Služby pro osoby se specifickými potřebami

Osoby se zrakovým postižením

Vybavení

Na počítačích v knihovně  je nainstalován program pro odečítání obrazovky NVDA (s nekomerční hlasovou syntézou).

V celé budově Jaboku  je k dispozici Wi-Fi připojení, takže je možné v knihovně používat  vlastní mobilní zařízení nebo počítače vybavené speciálním softwarem nebo hardwarem.

Studijní materiály pro nevidomé

Studentům nabízíme pomoc při získávání studijní literatury v přístupném formátu, k dispozici jsou také  vybrané studijní materiály v elektronické podobě přístupné pro uživatele se zrakovým postižením zpracované podle Metodiky k úpravám textů pro zrakově postižené čtenáře, kterou vytvořilo středisko Teiresiás.

Jak se k nám dostanete

Popis trasy na Jabok pro nevidomé

Popis areálu školy pro nevidomé

Osoby se sluchovým postižením

Při vstupu do budovy je nutné použít zvonek propojený s domácím telefonem. Pokud se chystáte navštívit naši knihovnu a zvonek by pro Vás mohl být překážkou,  doporučujeme Vám předem se s námi domluvit - zajistíme, abyste se do knihovny dostali bez problémů.

Osoby s tělesným postižením

Do knihovny není bezbariérový přístup.  V případě potřeby Vám však zajistíme alternativní způsob výpůjčky. 

Vyplnit přihlášku je možné pomocí online formuláře, registraci je pak po dohodě možné dokončit mimo knihovnu (v prostorách Jaboku s bezbariérovým přístupem nebo jinde). Informace o registraci

Výběr knih je možný prostřednictvím online katalogu. Knihy je možné nejen vyhledávat, ale také procházet podle témat, názvů a autorů nebo  prohlížet podle umístění v regálech. Vyhledané knihy je poté možné si v katalogu zdarma objednat a po dohodě vyzvednout, lze také dohodnout doručení poštou nebo jiný způsob dodání.

Pokud máte zájem využívat služby knihovny a potřebujete alternativní služby, prosím kontaktujte nás telefonicky (+420 211 222 410)  nebo e-mailem.

Střediska podpory studentů se speciálními potřebami na vysokých školách