Odborné databáze s licencovaným přístupem

Taylor & Francis e-books (výběr titulů)

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis a dalších. Z počítačů Jaboku je přístupný výběr 20 knih z oblasti sociální práce, pedagogiky, etiky, spirituality a dalších souvisejících oborů.

Jazyk obsahu: Angličtina
Výběr titulů na základě licence je dostupný pouze z počítačů Jaboku.

Gale Virtual Rererence Library (výběr titulů)

Soubor anglických elektronických encyklopedií s podrobně zpracovanými hesly a propracovanými možnostmi vyhledávání, poslechu textů a nástroji pro práci s textem. Encyklopedie pokrývají oblast pedagogiky, filosofie, teologie a religionistiky. Rozhraní je v češtině. Knihy jsou dostupné pouze z počítačů Jaboku. Seznam dostupných titulů

Jazyk obsahu: Angličtina
Dostupné pouze z počítačové sítě Jaboku

EBSCO eKnihy

Vstup do databáze:

Výběr knih pro Jabok dostupných z rozhraní EBSCO eKnihy obsahuje zejména české odborné knihy (viz katalog knihovny).

Přístup k e-knihám z počítačů v síti Jaboku

Přístup z počítačů v síti Jaboku (pro přístup není nutné přihlášení).

Přístup k e-knihám mimo Jabok

Vzdálený přístup (např. z domova)  je možný pouze pro oprávněné uživatele po přihlášení  a to buď z přístupové stránky ve studijním Informačním systému Jaboku nebo ze vstupní stránky čtenářského konta. Pro vstup do databáze klikněte na odkaz "Vstup do databáze EBSCO e-knihy".

Upozorňujeme, že přihlášení do databáze EBSCO se aktivuje teprve kliknutím na odkaz "Vstup do databáze EBSCO e-knihy", tj. nestačí být pouze přihlášený do ISu nebo do čtenářského konta.

Ve čtenářském kontě odkaz "Vstup do databáze EBSCO e-knihy" najdete po přihlášení do konta na vstupní stránce v části  Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům, viz obrázek níže.

pristup-e-zdroje.png

Pokud při využívání stránky s e-knihami budete delší dobu neaktivní, budete z databáze EBSCO eKnihy odhlášeni. Pro přihlášení je nutné znovu kliknout na odkaz Vstup do databáze EBSCO e-knihy, buď v ISu, nebo ve čtenářském kontě.

Nápověda k práci s e-knihami:

Jazyk obsahu: Angličtina, Čeština, Více různých jazyků
Dostupné pouze z počítačů Jaboku.

Další informační zdroje

Volně dostupné informační zdroje najdete  v sekci "Odkazy"

Registrovaným čtenářům Národní knihovny ČR doporučujeme volně dostupné i placené databáze Národní knihovny (po přihlášení je možné využívat databáze z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení).