Zdroje dostupné v rámci otevřeného přístupu

Otevřený přístup

logo Open AccessOtevřený přístup k vědeckým informacím (open access, OA)  zajišťuje trvalé, okamžité, svobodné a bezplatné online zpřístupnění plných textů publikovaných vědeckých výsledků (další informace o otevřeném přístupu najdete na openaccess.cz).

Vybrané zdroje

BASE

https://www.base-search.net/

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) je multioborový vyhledávací nástroj  provozovaný univerzitní knihovnou v Bilelefeldu, který je zaměřený na akademické a odborné elektronické zdroje dostupné prostřednictvím internetu. Obsahuje informace o cca 140 milionech dokumentů, např. článcích v odborných časopisech, disertacích a akademických pracích nebo jiných  dokumentech uložených v digitálních knihovnách nebo  institucionálních repozitářích apod. Cca 60% těchto zdrojů je dostupných v rámci otevřeného přístupu.

Cambridge open

https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access/

Multioborová databáze článků, časopisů a e-knih z produkce Cambridge University Press dostupných v rámci otevřeného přístupu (Open Access).

DART-Europe E-theses Portal

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

Portál umožňující vyhledávání a přístup k absolventským a dizertačním pracím  evropských škol a vědeckých institucí.

Digizeitschriften - Open Access

http://www.digizeitschriften.de/startseite/

Digitální archiv německy psaných časopisů, některé z nich jsou volně přístupné v rámci otevřeného přístupu (Open Access).

Directory of open access books

https://www.doabooks.org/

Knihovna elektronických akademických knih volně dostupných v rámci otevřeného přístupu (open acces).

Directory of Open Access Journals

https://doaj.org/

Více než 11 000 titulů periodik z různých oborů, v různých jazycích, včetně titulů v češtině. V části titulů je možné vyhledávat také na úrovni článků.

ERIC - Education Resources Information Center

https://eric.ed.gov/

ERIC je databáze tematicky zaměřená na problematiku vzdělávání dětí i dospělých, management výchovy a vzdělávání, školní poradenství, speciální pedagogiku apod. Obsahuje abstrakty nebo plné texty článků, knih, konferenčních příspěvků, oficiálních dokumentů a dalších materiálů. Obsah je dostupný v rámci tzv. otevřeného přístupu (Open Access).

Knihovny online

https://online.knihovny.cz/

Portál Knihovny online je rozcestníkem na volně dostupné zdroje (knihy, časopisy, články, databáze). Najdete zde zdroje nejen pro studium, ale také knížky a nápady pro děti i dospělé.

Munispace - čítárna Masarykovy univerzity

https://munispace.muni.cz/

Munispace je online knihovna, která v rámci otevřeného přístupu (open access)  nabízí odborné i populárně naučné e-knihy vydané na Masarykově univerzitě. Knihy je možné číst online nebo stahovat.Většina textů je v češtině.

OpenAIRE

https://explore.openaire.eu/

OpenAIRE  (Open Access Infrastructure for Research in Europe) je portál zaměřený na zpřístupňování vědeckých a výzkumných informací v prostřednictvím tzv. Otevřeného přístupu (Open Access).  Na portále je možné z jednoho vyhledávacího rozhraní prohledávat velké množství zdrojů (vědecké publikace, výzkumná data, projekty,  aj.), kromě toho portál umožňuje sdílet publikace a nabízí  řadu dalších služeb podporujících otevřený přístup k vědeckým informacím.

Social Science Research Network (SSRN)

https://www.ssrn.com

SSRN je síť která spojuje akademické a výzkumné pracovníky a zprostředkovává přístup k dokumentům z oblasti sociálních věd dostupných v rámci otevřeného přístupu (aktuálně cca 750 tisíc plných textů).

Taylor & Francis e-books (výběr titulů)

https://www.taylorfrancis.com/search?isFullAccessOnly=true&key=

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis a dalších. Z počítačů Jaboku je přístupný výběr 20 knih z oblasti sociální práce, pedagogiky, etiky, spirituality a dalších souvisejících oborů.