O Knihovně Jabok


Knihovna Jabok je veřejnou knihovnou. Mohou ji navštěvovat všichni zájemci z řad odborné i široké veřejnosti.

Ilustrační foto knihovny

Základní údaje

Knihovna Jabok byla zřízena v roce 1993 jako specializované pracoviště Jaboku - Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické a její fond je s ohledem na potřeby studia na Jaboku zaměřen na sociálně pedagogické a teologicko filosofické obory. Knihovna Jabok je však zároveň také veřejnou knihovnou registrovanou Ministerstvem kultury (registrační číslo knihovny 5786/2003, sigla ABG312) a slouží také studentům všech škol i dalším zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti.

Knihovní fond

Knihovní fond obsahuje dokumenty z oblasti sociální pedagogiky, sociální práce, pedagogiky a psychologie, zastoupeny jsou také teologické obory, etika a filosofie.
Ve fondu knihovny se kromě knih nacházejí také časopisyaudiovizuální dokumenty se sociální či křesťanskou tematikou, určené pro výuku na Jaboku, elektronické informační zdroje a databáze a také absolventské a bakalářské práce studentů Jaboku a oboru pastorační a sociální teologie na ETF UK. Součástí knihovního fondu jsou elektronické informační zdroje, včetně některých odborných databází; na stránkách knihovny je možné najít také odkazy odborné zdroje na volně dostupné na internetu.

Co knihovna nabízí:

 • Možnost využívání prezenční i absenční výpůjčky a další služby
 • Přístup k databázím EBSCO, Gale Virtual Reference Library, a dalším informačním zdrojům
 • Počítače s připojením na Internet s možností práce s kancelářskými programy
 • Studijní místa v sále knihovny a ve studovně
 • WIFI připojení
 • Možnost kopírování, tisku a skenování
 • Meziknihovní výpůjční službu
 • Kurzy vyhledávání informací
 • Snadnou dostupnost (Metro B a C, tramvaje, autobusy), viz kontaktní údaje
 • .
 • Příjemné prostředí
 • Možnost občerstvit se v knihovně kávou nebo čajem

Prostory knihovny

Knihovna se nachází v prostorách bývalé kaple v zadním křídle budovy Joaneum (tato budova kdysi sloužila a nyní patří Školským bratřím, v současné době ji má dlouhodobě v pronájmu Jabok). Sál knihovny je pozoruhodný secesní výzdobou stropu a stěn, zajímavým lustrem a také nástěnnými malbami Františka Štorce s motivy čtyř evangelistů, Krista a svaté rodiny (viz fotogalerie). Bývalý kůr je nyní využit jako studovna.

Zajímavosti o knihovně

Několik čísel z roku 2015

Knihovní fond

Knihovní fond tvoří celkem 22902 knihovních jednotek. V průběhu roku 2015 do knihovny přibylo 908 knihovních jednotek.
Kromě toho knihovna odebírá aktuálně odebírá 70 titulů časopisů.

Čtenáři a návštěvy

V roce 2014 se do knihovny zaregistrovalo nebo registraci obnovilo 618 čtenářů.
Fyzicky navštívilo knihovnu 6706 uživatelů, kteří si půjčili domů knihy nebo využili počítače v knihovně (nejsou zde započítání čtenáři, kteří knihovnu využili pouze k prezenčnímu studiu).
Virtuálně knihovnu navštívilo celkem 20874 návštěvníků (10948 návštěv online katalogu a 9926 návštěvníků webových stránek knihovny).

Výpůjčky

V roce 2015 si čtenáři v Knihovně Jabok absenčně vypůjčili nebo prodloužili celkem 19084 knihovních jednotek. V průměru si každý zaregistrovaný čtenár půjčil 31 knihovních jednotek.
Nejaktivnější čtenář si za rok odnesl domů celkem celkem 120 knih
(na druhém a třetím místě jsou čtenáři se 109 a 101 knihou).
Prvenství za nejlaxnější přístup náleží čtenáři, který v roce 2015 zaplatil celkem 1148 Kč za zpozdné (přepočteno na jednu knihu to představuje 574 dní, které uplynuly od termínu vrácení). Naopak nejmenší možnou částku za zpozdné, tj. 2 Kč (vrácení jedné knihy s jednodenním zpožděním), zaplatili v roce 2014 čtyři čtenáři. Průměrná částka za zpodné činí 104 Kč na jednoho platícího čtenáře. Většina čtenářů (342) však vrátila všechny knihy včas a zpozdné neplatila vůbec.

Top 10 aneb nejpůjčovanější knihy v roce 2015
 1. Slowík, Josef: Speciální pedagogika (146 výpůjček)
 2. Martinek, Michael: Praktická teologie pro sociální pracovníky (144 výpůjček)
 3. Fischer, Ondřej: Etika pro sociální práci (128 výpůjček)
 4. Milfait, René: Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce (121 výpůjček)
 5. Čábalová, Dagmar: Pedagogika (102 výpůjček)
 6. Matoušek, Oldřich: Encyklopedie sociální práce (101 výpůjček)
 7. Coreth, Emerich: Co je člověk (92 výpůjček)
 8. Bauer, Kateřina a kol.: Hledání Ježíšovy tváře: Christologická čítanka (91 výpůjček)
 9. Peipeková, Jarmila: Kapitoly ze speciální pedagogiky - 2., rozhšíř. a přeprac. vyd. (73 výpůjček)
 10. Matoušek, Oldřich: Metody a řízení sociální práce (70 výpůjček)

Další statistiky

Knihovní systém Evergreen

Knihovna Jabok začala jako první v České republice využívat knihovní systém s otevřeným zdrojovým kódem Evergreen (přechod na Evergreen se uskutečnil 4. září 2011). V souvislosti s tím byla nominována na cenu za Informační počin v soutěži Knihovna roku 2012 za "Úspěšnou implementaci software Evergreen a rozvíjení spolupráce s ostatními knihovnami".
V současné době knihovna spravuje dokumentační portál české komunity Evergreenu Evergreen DokuWiki.

Články o Knihovně Jabok v oborových knihovnických časopisech
*

Uskutečněné akceilustrační obrázek

Upcycling

Výstavu výtvarných prací z materiálů, které již dosloužily svému původnímu účelu s názvem Upcycling aneb nové příležitosti pro věci bez šance připravily členky Klubu tvořivých knihovníků. Výstavu dopprovázely ktrátké komentáře studentů Jaboku na téma upcycling. Výstava proběhla v květnu a červnu 2015.
ilustrační obrázek

Cestou arteterapie

Od dubna do května 2015 se v knihovně konala výstava obrazů Marie Lhotové Cestou arteterapie. Marie Lhotové, která je mimo jiné autorkou knihy Proměny výtvarné tvorby v arteterapii, během vernisáže formou interaktivní hry seznamila účastníky se svými obrazy a jejich vznikem a s využitím vystavených exponátů jim představila téma arteterapie.
ilustrační obrázek

Slané ženy

Ve spolupráci s Klubem nemocných cystickou fibrózou se v knihovně od 2. března 2015 konala výstava unikátních nezveřejněných fotografií z kalendáře Slané ženy, který se snaží upozornit na problematiku nemoci cystická fibróza. Součástní verznisáže bylo i promítání dokumentu o životě s cystickou fibrózou a setkání s některými modelkami kalendáře, kterými byly ženy s cystickou fibrózou.
ilustrační obrázek

Jdu si pro obzor

Od 5. ledna do 26. února 2015 proběhla v knihovně výstava fotografií a koláží Václavy Rayntové s názvem Jdu si pro obzor. V průběhu konání výstavy se uskutečnilo také neformální setkání s autorkou fotografií, při kterém vyprávěla o svých fotografiích a o tom, jak vznikají.
ilustrační obrázek

Život v našich barvách

8.10.-28.11. 2014 Život v našich barvách - Výstava obrazů, keramiky a dalších a artefaktů vytvořených lidmí s mentálním postižením, kteří využívají služby denních stacionářů obecně prospěšné společnosti Ruka pro život
ilustrační foto

Za hlasem zvonů

9.5.-30.6.2014 Za hlasem zvonů - fotografie z Taizé a Míšně - Výstava fotografií Hanky Gottwaldové (in memoriam).
ilustrační foto

Někdy slova nestačí

24. 5. - 30. 6. 2013 se v rámci oslav 20 let Jaboku konala výstava tvorby studetnů a absolventů Jaboku "Někdy slova nestačí". Svou tvorbub vystavovali Kateřina Dlabová (fotografie), Petr Eisner (grafické listy), Marta Gemperlová (měděné tepané nádoby), Eli Gieslerová (fotografie), Petr Král (kresby a trojrozměrné modely), Richard Lammel (fotografie), Jan Plavec (fotografie), Denisa Rosová a Petr Ros (fotografie), Anna Trusinová (fotografie),
ilustrační foto

Máme co říct

24. 5. 2013 se v rámci oslav 20 let Jaboku konalo Autorské čtení z textů studentů a absolventů Jaboku nazvané "Máme co říct". Čtení zahájil bývalý učitel Jaboku Jaromír Damek. Poté zazněly texty Lucie Krupičkové, básně Jiřího Hejtmánka v podání Roberta Krause, básně a texty Dorotky Žurkové z knihy Dubnování v podání Lucie Krupičkové a Anny Frýdlové a čtení Dany Moréé z knihy Kuba, ráj to napohled. Čtení doplnil svým zpěvem kytarista a zpěvák ruských bluesových balad Alexej Smorchkov (bývalý zaměstnanec Jaboku).
Přehled vydaných knih dalších studentů a absolventů Jaboku, kteří se autorského čtení nemohli zúčastnit, si můžete stáhnou ve formát PDF nebo DOC.
ilustrační foto

Krása stromů ve fotografiích

31. 1. - 30. 4. 2013 - Výstava pořádaná ve spolupráci s občanskýcm sdružením Naše Čelákovice. Vernisáž výstavy byla doplněna přednáškou RNDr. Jiřího Sádla, CSc. (Botanický ústav AV ČR) nazvanou Strom jako symbol v evropské kultuře a promítáním filmu NIMBY.
ilustrační foto

Aleš Deutsch - Pojď se mnou tam

31. 10. - 31. 12. 2012 - Výstava fotografií Aleše Deutsche "Pojď se mnou tam". Vernisáž výstavy se konala při příležitosti Týdne knihovnen 2012.
ilustrační foto

Seminář bezbariérová knihovna

19. 10. 2012 se v prostorách knihovny konal seminář Bezbariérová knihovna, který pořádal Svaz knihovníků aa informačních pracovníků ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a CDV Jabok. Na oragnizaci semináře se podílely také pracovnice Knihovny Jabok.
ilustrační foto

Reminiscence: práce se vzpomínkami seniorů

22. 5. - 30. 6. 2012 Výstava Reminiscence: práce se vzpomínkami seniorů byla výstupem ze stejnojmenného studentského semináře na VOŠ Jabok (a zaplnila knihovnu předměty a obrázky, které vyvolaly mnoho vzpomínek na dětství a mládí nejen u seniorů)
ilustrační foto

Vyšší Hrádek

21. 11. – 6. 12. 2011 - Výstava fotografií z občasnkého sdružení Vyšší Hrádek. Výstava byla doplněna přednáškou s diskusí o Vyšším Hrádku a o přístupu zaměřeném na člověka.
ilustrační foto

Výstava Světlo a stíny

17. 3. - 25. 6. 2010 - 2. ročník výstavy fotografií a výtvorů čtenářů a přátel Knihovny Jabok, tentokrát na téma světlo a stíny. Výstavy se účastnilo 21 autorů. Seznam autorů ve formátu DOC/PDF Článek o vernisáži výstavy
ilustrační foto - autorkou je Dominka Duchková

Výstava Síť, sítě

4. 3. - 2. 4. 2009 - výstava fotografií a výtvorů čtenářů a přátel Knihovny Jabok. Výstava se konala pod názvem Síť ... Sítě... aneb o stítích nejen počítačových. Na výstavě se podíleli (v abecedním pořadí) ): Eva Cerniňáková, Dominika Duchková (autorka titulní fotografie), Hana Gottwaldová, Setra Klára, Robin Kraus, Marta Mutlová, Michal Pařízek, Jitka Růžičková Alexej Smrčkov a neznámý autor fotografie z projektu "Zkušenosti s přírodou ve městě".

Výstava Sociální práce v beletrii

6. - 31. 10. 2008 (při příležitosti Týdne knihoven) - výstava Sociální práce v beletrii aneb učit se dá nejen z učebnic . Čtenáři se mohli v knihovně seznámit se zajímavými tituly z beletrie, ve kterých se v nějaké formě objevují témata dotýkající se sociální práce, psychologie, pedagogiky, pomáhajících profesí apod. Můžete si prohlédnout seznam vystavovaných knih ve formátu RTF | PDF s informací, ve které pražské knihovně je možné titul vypůjčit. Zájemci si mohou prohlédnout dokumenty z jednotlivých prezentací a fotografie z průběhu setkání.


Záložky - aneb co zůstalo v knihách

Týden knihoven 2006 - výstava záložek, které naši čtenáři zapomněli v knihách. Součástí výstavy byla i soutěž. Soutěžící se pokoušeli uhádnout, které 2 z vystavených záložek jsme v knihách nenašli. Vylosovaní řešitelé dostali jako odměnu různé druhy záložek.


Setkání knihovníků teologických knihoven

Ve dnech 13. a 14. dubna 2005 se na Jaboku konalo setkání knihovníků teologických knihoven.Další informace:

Přihláška do knihovny


Zpět | O knihovně | Zaměstnanci | Fotogalerie | Home

Knihovna Jabok: URL: http://knihovna.jabok.cz/
Aktualizace: 22.02.2017 Webmaster

NAVRCHOLU.cz