Návod na změnu osobních údajů ve čtenářském kontě v online katalogu

Pro obnovení registrace je nutné předložit platný doklad o totožnosti, nahlásit změny osobních údajů a zaplatit registrační poplatek na další období, viz Knihovní řád (registrační poplatek se nevztahuje na studenty a zaměstnance VOŠ Jabok, a na držitele průkazu ZTP a ZTP/P).

Proces registrace můžete urychlit opravou osobních údajů:

Přihlášení do čtenářského kotna

V Online katalogu klikněte na odkaz Moje konto a vyplňte své přihlašovací údaje (jméno a heslo).

Změna e-mailové adresy:

Změna přihlašovacího jména:

Změna trvalé nebo kontaktní adresy:

POZOR!
Dokud knihovník nepotvrdí Vaši novou adresu při registraci nebo návštěvě knihovny, adresa není aktivní! Neaktivní adresa je ve čtenářském kontě zobrazena jako Nevyřízená adresa a je možné ji změnit nebo smazat. Při při změně trvalé adresy je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad o totožnosti.

Změna dalších údajů

Změnu dalších osobních údajů (příjmení, občanský průkaz, telefon, typ studia apod.) je nutné nahlásit knihovníkovi při registraci nebo návštěvě knihovny.Aktualizace: 21.11.2013