E-zdroje, databáze a odkazy

Knihovna nabízí

Elektronické zdoje v knihovním katalogu

Doporučujeme

  • Národní digitální knihovna a díla nedostupná na trhu plné texty digitalizovaných dokumentů z 19. – 21. století. Část dokumentů je volně dostupná. Pro Jabok jsou po přihlášení pomocí ID NDK přístupná také díla nedostupná na trhu.
  • EBSCO eKnihy - výběr e-knih pro Jabok, který obsahuje některé tituly povinné literatury
  • Google Scholar - volně přístupný webový vyhledávač odborných informačních zdrojů (článků, knih, odborných publikací, konferenčních materiálů aj.)
  • Knihovny.cz - portál, ve kterém lze z jednoho místa prohledávat zdroje dostupné v českých knihovnách (knihy, časopisy, články, e-zdroje)
  • Knihovny Online - rozcestník na volně dostupné zdroje v knihovnách i mimo knihovny. Zdroje jsou tříděny podle cílových skupin (děti, studenti, dospělí ...)
  • Base - multioborový vyhledávač akademických a odborných zdrojů - cca 60 % zdrojů je dostupných v rámci otevřeného přístupu
  • OpenAIRE - multioborová databáze vědeckých a výzkumných informací dostupných v rámci otevřeného přístupu
  • Cambridge Open - multioborová databáze článků, časopisů a e-knih z produkce Cambridge University Press
  • ERIC- databáze zaměřená na problematiku vzdělávání dětí i dospělých, školní poradenství, speciální pedagogiku, management výchovy a vzdělávání apod.