Knihovní řád

Výňatek z Knihovního řádu Knihovny Jabok

Výňatek knihovního řádu obsahuje stručné shrnutí nejdůležitějších informací Knihovního řádu a slouží k rychlé orientaci v pravidlech poskytování služeb. Upozorňujeme, že každý čtenář je povinen seznámit se s plným zněním Knihovního řádu a dodržovat jej.

Ke stažení:

Úplné znění Knihovního řádu Knihovny Jabok

Ke stažení:

Ceník služeb

Ceník ke stažení je součástí Knihovního řádu