Vyhledávání v katalogu KP-sysNabídka hlavního menu

 • Záznamy/Prohlížení (Prohlížení záznamů , jednoduché vyhledávání , rezervace dokumentů)
 • Rešerše (Kombinované vyhledávání dokumentů)
 • Zobrazení výpůjček (Nahlédnutí do čtenářského konta)


  ZÁZNAMY/PROHLÍŽENÍ

  Zobrazení záznamů podle jednotlivých typů dokumentů:

  Vybereme-li některou z položek (kromě "Zobrazení KATALOG") Zobrazí se seznam dokumentů zvoleného typu, např. monografie. Volit můžete mezi následujícími typy dokumentů:

  Zobrazení KATALOG:

  zobrazí se seznam VŠECH dokumentů bez ohledu na typ, které jsou v databázi katalogu řazeny abecedně podle názvů. Na pravé straně seznamu jsou uvedeny zkratky typu zobrazeného dokumentu:

  Poznámky k vyhledávání:

  Katalogizační záznam:

  OBECNÉ ÚDAJE:
  ÚDAJE O PŘÍRŮSTKOVÝCH ČÍSLECH (TJ. EXEMPLÁŘÍCH DOKUMENTU)
  ÚDAJE O ROČNÍCÍCH A ČÍSLECH ČASOPISU
  Údaje o číslech a ročnících časopisu se zobrazí po stisku Alt+V (v katalogizačním záznamu časopisu)
  INFORMACE O VYPŮJČENÍ DOKUMENTU
  Zobrazí se po stisku Alt+V (v katalogizačním záznamu)
  REZERVACE VYPŮJČENÉHO DOKUMENTU
  V katalogizačním záznamu vybraného záznamu zvolte menu tj.: F10 => Rezervace => Rezervování dokumentu => Zadej číslo legitimace => Zadej 4 znaky příjmení => Do kdy rezervovat . Rezervace opustíte opakovaným stiskem klávesy Esc. Vyhledání dokumentu v katalogu

  Externí katalog (Česká národní bibliografie)

  V seznamu dokumentů (např .v " Zobrazení Katalog") zmáčknutím CTRL+F5 otevřete externí katalog (je možné použít např. když hledáte údaje o některé knize, která není v knihovně Jaboku). Práce s externím katalogem je stejná jako se zdejším katalogem, viz výše. Některé položky nebo příkazy ovšem nefungují (např. vyhledání dle čísel dokumentu, příkaz Alt+V apod) protože je možné (a logické) použít je jen v případě konkrétního knihovního fondu.

  MODUL REŠERŠE (informační a rešeršní modul)

  Používá se buď pro vyhledávání podle více kritérií (kombinované vyhledávání) nebo v případě, že nevíme, v kterém poli záznamu se hledaný výraz nachází a při vyhledání dle podmínky (AltF10) bychom museli zdlouhavě opakovaně vyhledávat stejný výraz v různých polích. Při vyhledávání můžeme vybírat mezi druhy dokumentů, definovat dotaz, a upravovat vzorec pro vyhledávání:
  Příklad z obrázku:

  Vzorec 1*2: program vybere všechny záznamy o knihách v nichž figuruje jméno Matějček, které byly vydány v roce 1996

  Vzorec 1+2: program vybere všechny záznamy o knihách, ve kterých figuruje jméno Matějček a také všechny záznamy o knihách, které byly vydány v roce 1996 nezávisle na první podmínce (v našem případě jménu Matějček)

  Vzorec (1+2)*3: program vybere záznamy v nichž platí podmínka 1 zároveň s podmínkou 3, nebo podmínka 2 zároveň s podmínkou tři (tj. knihy Matějčka s klíčovým slovem šikana, nebo knihy vydané v r. 1996 s klíčovým slovem šikana). Po zadání všech potřebných parametrů se vyhledávání spouští klávesou F4

  ZOBRAZENÍ VÝPÙJČEK - Nahlédnutí do vlastního čtenářského konta

  Z hlavního menu: Zobrazení čtenářského konta => zadejte číslo legitimace => Zadejte 4 znaky příjmení => Zahájení tisku. Po vybrání "zahájení tisku" se zobrazí vypůjčené dokumenty s daty půjčení a vrácení a počtem prolongací.

  Zpět | Home

  Knihovna Jabok: URL: http://knihovna.jabok.cuni.cz/
  Aktualizace: 07.03.2016 Webmaster

  NAVRCHOLU.cz