Knihovní řád a další dokumenty

Knihovní řád Knihovny Jabok

Ke stažení:

Výňatek z Knihovního řádu Knihovny Jabok

Výňatek knihovního řádu obsahuje stručné shrnutí nejdůležitějších informací Knihovního řádu a slouží k rychlé orientaci v pravidlech poskytování služeb. Upozorňujeme, že každý čtenář je povinen seznámit se s plným zněním Knihovního řádu a dodržovat jej.

Ke stažení:

Ceník služeb

Ceník ke stažení je součástí Knihovního řádu

Vnitřní směrnice Jaboku  č. 2/2021: Pravidla pro půjčování tabletů

Půjčování tabletů je určeno pouze pro studenty, případně pedagogy Jaboku (nikoliv pro externí čtenáře).