržíte při registraci- heslo si poté musíte změnit. Můžete si také změnit přihlašovací jméno, aby se Vám dobře pamatovalo.

Co je čtenářské konto?

Čtenářské konto slouží k zaznamenávání všech informací o výpůjčkách konkrétního čtenáře včetně rezervací, prodloužení vyýpůjčky atd. Je přístupné z on-line katalogu po přihlášení prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Ve čtenářském kontě v online katalogu může čtenář prodlužovat výpůjčky, rezervovat dokumenty, spravovat některé osobní údaje apod.

Jsou v knihovně pouze knihy?

Ne, v katalogu najdete také elektronické knihy přístupné přes webové rozhraní nebo na CD-ROM. Přehled dalších elektronických zdrojů a databází je na webu knihovny. V knihovně jsou také časopisy. Pro potřeby výuky lze použít i videokazety a DVD (u výpůjčního pultu).

Kde najdu časopisy?

Nová čísla časopisů jsou v regále naproti vchodu do knihovny, starší ročníky jsou na druhé straně regálu. Časopisy se půjčují prezenčně (domů lze půjčit pouze časopisy označené zeleným proužkem). Některé časopisy jsou volně dostupné online. Informace o dostupnosti najdete v záznamu o časopis v katalogu knihovny

Mohu si půjčit absolventské a bakalářské práce?

Domů ne, ale můžete je použít ke studiu v knihovně. Najdete je ve druhém regále od vchodu do knihovny. Řazené jsou podle signatur, které najdete v katalogu. Novější práce jsou obvykle dostupné také v elektronickému formuátu. V takovém případě se v katalogu zobrazí informace "Související elektronické zdroje" s odkazem na plný text práce.

Jak jsou knihy uspořádané?

Knihy jsou řazeny tematicky podle oborů. Názvy oborů jsou uvedeny vždy na čele regálu a dílčí podobory na jednotlivých policích. Plán knihovny najdete na nástěnce proti vchodu do knihovny.

Co, když je kniha vypůjčená?

Knihu, která je právě půjčená, si můžete rezervovat v internetovém katalogu. Jakmile bude kniha k dispozici, dostanete zprávu. E-mailové upozornění je zdarma, za upozornění telefonem se platí 25 Kč.

Co když je kniha dostupná a chci si ji zablokovat pro sebe

Knihu, ktreou jste našli v katalogu knihovny jako "Dostupnou pro výpůjčku" si po přihlášení do svého čtenářského konta můžete zablokovat a později si ji vyzvednout. Příprava pro knihy pro pozdější vyzvednutí je zpoplatněna 10 Kč. Jakmile bude kniha připravena, dostanete o tom oznámení e-mailem.

Mohu vrátit knihy, i když se do knihovny nedostanu v otevírací době?

Přo vrácení knih mimo provozní dobu knihovny existuje několik možnosti:

Kolik knih (dokumentů)mohu mít naráz půjčeno?

Maximální limit pro výpůjčku je 40 knih (pro učitele Jaboku platí zvláštní podmínky, viz Knihovní řád). Dejte však při větším počtu knih pozor na včasné vrácení, abyste zbytečně neplatili příliš velké pokuty.

Na jak dlouho se knihy půjčují?

Výpůjční lhůta je čtyři týdny - tj. 28 dní (pro učitele Jaboku platí zvláštní podmínky, viz Knihovní řád). V katalogu knihovny si však můžete výpůjčku prodloužit (můžete také požádat o prodloužení personál knihovny). Výpůjčku lze prodloužit celkem 6x (učitelé 10x). Prodloužení však není možné, pokud už uplynula výpůjční lhůta, pokud má knihu rezervovanou jiný čtenář nebo pokud již skončilo vaše registrační období

Co, když knihy nevrátím včas?

Před tím, než skončí výpůjční lhůta, dostanete upozornění e-mailem. Pokud knihy přesto včas nevrátíte, začne vám nabíhat zpozdné ve výši 2 Kč za každý započatý den zpoždění (zpozdné nabíhá pouze ve dnech, kdy je knihovna otevřena). Dokud zpozdné nezaplatíte, není možné prodlužovat výpůjčky ani půjčovat nebo rezervovat knihy.

POZOR! Případné nedoruční e-mailového upozornění o blížícím se termínu vrácení není důvodem pro prominutí zpozdného-Prostory knihovny a technické vybavení


Je v knihovně internet a WIFI?

V knihovně je několik počítačů s internetem. Přístupové heslo dostanete po předložení knihovního průkazu. Po skončení práce s internetem je nutné se odhlásit a heslo vrátit zpět knihovnici.

V knihovně je také WIFI připojení. Pokud se budete v knihovně k WIFI přihlašovat poprvé, sdělte to obsluze, aby věděla, že potřebujete přístupové údaje.

Je možné v knihovně kopírovat, tisknout nebo skenovat?

Mohu v knihovně jíst a pít?

Ano, pokud budete zachovávat ohled ke knihám, prostoru knihovny a ostatním čtenářům. K dispozici je také horká voda, čaj a káva.

Mohu do knihovny se zavazadlem?

Pro uložení zavazadel prosím použijte skříňky před vstupem do knihovny. Není však možné nechávat věci ve skříňkách mimo otvírací hodiny knihovny. Věci, které ve skříňkách zůstanou po otevírací době budou vyzvednuty a vráceny majiteli pouze po zaplacení pokuty 50 Kč. Pozor: Pokud nebudou vvěci vyzvednutné knihovníkem vyžádány do 10 dnů, budou zlikvidovány.


Hlavní stránka | Otevírací doba | Služby | Fond | Katalog | Knihovní řád | O knihovně | Odkazy | Kontakt | Služby pro osoby s postižením | Jabok | Mapa stránek | Archiv starších zpráv | Dokumentační portál Evergreen DokuWiki Bulletin Éthum

Knihovna Jabok: URL: http://knihovna.jabok.cz/

Aktualizace: 30.12.2016 Webmaster