Seznamy studijní literatury

 

Seznamy jsou vytvořené přímo v katalogu knihovny. Obsahují tituly povinné nebo doporučené literatury k jednotlivým studijním předmětům vyučovaným na Jaboku, které jsou dostupné v Knihovně Jabok.

Přímo v seznamu lze zjistit informaci o aktuální možnosti výpůjčky konkrétní knihy, zadat rezervaci nebo uložit titul do vlastního seznamu.

Povinné předměty

Anglický jazyk I.

J1411

Anglický jazyk III.

J2411

Anglický jazyk V

J3411

Biblistika

T225

Dějiny filosofického a teologického myšlení

T230

Etika pro pomáhající profese

T223

Etnické a menšinové skupiny

S302

Filozofická antropologie

T326

Křesťanská sociální etika

T323

Kurz plavání

V261

Metodický a supervizní seminář k praxi I, II, III, IV

X1091 X1092 X2091 X2092

Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj I

V1851

Metody muzikoterapie pro výchovu a rozvoj II

V1852

Metody pohybových a herních aktivit

V1621

Metody práce s pohybem a tělesností 

V1622

Metody práce s vybranými cílovými skupinami I a II

S2041 S2042

Metody práce ve výtvarné výchově I a II

V1841 V1842

Metody sociálních výzkumů

S2071 a S2072

Mezinárodní aspekty sociální politiky

Ss306

Mezioborový přístup v sociální práci

Ss381

Německý jazyk I, II, III, IV, V, VI

J1421,2 J2421,2 J3421,2

Obecná a vývojová psychologie

V104

Obecná speciální pedagogika

Pp218

Odborná praxe informativní I

X1101

Odborná praxe informativní II

X1102

Odborná praxe informativní III, IV

X2101, X2102

Pedagogika

V101

Pokročilé metody sociální práce

Ss214

Praktická aplikace práva pro sociální pracovníky

Ss313

Praktická teologie

T325

Psychopatologie

V201

Religionistika

T229

Sociální pedagogika

V113

Sociální pedagogika II

V1132

Sociální psychologie

V105

Speciální pedagogika osob s mentálním postižením 

Pp321

Speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností

Pp220

Speciální pedagogika osob s tělesným postižením

Pp322

Speciální pedagogika osob se sluchovým postižením

Pp323

Supervize pro sociální pracovníky, speciální pedagogy I

X3121

Systematická teologie

T227

Teologická etika pro praxi

T322

Teologie a symbol

T386

Teorie osobnosti a poradenství

V202

Úvod do filozofie pro pomáhající profese

T123

Úvod do křesťanství

T121

Úvod do sociální politiky

S114

Úvod do sociální práce

S112

Úvod do speciální pedagogiky

P102

Úvod do zahradní terapie

S534

Vybrané kapitoly ze sociologie

S103

Základní metody pro sociální práci a speciální pedagogiku

S115

Základy ekonomiky

S208

Základy práva I a II

S2031 S2032

Povinně volitelné předměty

Volitelné předměty