Registrace do knihovny

Informace na této stránce jsou určeny pro nové uživatele knihovny. Pro registrované čtenáře  jsou určeny informace o obnovení platnosti registrace.

Kdo se může stát čtenářem

Knihovna Jabok je veřejnou knihovnou a čtenářem se mohou stát nejen studenti nebo učitelé  Jaboku, ale také každý zájemce z řad široké i odborné veřejnosti.

Kdy a proč se registrovat

Registrovaný čtenář  může využívat veškeré služby naší knihovny Například pokud si chcete půjčovat knihy domů  nebo si nechat  zpracovat rešerši, musíte se stát registrovaným čtenářem knihovny.  Pozor: Registrace do knihovny je v tom případě nutná i pro studenty Jaboku - přijetím na Jabok se student automaticky NESTÁVÁ čtenářem knihovny, noví studenti Jaboku však NEMUSÍ vyplňovat přihlášku do knihovny.

Některé služby knihovny je možné využívat i bez registrace (viz přehled služeb). Stačí jen přijít do knihovny a hned můžete studovat dokumenty přímo v knihovně,  využívat veřejný internet apod. Pokud budete potřebovat s něčím pomoci, personál knihovny Vám rád poradí.

Přihláška k registraci

Přihlášku vyplňují pouze externí uživatelé, studenti Jaboku přihlášku vyplňovat nemusí.

Vyplnit přihlášku online

Po odeslání vyplněné online přihlášky je nutné dokončit registraci při návštěvě knihovny (viz podrobnosti dále). Pokud se do knihovny nedostavíte do 30 dnů od vyplnění přihlášky, údaje, které jste vyplnili, budou automaticky zcela vymazány ze systému.

Přihlášku je možné vyplnit také přímo v knihovně.

Dokončení registrace při návštěvě knihovny

Při registraci nebo dokončení  registrace v knihovně  předložíte občanský průkaz (případně u cizích státních příslušníků cestovní pas),  potvrdíte podpisem, že jste se seznámil(a) s knihovním řádem a že uzavíráte smlouvu o registraci do knihovny. Poté Vám knihovník aktivuje čtenářské konto a předá přihlašovací údaje. Pokud nebudete chtít využívat vlastní čipovou kartu, vystaví Vám také čtenářský průkaz (viz dále).

Čtenářský průkaz

Jako průkaz do knihovny můžete používat čipovou kartu, kterou už vlastníte, např. ISIC, Lítačku, Opencard, IN kartu Českých drah, karty autobusových dopravců, nebo jinou standardní čipovou kartu, která je kompatibilní s knihovním systémem a kterou si přinesete při registraci. Karta musí obsahovat identifikační údaje o vlastníkovi karty a jeho fotografii. POZOR! Jako čtenářský průkaz není možné použít kartu v mobilu.

V případě, že čipovou kartu nemáte nebo ji v knihovně nechcete používat, vystavíme Vám za poplatek 10 Kč čtenářský průkaz Knihovny Jabok.

Registrační poplatek a doba platnosti registrace

  • Registrace studentů Jaboku a učitelů a zaměstnanců Jaboku je  zdarma,  platí  po dobu právě probíhajícího školního roku a končí vždy před začátkem dalšího školního roku (31. srpna) bez ohledu na datum registrace. Po uplynutí této doby  je možné registraci obnovit. Pokud čtenář ukončil studium nebo pracovní poměr na Jaboku, může obnovit registraci jako běžný čtenář a knihovnu dále navštěvovat.
  • Ostatní čtenáři platí registrační poplatek 50 Kč. Registrace je platná 12 měsíců od data registrace. Po uplynutí této doby  je možné registraci obnovit.
  • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou od registračního poplatku osvobození, také oni však musí registraci po uplynutí její platnosti obnovit.

Podmínkou obnovení registrace je vždy předložení občanského průkazu a v případě externích čtenářů také zaplacení  registračního poplatku.

Před uplynutím platnosti registrace dostane čtenář e-mailové upozornění na blížící se konec platnosti registrace.

Zpracování osobních údajů

Informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny v článku IV  Knihovního řádu Knihovny Jabok

Při registraci do knihovny je nutné uvést povinné údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, kontaktní adresu (pokud se liší od trvalého bydliště), dále  číslo občanského průkazu (nebo pasu u osob s cizí státní příslušností) a datum narození. Pokud vyplňujete přihlášku online, zadáte pouze adresu trvalého bydliště (a kontaktní adresu doplníte až po dokončení registrace ve svém čtenářském kontě). Číslo občanského průkazu vyplní knihovník při dokončení registrace v knihovně.

Doporučujeme, aby čtenář při vyplňování přihlášky nebo při nastavení svého konta po registraci vyplnil také další údaje. Především je nutné doplnit či zkontrolovat e-mailovou adresu, která knihovně slouží k rychlé komunikaci se čtenářem nebo k zasílání automatických informací o blížícím se termínu vrácení knih, dostupných rezervacích, upomínkách apod. Užitečné může být také poskytnutí telefonního čísla, které  knihovna využívá pouze tehdy, je-li to v zájmu čtenáře (např. pokud si čtenář zapomene v knihovně nějakou osobní věc, pokud nelze doručit oznámení o upomínkách a čtenáři narůstá pokuta za zpozdné apod.).

Další užitečné informace:

Informace pro nové čtenáře

Potřebuji prodloužit platnost registrace do knihovny

Časté dotazy

Knihovní řád Knihovny Jabok

 

 

 

 

 

 

Informace na této stránce jsou určeny pro nové zájemce o registraci. Pokud vám končí platnost registrace do knihovny, čtěte informace o obnovení registrace.