Služby pro osoby se specifickými potřebami

Osoby se zrakovým postižením

Vybavení

Na počítačích v knihovně je nainstalován program pro odečítání obrazovky NVDA (s nekomerční hlasovou syntézou).

V celé budově Jaboku je k dispozici Wi-Fi připojení, takže je možné v knihovně používat vlastní mobilní zařízení nebo počítače vybavené speciálním softwarem nebo hardwarem.

Studijní materiály pro nevidomé

Studentům nabízíme pomoc při získávání studijní literatury v přístupném formátu, k dispozici jsou také vybrané studijní materiály v elektronické podobě přístupné pro uživatele se zrakovým postižením zpracované podle Metodiky k úpravám textů pro zrakově postižené čtenáře, kterou vytvořilo středisko Teiresiás.

Jak se k nám dostanete

Popis trasy na Jabok pro nevidomé

Popis areálu školy pro nevidomé

Osoby se sluchovým postižením

Při vstupu do budovy je nutné použít zvonek propojený s domácím telefonem. Pokud se chystáte navštívit naši knihovnu a zvonek by pro Vás mohl být překážkou, doporučujeme Vám předem se s námi domluvit - zajistíme, abyste se do knihovny dostali bez problémů.

Osoby s tělesným postižením

Do knihovny není bezbariérový přístup. V případě potřeby Vám však zajistíme alternativní způsob výpůjčky. Nebojte se na nás obrátit, řešení se dá vždy najít.

Vyplnit přihlášku je možné pomocí online formuláře, registraci je pak po dohodě možné dokončit mimo knihovnu (v prostorách Jaboku s bezbariérovým přístupem nebo jinde). Informace o registraci

Výběr knih je možný prostřednictvím online katalogu. Knihy je možné nejen vyhledávat, ale také procházet podle témat, názvů a autorů nebo  prohlížet podle umístění v regálech. Vyhledané knihy je poté možné si v katalogu zdarma objednat a po dohodě vyzvednout, lze také dohodnout doručení poštou nebo jiný způsob dodání. Je také možné realizovat výpůjčky pomocí asistenta nebo jiné pověřené osoby. Jméno osoby oprávněné výpůjčky vyzvednout, může čtenář trvale nebo jednorázově nastavit ve svém čtenářském kontě.

Pokud máte zájem využívat služby knihovny a potřebujete alternativní služby, prosím kontaktujte nás telefonicky (+420 211 222 410)  nebo e-mailem.

Střediska podpory studentů se speciálními potřebami na vysokých školách