Úvod
Vznik Internetu
Webové prohlížeče
Mozilla Firefox
Rozšíření pro Firefox
RSS
Logické operátory
Proximitní operátory
Příklady pokročilého hledání
Formát souboru
Datum
Doména
Tipy na Googlu
Vyhledávače
Typy vyhledávačů
Zajímavé vyhledávače
Sociální sítě
Odkazy na vyhledávače
Speciální typy dokumentů
Speciální webové nástroje
Slovníkové definice
Hledání vědeckých informací
Nevyditelný web
Než začneme vyhledávat
Hodnocení obsahu stránek
Tipy pro vyhledávání
Tipy (pokračování)
Placené zdroje
Gale Virtual Reference Library
Ebrary
Ebsco, ProQuest
Slovníky, Manuscriptorium
Zdroje v němčině
Bibliografie
Konec

Vyhledávání v Internetu a práce s elektronickými informačními zdrojiMetodický úvod pro 1. ročník Jaboku (1.  část)
připravila Eva Cerniňáková
26. 9. 2008