Přehled služeb

Podrobnosti o konkrétní službě zobrazíte kliknutím na název služby.
Pořadí zobrazených služeb můžete změnit kliknutím na název sloupce, podle kterého chcete tabulku seřadit.

Služba Typ služby Komu je určena
Absenční výpůjčky (výpůjčky domů) Výpůjční služby Registrovaní uživatelé
Bezhotovostní platby Elektronické služby a zdroje Registrovaní uživatelé
Nabíjení mobilních zařízení Využívání výpočetní techniky a vybavení Registrovaní i neregistrovaní uživatelé
Objednávka knih pro pozdější vyzvednutí Výpůjční služby Registrovaní uživatelé
Poradenské a referenční služby Referenční a rešeršní služby Registrovaní i neregistrovaní uživatelé
Poskytování dokumentů z knihovního fondu prostřednictvím MVS Výpůjční služby Knihovny
Prezenční výpůjčky Výpůjční služby Registrovaní i neregistrovaní uživatelé
Prodloužení výpůjček Výpůjční služby Registrovaní uživatelé
Půjčování tabletů Využívání výpočetní techniky a vybavení Studenti a zaměstnanci Jaboku
Rezervace vypůjčených dokumentů Výpůjční služby Registrovaní uživatelé
Samoobslužná vazba dokumentů Využívání výpočetní techniky a vybavení Registrovaní i neregistrovaní uživatelé
Vracení knih do knihoboxu Výpůjční služby Registrovaní uživatelé
Vypůjčení dokumentu z jiné knihovny (meziknihovní výpůjčka) Výpůjční služby Registrovaní uživatelé
Využívání internetu a počítačů Využívání výpočetní techniky a vybavení Registrovaní i neregistrovaní uživatelé
Využívání odborných elektronických zdrojů Elektronické služby a zdroje Registrovaní i neregistrovaní uživatelé
Wi-Fi připojení Využívání výpočetní techniky a vybavení Registrovaní i neregistrovaní uživatelé
Zeptejte se v knihovně Referenční a rešeršní služby Registrovaní uživatelé, Studenti a zaměstnanci Jaboku
Zpracování rešerše Referenční a rešeršní služby Registrovaní uživatelé