Služby

Poskytování služeb Knihovny Jabok se řídí Knihovním řádem Knihovny Jabok Podmínkou pro využívání některých služeb knihovny je registrace, viz přehled služeb.
Některé ze služeb je možno předem objednat prostřednictvím on-line formulářů.

Přehled služeb Knihovny Jabok

Druhy poskytovaných služeb:
Výpůjční služby | Využívání informačních zdrojů a výpočetní techniky | Kopírovací služby | Poradenské, referenční a rešeršní služby | Tematická školení a semináře


Nové služby

*

Knihobox

Co je knihobox?

Knihobox je umístěn v 1. patře budovy B před knihovnou. Slouží k vracení knih v době, kdy je knihovna zavřená (v provozní době knihovny prosím vracejte knihy běžným způsobem v knihovně). Podrobná pravidla pro používání knihoboxu jsou uvedena v Knihovním řádu.

Vracení knih do knihoboxu

Knihy, které čtenář vloží do knihoboxu, budou odepsány ze čtenářského konta v následujícím provozním dni knihovny.
Vracení knih do knihoboxu je založeno na vzájemné důvěře mezi čtenářem a knihovníkem. Čtenář neobdrží potvrzení o vrácení. Zda vrácení proběhlo, lze ověřit ve čtenářském kontě nebo telefonicky či e-mailem.

Poškozené knihy a zpozdné při vracení do knihoboxu

 • Knihovna ze čtenářského konta neodepíše takové knihovní jednotky vložené do knihoboxu, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoliv způsobem poškozeny. Čtenáři v tomto případě bude odesláno upozornění prostřednictvím e-mailové pošty.
 • Při vrácení knihovní jednotky do knihoboxu bude narůstání případných sankčních poplatků za knihovní jednotky vrácené po uplynutí výpůjční lhůty zastaveno k okamžiku odepsání knihovní jednotky ze čtenářského konta. Naúčtované sankční poplatky může uživatel uhradit platebním převodem nebo při nejbližší návštěvě knihovny.

 • *

  Bezhotovostní platby

  Nově můžete za služby knihovny nebo za zpozdné platit nejen hotově v knihovně, ale také formou bezhotovostního bankovního převodu. Variabilní symbol nutný pro identifikaci Vašich plateb i další údaje nutné pro zadání bankovního převodu najdete po přihlášení do svého čtenářského konta na záložce "Osobní údaje a nastavení účtu". Podrobnější informace k bezhotovostním platbám
  *

  Blokování dokumentů pro pozdější výpůjčku

  V lednu 2015 byl ukočen provoz služby blokací v testovacím provozu - od 1. února 2015 se služba blokování dokumentu pro pozdější výpůjčku stává standardní službou.
  Základní informace
  Na rozdíl od případu rezervace, kdy si čtenář může rezervovat pouze knihu, která momentálně není v knihovně dostupná (je vypůjčená), blokace umožní čtenáři objednat si ve svém čtenářském kontě dokument, který je aktuálně dostupný ve fondu knihovny a má status vhodný pro absenční výpůjčku. Příkladem může být např. blokování (odložení) knihy, která je k dispozici na regále a v katalogu má alespoň jeden exemplář k vypůjčení (tj. se statusem "Volné"). Poskytování této služby se řídí knihovním řádem.

  Zadání blokace
  Blokaci je možné zadat pouze ze čtenářského konta v online katalogu (tj. blokaci NELZE objednávat e-mailem nebo telefonicky). Blokace bude čtenáři připravena v následujícím pracovním dni po zadání blokace. Blokaci není možné zadat, pokud má čtenář nevyřízené závazky vůči knihovně (např. výpůjčky s uplynulou lhůtou, nezaplacené zpozdné apod.)

  Poplatek za blokaci
  Blokace je PLACENÁ SLUŽBA. Poplatek za blokaci činí 10 Kč za každý blokovaný dokument. Tato částka je čtenáři naúčtována ve chvíli, kdy je dokument připraven pro vyzvednutí a je vybírána bez ohledu na to, zda si čtenář dokument později vyzvedne.

  Informace o připraveném dokumentu
  O tom, že je blokace připravená, je čtenář informován e-mailovou zprávou. Informace o dostupných blokacích a rezervacích může čtenář zjistit také po přihlášení do svého čtenářského konta v online katalogu. Upozorňujeme, že v případě nedoručení odeslané zprávy o připravené blokaci nemá čtenář nárok na odpuštění poplatku za blokaci.

  Maximální počet blokací
  Čtenář může mít zároveň připraveno maximálně 5 blokovaných dokumentů. Je sice možné zadat libovolný počet blokací (připraveny budou i blokace zadané nad uvedený limit), je však nutné počítat s tím, že poté, co počet připravených blokací dosáhne počtu pěti blokací, je čtenářské konto zmrazeno, a do zaplacení poplatků za blokace nejsou čtenáři povoleny absenční výpůjčky, rezervace, další blokace nebo prodloužení výpůjční lhůty dříve vypůjčených dokumentů.

  Lhůta pro vyzvednutí blokace
  Nevyzvednutá blokace propadá po 8 dnech od odeslání oznámení o blokaci. Za propadlou blokaci je vybírán smluvní poplatek za nevyzvednutí blokace ve výši 10 Kč za dokument. Tím se neruší poplatek za připravení blokovaného dokumentu k výpůjčce (tj. čtenář zaplatí jak 10 Kč jako poplatek za blokaci, tak také 10 Kč jako sančkční poplatek za nevyzvednutí blokace).

  Rezervace dokumentů, které jsou aktuálně vypůjčené, zůstávává nadále bezplatnou službou.

  Přehled poskytovaných služeb

  *Výpůjční služby:


  *

  Využívání informačních zdrojů a výpočetní techniky


  * Poradenské, referenční a rešeršní služby:


  * Jednorázová tematická školení a kurzy

  Zpět | Popis služeb | Přehled služeb | On-line služby | Kurzy | Otevírací doba | Kontakt | Home

  Knihovna Jabok: URL: http://knihovna.jabok.cz/
  Aktualizace: 30.12.2016 Webmaster

  NAVRCHOLU.cz