Knihy, časopisy a další typy dokumentů

Knihovní fond

Ve fondu Knihovny Jabok najdete odbornou literaturu z oblasti sociální práce, pedagogiky, sociální a speciální pedagogiky, psychologie, teologie, etiky a filosofie i dalších oborů. Jsou to zejména:

  • Odborné knihy (monografie, sborníky, slovníky a encyklopedie, výroční zprávy, zprávy z konferenci aj.)
  • Odborné a oborové časopisy včetně rezecenzovaných, zpravodaje neziskových organizací a další typy periodického tisku
  • Zvukové dokumenty pro výuku cizích jazyků
  • Naučná DVD zaměřená na sociální problematiku
  • Kvalifikační práce studentů Jaboku a studentů oboru Pastorační a sociální práce ETF UK.
  • Studijní materiály pro osoby se zrakovým postižením
  • Oddechová četba (beletrie se sociální tematikou, snadné čtení v cizích jazycích apod.)
  • Elektronické knihy a elektronické časopisy (odkaz na plný text najdete v online katalogu)
  • Využít lze také odborné databáze nebo odkazy na odborné zdroje volně dostupné na internetu.

Online katalog

Informace o knihovním fondu najdete v Online katalogu, který  slouží k vyhledání tištěných i elektronických knih a časopisů, kvalifikačních prací a dalších typů dokumentů. Vyhledávání v katalogu je možné i bez přihlášení.

Na vstupní stránce katalogu najdete odkazy na novinky, rychlé hledání dokumentů podle obsahu nebo typu, seznamy povinné/doporučené literatury k jednotlivým předmětům, seznamy literatury k termatickým dnům Jaboku, tipy na další zdroje pro vyhledávání aj.

Registrovaní čtenáři si po přihlášení do čtenářského konta  mohou v knihovním katalogu prodlužovat výpůjčky, rezervovat nebo objednávat knihy, upravovat osobní údaje, spravovat  historii výpůjček a rezervací, vytvářet a sdílet seznamy knih aj.

Jak pracovat s katalogem

Půjčování

Knihy, časopisy a další typy dokumentů můžete studovat v knihovně, registrovaní čtenáři si je mohou půjčit také  domů. Kvalifikační práce lze studovat pouze v knihovně (u novějších pracích najdete v katalogu také odkaz na eletronickou verzi dostupnou volně prostřednictvím internetu). Podrobné informace o podmínkách a možnostech výpůjčky jednotlivých typů dokumentů získáte v sekci Služby nebo v Knihovním řádu.

Chci si půjčit knihu

Chci si půjčit časopis