Úvod
Zdroje ke studiu
Citační etika
Jak citovat
Nátroje pro tvorbu citací
Zotero
Termíny: knihovna
Termíny: Katalog
Termíny: Bibliografie
Termíny: Rešerše
Termíny: ISBN
Knihovna Jabok
Další knihovny: NK
Další knihovny: NPKK
Operátor AND
Operátor OR
Operátor NOT
Proximitní operátory
Hledání fráze
Než začneme hledat
Souborné katalogy
Databáze národní knihovny
GVRL
Další odborné zdroj
Vědecké informace na internetu
Doporučené materiály
Slevy na literaturu

Knihovny, katalogy, vyhledávání informací


Ilustrační foto - výřez nástěnné malby v interiéru Knihovny Jabok znázorňující evangelistu Lukáše (od Františka Štorcla)

Přednáška k předmětu Metodika studia pro 1. ročník Jaboku
1. část

(aktualizováno 7. 10. 2009)

připravila Eva Cerniňáková