Knihovní řád

Knihovní řád Knihovny Jabok platný od 25.května 2018

Úplné znění Knihovního knihovního řádu

Výnatek z Knihovního řádu Knihovny Jabok

Výňatek z Knihovního řádu obsahuje stručné shrnutí základních informací.

Ceník služeb