Knihovny a katalogy, bibliografické databáze: vyhledávání literatury a informačních zdrojů
(metodický úvod - 2. část)

Informační zdroje použitelné pro studium:

Pozn.: Pokud používáme informace z literatury či jiných druhů dokumentů, je potřeba uvádět zdroj. Způsob citace zdrojů upravuje ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura.
viz též Metodický pokyn ke psaní semestrálních, ročníkových, absolventských a bakalářských prací [online]. In Průvodce studenta Jaboku pro školní rok 2006/2007. Praha. Jabok 2006. Dostupný z www http://www.jabok.cuni.cz/download/pruvodce.doc
Některé elektronické zdroje umožňují stáhnout citaci vyhledaného dokumentu (např. Gale Virtual reference library - zde se jedná se o kolekci tzv. e-books)Možnost nákupu studijní literatury se slevou (podmínkou je obvykle předložení studijního průkazu nebo indexu):


Některé užitečné termíny z oblasti informatiky a knihovní vědy

(zpracováno podle KTD - česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). [online] Praha. Národní Knihovna ČR. Dostupné z WWW http://sigma.nkp.cz/F/MCM33RR1TKGJ8VIESRKVRU4BAUIBDJTGATJLVY4RNGBX1D47SI-06870?func=file&file_name=find-a&local_base=ktd.)

Informace o knihovnách
Souborné katalogy a další sekundární informační zdroje:


Pozn.:Všechny zde uvedené odkazy na knihovny a katalogy najdete na internetových stránkách Knihovny Jabok v sekci Odkazy.

Připravila Eva Cerniňáková - cerninakova@jabok.cuni.cz, 19.10.2006
Vyhledávání v Internetu, práce s elektronickými informačními zdroji (metodický úvod - 1.  část)

Použité zdroje


KTD - česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). [online] Praha. Národní Knihovna ČR. Dostupné z WWW http://sigma.nkp.cz/F/MCM33RR1TKGJ8VIESRKVRU4BAUIBDJTGATJLVY4RNGBX1D47SI-06870?func=file&file_name=find-a&local_base=ktd

Zpět | Home

Knihovna Jabok: URL: http://knihovna.jabok.cz/
Aktualizace: 07.03.2016 Webmaster

NAVRCHOLU.cz