Články o Knihovně Jabok

 • JIŘIČKOVÁ, Jitka. Výuka na univerzitě nekončí. Jen se přesouvá k počítačům. iForum [online]. 2020 [vid. 2020-04-25]. ISSN 1214-5726. Dostupné z: http://iforum.cuni.cz/IFORUM-16713.html
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Kniha ti sluší 2019 na Jaboku. Bulletin SKIP [online]. 2019, roč. 28, č. 1 [cit. 2019-06-25]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/556
 • PAVLÍČEK, Radek. Praktické postřehy z testování přístupnosti webů v soutěži Biblioweb. POSLEPU.CZ [online]. 29. 4. 2019 [cit. 2019-05-01]. Dostupné z: https://poslepu.cz/prakticke-postrehy-z-testovani-pristupnosti-webu-v-so....
 • KAŇKA, Jan. Ohlédnutí za Bibliowebem 2019. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2019, 71(7-8), s.279-280. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/2904.
 • MIRANDA, Andrea; RICHTER, Vít. Vítězkou soutěže BIBLIOWEB 2019 je Městská knihovna Ústí nad Orlicí. Bulletin SKIP [online]. 2019, roč. 28, č. 1 [cit. 2019-06-25]. ISSN 1213-5828. Dostupné z:
  https://bulletinskip.skipcr.cz/node/565
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva; JANSA, Václav; JANSOVÁ, Linda. Evergreen v českých knihovnách 2018 a diskuze Modely provozu knihovního softwaru očima knihoven jako jeho uživatelů. Bulletin SKIP [online]. 2018, roč. 27, č. 4 [cit. 2019-08-21]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/510
 • Cerniňáková, Eva. Studijní literatura v knihovním katalogu jako služba pro studenty i pedagogy. Knihovny současnosti 2018 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2018. s. 94-106 [cit. 2019-02-20] . ISBN 978-80-86249-86-5 . Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/KKS18/sbornik18/Knihovny_soucasnosti_2018.pdf.
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva; JANSA, Václav; JANSOVÁ, Linda. Evergreen v českých knihovnách 2017. Bulletin SKIP [online]. 2017, roč. 26, č. 4 [cit. 2018-09-24]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/290
 • OTRUBOVÁ, Alena. 22. setkání knihovníků teologických knihoven. Bulletin SKIP [online]. 2017, roč. 26, č. 2 [cit. 2017-09-08]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/147
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva a ČÍŽKOVÁ, Hana. Vzpomínejme, když pečujeme: Fotovýstava vzpomínek na vzpomínky. Bulletin SKIP [online]. 2017, roč. 26, č. 1 [cit. 2017-05-05]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/64
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva a JANSA, Václav a VRZALOVÁ, Livia. Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2016. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 11 [cit. 2017-01-02]. urn:nbn:cz:ik-17903. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17903
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva, Linda JANSOVÁ a Václav JANSA. SPOK, the Czech Evergreen Common Catalog. In: 2015 Evergreen ILS. The Community Annual Report [online]. 2016, s. 11 [cit. 2016-08-17]. Dostupné z: https://evergreen-ils.org/wp-content/uploads/2016/04/Evergreen%20Annual%20Report%202015%20Max%20Resolution.pdf
 • FALTEJSKOVÁ, Renata a JAMPÍLKOVÁ, Klára a NEKOLOVÁ, Kateřina a Sikorová a Zuzana. České knihovny a uprchlíci. Ikaros [online]. 2016, ročník 20, číslo 2 [cit. 2016-08-18]. urn:nbn:cz:ik-17688. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17688
 • JANSOVÁ, Linda a CERNIŇÁKOVÁ, Eva a JANSA, Václav. Zpráva ze semináře Evergreen v českých knihovnách 2015. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 11 [cit. 2017-01-02]. urn:nbn:cz:ik-17615. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17615
 • ŠMILAUER, Bohdan. Zpráva z exkurze v knihovně JABOK. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online], 2015, 19(3) [cit. 2016-08-16]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/zprava-z-exkurze-v-knihovne-jabok.
 • Výstava UPCYCLING aneb nové příležitosti pro věci bez šance ve Škodově paláci. In: Portál životního prostředí hlavního města Prahy [online]. 2015 [cit. 2016-08-17]. Dostupné z: http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ekologicka_vychova_ma21/environmentalni_...
 • CERNIŇÁKOVÁ , Eva. O sbírce oblečení pro Noc venku a o ponožkách místo zpozdného v Knihovně Jabok. Bulletin SKIP, 2015, 24(4), s. 36-37. ISSN 1210-0927. Dostupné také z: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull15_418.htm#ti.
 • CERNIŇÁKOVÁ , Eva a Jansa, Václav. Otevřený knihovní software Evergreen jako prostředek pro tvorbu společného katalogu. Knihovny současnosti 2015 [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2015. s. 147-156 [cit. 2016-08-16]. ISSN 1805-6970. ISBN 978-80-86249-75-9. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2015/knihovny_soucasnosti_2015.pdf
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Knihovní systém Evergreen s otevřeným zdrojovým kódem v Česku. Zkušenosti po roce a půl provozu. In: INFORUM 2013 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2013 [cit. 2016-08-16]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/sbornik/2013/22/
 • NOWIŃSKA, Alina. Zintegrowany system biblioteczny Evergreen w Bibliotece Jabok. In: BABIN 2.0 [online]. 2013 [cit. 2016-08-17]. Dostupné z: http://babin.bn.org.pl/?p=1803#
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Knihovní systém s otevřeným zdrojovým kódem v Knihovně Jabok. Čtenář, 2012, 64(2), s. 70-72. ISSN 0011-2321.
 • OTRUBOVÁ, Alena. Seminář Bezbariérová knihovna. Bulletin SKIP [online], 2012, 21(4) [cit. 2016-08-16]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull12_435.htm#ti.
 • CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Představujeme své logo: Knihovna Jabok. Čtenář: měsíčník pro knihovny. 62(3), 43. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/2006
 • NOVÁ, Hana. Exkurze do knihovny Jabok. Ikaros [online], 2008, 12(1) [cit. 2016-08-16]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/4496.