E-zdroje, databáze a odkazy

Knihovna nabízí

Elektronické zdoje v knihovním katalogu

Doporučujeme

  • Base - multioborový vyhledávač akademických a odborných zdrojů - cca 60 % zdrojů je dostupných v rámci otevřeného přístupu
  • OpenAIRE - multioborová databáze vědeckých a výzkumných informací dostupných v rámci otevřeného přístupu
  • Cambridge Open - multioborová databáze článků, časopisů a e-knih z produkce Cambridge University Press
  • ERIC- databáze zaměřená na problematiku vzdělávání dětí i dospělých, školní poradenství, speciální pedagogiku, management výchovy a vzdělávání apod.
  • Knihovny.cz - portál, ve kterém lze z jednoho místa prohledávat zdroje dostupné v českých knihovnách (knihy, časopisy, články, e-zdroje)