E-zdroje, databáze a odkazy

E-knihy dostupné na základě licence

E-knihy jsou dostupné na základě licence (viz odborné licencované zdroje)

Zdroje dostupné v režimu otevřeného přístupu

Otevřený přístup  umožňuje zajišťuje ezplatný online přístup plným textůmvědeckých publikací, viz Zdroje dostupné v rámci otevřeného přístupu.

Odkazy na externí zdroje

Odkazy na volně dostupné informační zdoje, všeobecné i specializované vyhledávače, nástroje, aplikace, praktické informace aj.

Přístup k jednotlivým titulům odborných elektronických knih a časopisů v katalogu knihovny:

Doporučujeme

  • Knihovny.cz - portál, ve kterém lze z jednoho místa prohledávat zdroje dostupné v českých knihovnách (knihy, časopisy, články, e-zdroje)
  • Knihovny Online - rozcestník na volně dostupné zdroje v knihovnách i mimo knihovny. Zdroje jsou tříděny podle cílových skupin (děti, studenti, dospělí ...)
  • Base - multioborový vyhledávač akademických a odborných zdrojů - cca 60 % zdrojů je dostupných v rámci otevřeného přístupu
  • OpenAIRE - multioborová databáze vědeckých a výzkumných informací dostupných v rámci otevřeného přístupu
  • Cambridge Open - multioborová databáze článků, časopisů a e-knih z produkce Cambridge University Press
  • ERIC- databáze zaměřená na problematiku vzdělávání dětí i dospělých, školní poradenství, speciální pedagogiku, management výchovy a vzdělávání apod.