Prodloužení výpůjček

 

výpůjční lhůtu prodloužených knihovních jednotek je možné prodldoužit až 6x  o standardní dobu výpůjčky (tj. knihy o 28 dní, časopisy o 14 dní) počítáno od data prodloužení (pro učitele a zaměstnance Jaboku platí zvláštní podmínky, viz Knihovní řád).

Výpůjčky si může čtenář prodloužit ve svém  čtenářském kontě nebo požádat o prodloužení personál knihovny e-mailem, telefonicky či při osobní návštěvě knihovny.

Výpůjční lhůtu není možné prodloužit, jestliže

  • už uplynula výpůjční lhůta vypůjčené knihovní jednotky;
  • bylo dosaženo maximální ho povoleného  počtu prodloužení knihovní jednotky;
  • čtenář ve svém čtenářském kontě jiné vypůjčené knihovní jednotky s uplynulou výpůjční lhůtou;
  • knihovní jednotku si rezervoval jiný čtenář;
  • čtenáři vypršela registrace do knihovny.

Další informace

Chci si prodloužit výpůjční lhůtu knih a časopisů

Kdo může službu využívat: 

Typ služby: