O knihovně

Základní informace

KNIHOVNA JABOK
Sigla knihovny: ABG312
Číslo registrace u Ministerstva kultury ČR: 5786/2003
Knihovna je organizační složkou Jaboku - Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické
IČO: 45769621, DIČ: CZ45769621

Knihovna Jabok

Knihovna byla zřízena v roce 1993 jako specializované pracoviště Jaboku - Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické. V roce 2003 byla zaregistrována  Ministerstvem kultury jako veřejná knihovna (registrační číslo knihovny 5786/2003, sigla ABG312).

 • Knihovní fond je  zaměřen na sociálně pedagogické a teologicko-filosofické obory.
 • Knihovna se nachází v centru Prahy a je snadno dostupná ze zastávek městské hromadné dopravy, viz kontaktní údaje.
 • Knihovnu mohou navštěvovat všichni zájemci z řad odborné i široké veřejnosti.
 • Knihovna nabízí
  • Výpůjční služby (prezenční i absenční výpůjčky, meziknihovní výpůjční služby),
  • Přístup k placeným i volně dostupným elektronickými informačním zdrojům a databázím,
  • Rešeršní služby a pomoc s vyhledáváním informací,
  • Místa ke studiu i odpočinku v příjemném prostředí,
  • Wi-Fi připojení a  počítače s  Internetem, kancelářskými programy a odečítačem obrazovky NVDA, možnost kopírování, tisku a skenování,
  • Možnost občerstvení  kávou nebo čajem.

Více informaci viz Služby knihovny

Zajímavosti

Prostory knihovny

Knihovna se nachází v prostorách bývalé kaple v zadním křídle budovy Joaneum (tato budova kdysi sloužila a nyní patří Školským bratřím, v současné době ji má dlouhodobě v pronájmu Jabok). Sál knihovny je pozoruhodný secesní výzdobou stropu a stěn, zajímavým lustrem a také nástěnnými malbami Františka Štorce s motivy čtyř evangelistů, Krista a svaté rodiny. Bývalý kůr je nyní využit jako studovna.

Soutěž Biblioweb

V roce 2019 Knihovna Jabok získala první místo v soutěži Biblioweb v kategorii speciálních knihoven. Zároveň získala cenu za bezbariérový web.

Knihovní software Evergreen

Knihovna Jabok začala jako první v České republice využívat pro svůj online katalog knihovní software s otevřeným zdrojovým kódem Evergreen. Přechod na knihovní software Evergreen se uskutečnil 4. září 2011  (pokud Vás zajímají detaily, podívejte se na články v knihovnických časopisech a konferencích).

Za využívání Evergreenu byla knihovna nominována na cenu za Informační počin v soutěži Knihovna roku 2012 za "Úspěšnou implementaci software Evergreen a rozvíjení spolupráce s ostatními knihovnami".

V současné době knihovna spravuje dokumentační portál české komunity Evergreenu Evergreen DokuWiki CZ, kde je k dispozici také nápověda k online katalogu knihovny.

Pohled na knihovnu od výpůjčního pultu (tak to vidí knihovník)