Vyhledávání v Internetu, práce s elektronickými informačními zdroji
(metodický úvod - 1.  část)

Vznik Internetu


Internetové prohlížeče

Prohlížeče: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Conqueror (i mnohé další)

Poznámky k Firefoxu:


Rozšířené vyhledávání: ("Advanced search" , "Power search" apod.)

Logické operátory

Uvozovky

Využití nabídky pokročilého vyhledávání ve vyhledávačích: na příkladu vyhledávače Google

www.google.com a dále zvolit "Pokročilé vyhledávání" anebo aresa www.google.cz/advanced_search?hl=cs

Najít výsledky

Zobrazit stránky napsané pouze v jazyce

Použití – např. Když hledám-li informace o polském hnutí solidarita (Solidarność) a neumím dobře polsky. Vyhledávač se mj. orientuje podle uvedené znakové sady v záhlaví webového dokumentu. Česky např. ISO-8859-2 (ISO čeština) nebo widnows-1250 , Unicode aj.

Formát souboru:

(Vyhledávač altavista má navíc HTML dokumenty a textové (.txt) dokumenty, Yahoo RSS a XML dokumenty) apod.

Datum:

zúžíme si vyhledávání na konkrétní období. Např. když chceme pouze aktuální stránky, nebo naopak stránky, které byly aktualizovány před půl rokem, protože hledáme tehdy aktuální informaci.

Výskyt: termínu

Zobrazit stránky pouze/nikoli z domény:


Další možnosti pokročilého vyhledávání na Googlu

Možnost použít speciální syntaxi u Googlu  (viz "advanced search tips" - www.google.cz/intl/cs/help/refinesearch.html ) všechny výše uvedené možnosti je možné doplnit do vyhledávacího pole ve formě textu a ještě některé navíc (viz uvedená stránka)
Podobný způsob vyhledávání umožňují i další vyhledávače.

Vyhledávače:

Nabízejí vyhledávání ve webových stránkách, v diskusních skupinách, konferencích, obrázcích, zvukových dokumentech apod. Prohledávají fulltext:
Robot, tzv. crawler nebo spider, prochází existující internetové stánky, vytváří si z nich databázi, tzv. index. V něm se pomocí vyhledávacích nástrojů (programů) hledá výraz zadaný v uživatelském rozhraní (webová stránka).

Druhy vyhledávačů:

Odkazy na další vyhledávače:
www.jabok.cuni.cz/knihovna/odkazy.html - odkazy na stránkách knihovny Jabok, zaměřené na potřeby studia
www.mkl.cz/odkazy_uz.htm - odkazy knihovny v Lounech na vyhledávače a další užitečné tipy
http://vyhledavace.unas.cz/- seznam vyhledávačů, zahraničních i českých
http://vyhledavace.bre.cz/ - české vyhledávače

Další speciální vyhledávací nástroje:

Hledání slovníkových definic a informací

Volně dostupné encyklopedické zdroje : Wikipedia česky - http://cs.wikipedia.org/wiki i anglicky - http://en.wikipedia.org/wiki a v jiných jazycích, Multienciklopedická stránka Answers - www.answers.com, česky např. encyklopedie COjeCO - www.cojeco.cz aj. Co je co a jiné

Vyhledávání tzv. vědeckých informací: