2019/03

Čtenář to má dobré - může si svoje autory vybírat.
K. Tucholsky