Kvalifikační práce studentů

V knihovně Jabok jsou uloženy absolventské práce studentů Jaboku a také bakalářské práce studentů oboru Pastorační a sociální terapie Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, společně akreditovaného Jabokem a Evangelickou teologickou fakultou UK.

Všechny kvalifikační práce najdete v online katalogu. Můžete využít:

Kvalifikační práce studentů se půjčují pouze k prezenčnímu studiu v knihovně.

Novější  práce studentů a některé starší práce  jsou dostupné také online v elektronickém formátu. Odkaz na plný text  najdete vždy v detailním záznamu v katalogu Knihovny Jabok v sekci "Dostupné elektronické zdroje".

plny_text_abp.jpg

  • Práce studentů Jaboku jsou přístupné také  ze systému Theses,
  • Bakalářské práce studentů ETF jsou dostupné také  z digitálního repozitáře kvalifikačních prací UK.
  • Starší absolventské nebo bakalářské práce jsou přístupné online pouze výběrově (odkaz je dostupný  v detailním záznamu v  katalogu Knihovny Jabok)

Další informace

 Chci najít abslolventskou nebo bakalářskou práci