Registrace do knihovny

Kdo se může stát čtenářem

Knihovna Jabok je veřejnou knihovnou a čtenářem se mohou stát nejen studenti nebo učitelé  Jaboku, ale také každý zájemce z řad široké i odborné veřejnosti.

Kdy a proč se registrovat

Některé služby knihovny je možné využívat i bez registrace. Stačí jen přijít do knihovny a hned můžete studovat dokumenty přímo v knihovně,  využívat veřejný internet apod. Pokud budete potřebovat s něčím pomoci, personál knihovny Vám rád poradí.

Pro některé služby  je vyžadována registrace.  Například pokud si chcete půjčovat knihy domů  nebo si nechat  zpracovat rešerši, musíte se stát registrovaným čtenářem knihovny.  Pozor: Registrace do knihovny je v tom případě nutná i pro studenty Jaboku - přijetím na Jabok se student automaticky NESTÁVÁ čtenářem knihovny, noví studenti Jaboku však NEMUSÍ vyplňovat přihlášku do knihovny.

Přihláška

Vyplnit přihlášku online

Po odeslání vyplněné online přihlášky je nutné dokončit registraci při návštěvě knihovny (viz podrobnosti dále). Pokud se do knihovny nedostavíte do 30 dnů od vyplnění přihlášky, údaje, které jste vyplnili, budou automaticky zcela vymazány ze systému.

Přihlášku je možné vyplnit také v knihovně nebo stáhnout jako interaktivní formulář ve formátu RTF a vytištěný jej přinést do knihovny.  Pokud však můžete,  prosíme,  vyplňte přihlášku online - tím registraci  usnadníte a zrychlíte

Dokončení registrace při návštěvě knihovny

Při dokončení  registrace v knihovně  předložíte občanský průkaz (případně u cizích státních příslušníků cestovní pas),  potvrdíte podpisem, že jste se seznámil(a) s knihovním řádem a uzavíráte smlouvu o registraci do knihovny. Poté Vám knihovník aktivuje čtenářské konto a vytvoří přihlašovací údaje. Pokud nebudete využívat vlastní čipovou kartu, vystaví Vám také  čtenářský průkaz.

Pokud tomu nebrání provozní důvody, snažíme se vždy dokončit registraci okamžitě,  abyste si mohli v případě zájmu půjčit knihy domů hned při první návštěvě knihovny. Výjimečně, pokud to z provozních důvodů není možné, je registrace vyřízena ve standardní lhůtě stanovené knihovním řádem (tj.  do druhého provozního dne).

Čtenářský průkaz

Jako průkaz do knihovny můžete používat čipovou kartu, kterou už vlastníte, např. ISIC, Lítačku, Opencard, IN kartu Českých drah, karty autobusových dopravců, nebo jinou standardní čipovou kartu, která je kompatibilní s knihovním systémem a kterou si přinesete při registraci. Karta musí obsahovat identifikační údaje o vlastníkovi karty a jeho fotografii.

V případě, že čipovou kartu nemáte nebo ji v knihovně nechcete používat, vystavíme Vám za poplatek 10 Kč čtenářský průkaz Knihovny Jabok.

Registrační poplatek a doba platnosti registrace

Registrace studentů Jaboku a učitelů a zaměstnanců Jaboku je  zdarma,  platí  po dobu právě probíhajícího školního roku a končí vždy před začátkem dalšího školního roku (31. srpna) bez ohledu na datum registrace. Pokud čtenář ukončil studium nebo pracovní poměr na Jaboku, může obnovit registraci jako běžný čtenář a knihovnu dále navštěvovat.

Ostatní čtenáři platí registrační poplatek 50 Kč. Registrace je platná 12 měsíců od data registrace. Po uplynutí této doby  je možné registraci obnovit.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou od registračního poplatku osvobození, také oni však musí registraci po uplynutí její platnosti obnovit.

Podmínkou obnovení registrace je vždy předložení občanského průkazu a zaplacení  registračního poplatku.

Před uplynutím platnosti registrace dostane čtenář e-mailové upozornění na blížící se konec platnosti registrace.

Zpracování osobních údajů

Při registraci do knihovny je nutné uvést povinné údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, kontaktní adresu, pokud se liší od trvalého bydliště, dále  číslo občanského průkazu (nebo pasu u osob s cizí státní příslušností) a datum narození. Pokud vyplníte přihlášku online, zadáte pouze adresu trvalého bydliště (a kontaktní adresu doplníte až po dokončení registrace ve svém čtenářském kontě). Číslo občanského průkazu vyplní knihovník při dokončení registrace v knihovně.

Doporučujeme, aby čtenář při vyplňování přihlášky nebo při nastavení svého konta po registraci  vyplnil také další údaje. Především je nutné doplnit či zkontrolovat e-mailovou adresu, která knihovně slouží k rychlé komunikaci se čtenářem nebo k zasílání automatických informací o blížícím se termínu vrácení knih, dostupných rezervacích, upomínkách apod. Užitečné může být také poskytnutí telefonního čísla, které  knihovna využívá pouze tehdy, je-li to v zájmu čtenáře (např. pokud si čtenář zapomene v knihovně nějakou osobní věc apod.).

Informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny v článku IV  Knihovního řádu Knihovny Jabok

Další užitečné informace:

Knihovní řád Knihovny Jabok

Časté dotazy