Odkazy na další zdroje

Odkazy na této stránce si můžete zobrazit setříděné  podle tématu (např. psychologie, sociální práce ...), podle typu zdroje (např. vyhledávače, digitální knihovny ...)

Můžete také použít seznam všech odkazů, ve kterém lze řadit odkazy podle názvu, typu zdroje nebo tématu.

 

Odkazy podle tématu

Citování a psaní odborných textů

Volně dostupný nástroj na generování a ukládání citací podle normy ISO 690.

Další informace o databázi/odkazu Citace.com

Interaktivní příručka Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály zaměřené na citování podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí, základni pravidla citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) aj.

Další informace o databázi/odkazu Metodika tvorby bibliografických citací

Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor, který rozeznává chyby v oblasti pravopisu (interpunkce, velká písmena, časté pravopisné chyby), gramatiky (gramatická shoda, negramatické větné konstrukce) a typografie (podle ČSN 01 6910).

Další informace o databázi/odkazu Opravidlo

Volně dostupný bibliografický manažer, který lze nainstalovat jako rozšíření prohlížeče Firefox nebo jako samostatnou aplikaci. Umožňuje vytvoření online účtu pro dálkový přístup k uloženým informacím a synchronizaci Zotera v různých zařízeních. Nabízí integraci do textového editoru, ukládání snímků webových stránek jedním kliknutím, aj.

Manažer Zotero je dostupný ve více jazycích, včetně češtiny. Dokumentace v češtině

Další informace o databázi/odkazu Zotero

Knihovny

Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených hromažďuje a zpřístupňuje zájemcům odbornou literaturu, časopisy, audiovizuální materiály, ale například i beletrii, která se zabývá různými oblastmi života lidí se sluchovým postižením. Najdete zde informační zdroj k tématům, jako je:

 • výchova a vzdělávání dětí se sluchovým postižením
 • znakové jazyky
 • kultura Neslyšících
 • technická kompenzace sluchové vady
 • logopedie
 • psychologie sluchového postižení
 • beletrie (o neslyšících, autorská tvorba neslyšících)
 • medicína, sociologie aj.

Všeobecné zdroje

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) je multioborový vyhledávací nástroj  provozovaný univerzitní knihovnou v Bilelefeldu, který je zaměřený na akademické a odborné elektronické zdroje dostupné prostřednictvím internetu. Obsahuje informace o cca 140 milionech dokumentů, např. článcích v odborných časopisech, disertacích a akademických pracích nebo jiných  dokumentech uložených v digitálních knihovnách nebo  institucionálních repozitářích apod. Cca 60% těchto zdrojů je dostupných v rámci otevřeného přístupu.

Další informace o databázi/odkazu BASE

Multioborová databáze článků, časopisů a e-knih z produkce Cambridge University Press dostupných v rámci otevřeného přístupu (Open Access).

Další informace o databázi/odkazu Cambridge open

Celostátní knihovna dokumentů přístupných pro osoby s postižením zraku. Umožňuje vyhledávání ve specializovaných knihovnách pro zrakově postižené a v dalších zdrojích, včetně vybraných  "kamenných" knihoven.

Další informace o databázi/odkazu Daleth - Knihovní brána pro zrakově postižené

Portál umožňující vyhledávání a přístup k absolventským a dizertačním pracím  evropských škol a vědeckých institucí.

Další informace o databázi/odkazu DART-Europe E-theses Portal

Digitální archiv německy psaných časopisů, některé z nich jsou volně přístupné v rámci otevřeného přístupu (Open Access).

Další informace o databázi/odkazu Digizeitschriften - Open Access

Knihovna elektronických akademických knih volně dostupných v rámci otevřeného přístupu (open acces).

Další informace o databázi/odkazu Directory of open access books

Více než 11 000 titulů periodik z různých oborů, v různých jazycích, včetně titulů v češtině. V části titulů je možné vyhledávat také na úrovni článků.

Další informace o databázi/odkazu Directory of Open Access Journals

Výběr knih pro Jabok dostupných z rozhraní EBSCO eKnihy obsahuje zejména české odborné knihy (viz katalog knihovny).

Přístup k e-knihám z počítačů v síti Jaboku

Přístup z počítačů v síti Jaboku (pro přístup není nutné přihlášení).

Přístup k e-knihám mimo Jabok

Vzdálený přístup (např. z domova)  je možný pouze pro oprávněné uživatele po přihlášení, a to buď z přístupové stránky ve studijním Informačním systému Jaboku nebo ze vstupní stránky čtenářského konta. Pro vstup do databáze klikněte na odkaz "Vstup do databáze EBSCO e-knihy".

Upozorňujeme, že přihlášení do databáze EBSCO se aktivuje teprve kliknutím na odkaz "Vstup do databáze EBSCO e-knihy", tj. nestačí být pouze přihlášený do ISu nebo do čtenářského konta.

Ve čtenářském kontě odkaz "Vstup do databáze EBSCO e-knihy" najdete po přihlášení do konta na vstupní stránce v části  Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům, viz obrázek níže.

pristup-e-zdroje.png

Pokud při využívání stránky s e-knihami budete delší dobu neaktivní, budete z databáze EBSCO eKnihy odhlášeni. Pro přihlášení je nutné znovu kliknout na odkaz Vstup do databáze EBSCO e-knihy, buď v ISu, nebo ve čtenářském kontě.

Nápověda k práci s e-knihami:

Další informace o databázi/odkazu EBSCO eKnihy

Sužba Britské knihovny, která shromažďuje a zpřístupňuje disertační práce  ve Velké Británii (včetně zpětně digitalizovaných prací).

Další informace o databázi/odkazu EThOS - Electronic Theses Online Service

Soubor anglických elektronických encyklopedií s podrobně zpracovanými hesly a propracovanými možnostmi vyhledávání, poslechu textů a nástroji pro práci s textem. Encyklopedie pokrývají oblast pedagogiky, filosofie, teologie a religionistiky. Rozhraní je v češtině. Knihy jsou dostupné pouze z počítačů Jaboku. Seznam dostupných titulů

Další informace o databázi/odkazu Gale Virtual Rererence Library (výběr titulů)

Google Scholar je volně přístupný webový vyhledávač, který vyhledává v plných textech nebo metadatatech odborných zdrojů jako jsou recenzované online dostupné akademické časopisy, knihy, konferenční příspěvky, diplomové práce a disertace, preprinty, abstrakty, technických zpráv, patenty aj.

Další informace o databázi/odkazu Google Scholar

Portál Knihovny online je rozcestníkem na volně dostupné zdroje (knihy, časopisy, články, databáze). Najdete zde zdroje nejen pro studium, ale také knížky a nápady pro děti i dospělé.

Další informace o databázi/odkazu Knihovny online

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv  - na portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.

Poznejte funkce portálu Knihovny.cz

 

Další informace o databázi/odkazu Knihovny.cz

Munispace je online knihovna, která v rámci otevřeného přístupu (open access)  nabízí odborné i populárně naučné e-knihy vydané na Masarykově univerzitě. Knihy je možné číst online nebo stahovat.Většina textů je v češtině.

Další informace o databázi/odkazu Munispace - čítárna Masarykovy univerzity

Národní digitální knihovna (NDK) obsahuje plné texty digitalizovaných dokumentů z 19. – 21. století. Část dokumentů je volně dostupná. Pro čtenáře Knihovny Jabok jsou po přihlášení pomocí identity Národní digitální knihovny (ID NDK) přístupná zároveň díla nedostupná na trhu. Podrobné informace o dostupnosti různých typů digitalizovaných dokumentů najdete v návodu pro uživatele.

Přihlášení do Národní digitální knihovny

Abyste se mohli do NDK přihlásit, musíte mít platnou e-mailovou adresu ve svém čtenářském kontě v Knihovně Jabok. Tato e-mailová adresa bude použita jako přihlašovací jméno do systému ID NDK. O tom, že byla e-mailová adresa zařazena do systému, dostanete informaci e-mailem. Poté je ještě nutné účet v ID NKD aktivovat a nastavit heslo pro přihlášení.

Aktivace účtu ID NDK

(Návod na aktivaci účtu najdete také v krátkém videu níže.)

 1. Na adrese https://ndk.cz/podminky-zpristupneni zaškrtněte souhlas s podmínkami použití a poté klikněte na tlačítko "Přihlásit účtem ID NDK".
 2. Klikněte na odkaz "Přihlašujete se poprvé nebo jste zapomněli heslo"? V dalším okně zadejte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve čtenářském kontě Knihovny Jabok. 
 3. Na tuto adresu vám přijde e-mail s odkazem na aktualizaci hesla. Otevřete odkaz a zadejte heslo, které chcete pro přihlašování do ID NDK používat. Heslo musí mít 8 znaků a musí obsahovat alespoň 1 velké písmeno, 1 malé písmeno, 1 číslo. 

Po aktivaci účtu ID NDK budete moci v Národní digitální knihovně po přihlášení využívat nejen obsah volně přístupných knih a časopisů, ale také obsah knih nedostupných na trhu vydaných do roku 2002 a časopisů aktuálně nedostupných na trhu vydaných do roku 2013. Věnujte však prosím pozornost podmínkám použití chráněného obsahu, který podléhá autorskoprávní ochraně. Upozorňujeme zejména, že jakýkoliv obsah dostupný v Národní digitální knihovně je ZAKÁZÁNO stahovat, ukládat, kopírovat, rozšiřovat a poskytovat dalším osobám (elektronicky nebo v tištěné podobě).

Platnost přihlašovacích údajů

Platnost vašeho účtu v ID NDK je vázána na vaši registraci v Knihovně Jabok. Pokud tedy vyprší datum platnosti vaší registrace v Knihovně Jabok, přestane být platná také aktivace Vašeho účtu v ID NDK (po obnovení registrace do Knihovny Jabok však můžete účet v ID NDK opět obnovit).

Videonávod - první přihlášení do systému ID NDK

Podrobné informace o zpřístupnění děl nedostupných na trhu prostřednictvím NDK, včetně informací o zpracování a využívání osobních údajů Národní knihovnou ČR,  najdete ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služby NDK - DNNT.

Další informace o databázi/odkazu Národní digitální knihovna a díla nedostupná na trhu

Portál obsahuje informace o různých zajímavých webových "nástrojích" a programech (zpracování textů, videa, zvuku; citace a správa zdrojů; komunikace; prezentace; vyhledávací nástroje; nástroje pro výzkum; překladače aj.)

Další informace o databázi/odkazu Nástroje.knihovna.cz

Knihovna volně dostupných obrázků typu "klipart" s možností exportu do různých formátů.

Další informace o databázi/odkazu Open Clipart

OpenAIRE  (Open Access Infrastructure for Research in Europe) je portál zaměřený na zpřístupňování vědeckých a výzkumných informací v prostřednictvím tzv. Otevřeného přístupu (Open Access).  Na portále je možné z jednoho vyhledávacího rozhraní prohledávat velké množství zdrojů (vědecké publikace, výzkumná data, projekty,  aj.), kromě toho portál umožňuje sdílet publikace a nabízí  řadu dalších služeb podporujících otevřený přístup k vědeckým informacím.

Další informace o databázi/odkazu OpenAIRE

Vyhledávač, který prohledává  odborné vědecké databáze a vědecké výsledky  USA

Další informace o databázi/odkazu Science.gov

Vyhledávání dokumentů v knihovnách v ČR (pouze v knihovnách, které se Souborným katalogem spolupracují)

Další informace o databázi/odkazu Souborný katalog ČR

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis a dalších. Z počítačů Jaboku je přístupný výběr 20 knih z oblasti sociální práce, pedagogiky, etiky, spirituality a dalších souvisejících oborů.

Další informace o databázi/odkazu Taylor & Francis e-books (výběr titulů)

Široká nabídka volně přístupných učebních materiálů či kurzů využítí internetu v oblasti technologie, humanitních předmětů, sociálních věd apod. Nabídka je zaměřená především na prostředí Velké Británie, obsahuje však spoustu univerzálně použitelných tipů a doporučení.

Další informace o databázi/odkazu Virtual Training Suite

Prohledávání archivu stránek odstraněných z webu

Další informace o databázi/odkazu Wayback Machine

Jazyky

Anglicko český - česko anglický slovník s  výslovností pro tablety a mobilní telefony. Slovník obsahuje velké množství hesel, snadno se používá, funguje bez připojení k internetu.

Další informace o databázi/odkazu Anglicko český a česko anglický slovník

Překladač textů do/z různých světových jazyků

Další informace o databázi/odkazu Google Překladač

Internetová jazyková příručka češtiny - slovník, gramatické jevy aj.

Další informace o databázi/odkazu Internetová jazyková příručka

Volně přístupné audioknihy převážně v angličtině, ale také v němčině a jiných jazycích. Projekt realizovaný dobrovolníky.

Další informace o databázi/odkazu LibriVox

Volně dostupné audioknihy a texty knihy v angličtině

Další informace o databázi/odkazu Loyal Books

Portál o českém jazyce (obsahuje slovník současné češtiny, slovník synonym, pravidla českého pravopisu, českou gramatiku aj.)

Další informace o databázi/odkazu Nechybujte.cz

Volně přístupné elektronické knihovy převážně v angličtině, ale také v němčině a jiných jazycích.

Další informace o databázi/odkazu Projekt Gutenberg

Vícejazyčný slovník (čeština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, latina)

Další informace o databázi/odkazu Slovník.cz

Sociální práce, sociální politika

Web Asociace průvodců v problematice rizikového chování (Asociace je nezávislé sdružení fyzických osob), jejímž základním cílem je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby

Další informace o databázi/odkazu Bezpečná péče

Informační portál Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Další informace o databázi/odkazu Drogy-info.cz

Novinky z oblasti životního prostředí, lidských práv, sociální oblasti, neziskových oraganizací, kultury aj.

Další informace o databázi/odkazu Econnect - Zpravodajství

Bulletin pro sociální prevenci, pomoc a intervenci

Vydávání časopisu Éthum bylo v roce 2004 ukončeno, jednotlivá čísla jsou k dispozici v Knihovně Jabok.

Další informace o databázi/odkazu Éthum

Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Další informace o databázi/odkazu Helpnet

Databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Umožňuje vyhledávat podle názvu, typu zařízení a služeb, cílové skupiny, kraje, okresu aj.

 

Další informace o databázi/odkazu Registr poskytovatelů sociálních služeb

Sociální práce, sociální politika, Pedagogika, speciální pedagogika, vzdělávání, Psychologie, Sociologie, společenské vědy

SSRN je síť která spojuje akademické a výzkumné pracovníky a zprostředkovává přístup k dokumentům z oblasti sociálních věd dostupných v rámci otevřeného přístupu (aktuálně cca 750 tisíc plných textů).

Další informace o databázi/odkazu Social Science Research Network (SSRN)

SSRN je síť která spojuje akademické a výzkumné pracovníky a zprostředkovává přístup k dokumentům z oblasti sociálních věd dostupných v rámci otevřeného přístupu (aktuálně cca 750 tisíc plných textů).

Další informace o databázi/odkazu Social Science Research Network (SSRN)

SSRN je síť která spojuje akademické a výzkumné pracovníky a zprostředkovává přístup k dokumentům z oblasti sociálních věd dostupných v rámci otevřeného přístupu (aktuálně cca 750 tisíc plných textů).

Další informace o databázi/odkazu Social Science Research Network (SSRN)

SSRN je síť která spojuje akademické a výzkumné pracovníky a zprostředkovává přístup k dokumentům z oblasti sociálních věd dostupných v rámci otevřeného přístupu (aktuálně cca 750 tisíc plných textů).

Další informace o databázi/odkazu Social Science Research Network (SSRN)

Pedagogika, speciální pedagogika, vzdělávání

Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů

Další informace o databázi/odkazu ASISTENTPEDAGOGA.CZ

Internetový portál určený pro učitele, školský management i veřejnost

Další informace o databázi/odkazu Česká škola

ERIC je databáze tematicky zaměřená na problematiku vzdělávání dětí i dospělých, management výchovy a vzdělávání, školní poradenství, speciální pedagogiku apod. Obsahuje abstrakty nebo plné texty článků, knih, konferenčních příspěvků, oficiálních dokumentů a dalších materiálů. Obsah je dostupný v rámci tzv. otevřeného přístupu (Open Access).

Další informace o databázi/odkazu ERIC - Education Resources Information Center

RoboBraille je bezplatná webová služba, která umožňuje převod textových  dokumentů do Braillova písma,  zvukového formatu MP3 nebo do formátu pro e-knihy ePub a Mobi Pocket.  Pro využívání služby není nutna registrace, dokumenty jsou zasílány na webovou adresu.

 

Další informace o databázi/odkazu RoboBraille

Psychologie

Bezplatná psychologická poradna, články a informace o různých tématech z oblasti psychologie, seznam psychologů aj.

Další informace o databázi/odkazu Help24.cz - psychologie a duševní zdraví

Sociologie, společenské vědy

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR zpřístupňující elektronické datové soubory ze sociálněvědních výběrových šetření.

Další informace o databázi/odkazu Český sociálněvědní datový archiv

MedLike je webový portál na podporu zdravotní gramotnosti vytvářený NLK pro potřeby široké veřejnosti. Jeho hlavním cílem je soustředit odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké.

Další informace o databázi/odkazu MedLike – Spolehlivé informace o zdraví a nemocech

Teologie, křesťanství

And Bible je aplikace s otevřeným zdrojovým kódem (zdarma a bez reklam). K dispozici je více různých překladů a možnosti jejich srovnání, poznámky, záložky, slovník, biblický atlas aj.

 

Další informace o databázi/odkazu And Bible

Český ekumenický překlad Bible online. Možnost vyhledávání v textu.

Další informace o databázi/odkazu Biblenet

Portál pro teologii, religionistiku a filozofii

Další informace o databázi/odkazu Catharina

Právo a legislativa

Informace o licencích Creative Commons, jejichž prostřednictvím autor může nabídnout neurčitému počtu potenciálních uživatelů licenční smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Na webu Creative Commons lze také  vyhledávat obrázky, hudbu, videa apod., které je možné dále využívat.

Další informace o databázi/odkazu Creative Commons

Úřady, zakázky, volná místa, insolvence, služby

Další informace o databázi/odkazu Informační server o státní správě

Další informace o databázi/odkazu Ústavní soud

Všechny předpisy Sbírky zákonů v aktuálních zněních. Zdarma a s rozšířenými možnostmi po přihlášení.

Další informace o databázi/odkazu Zákony pro lidi.cz

Lidská práva, menšiny, migrace

Český helsinský výbor se zaměřuje na  dodržování lidských práv v ČR, boj proti rasismu a nesnášenlivosti, sociální a právní poradenství, výchovu k lidským právům aj.

Další informace o databázi/odkazu Český helsinský výbor

Statistiky

Stránky Českého statistického úřadu. Obsahují volně dostupné  statistiky z jednotlivých tematických oblastí (např. obyvatelstvo, průmysl, kultura, zdravotnictví, cestovní ruch atd.) a průřezové statistiky (např. genderové statistiky, regionální statistiky, mezinárodní data aj.), databáze, registry aj.

Další informace o databázi/odkazu Český statistický úřad

Statistický portál Rady Evropy

Další informace o databázi/odkazu Eurostat

Geografie, územní celky, mapy

Geografická data Prahy na jednom místě

Další informace o databázi/odkazu Geoportál Praha

Obrázky a grafika

Knihovna volně dostupných fotografií, ilustrací, vektorové grafiky a videí. Všechny obrázky a videa jsou dostupné pod licencí Creative Commons.

Další informace o databázi/odkazu Pixabay

Odkazy podle typu zdroje

Helpnet

Odkaz na zdroj:

Informační portál pro osoby se specifickými potřebami

Projekt Gutenberg

Odkaz na zdroj:

Volně přístupné elektronické knihovy převážně v angličtině, ale také v němčině a jiných jazycích.

Katalogy knihoven

European Library - Portál zaměřený na katalogy a elektronické zdroje evropských knihoven

Daleth - Knihovní brána pro zrakově postižené

Celostátní knihovna dokumentů přístupných pro osoby s postižením zraku. Umožňuje vyhledávání ve specializovaných knihovnách pro zrakově postižené a v dalších zdrojích, včetně vybraných  "kamenných" knihoven.

EThOS - Electronic Theses Online Service

Odkaz na zdroj:

Sužba Britské knihovny, která shromažďuje a zpřístupňuje disertační práce  ve Velké Británii (včetně zpětně digitalizovaných prací).

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených - knihovna

Odkaz na zdroj:

Knihovna Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených hromažďuje a zpřístupňuje zájemcům odbornou literaturu, časopisy, audiovizuální materiály, ale například i beletrii, která se zabývá různými oblastmi života lidí se sluchovým postižením. Najdete zde informační zdroj k tématům, jako je:

 • výchova a vzdělávání dětí se sluchovým postižením
 • znakové jazyky
 • kultura Neslyšících
 • technická kompenzace sluchové vady
 • logopedie
 • psychologie sluchového postižení
 • beletrie (o neslyšících, autorská tvorba neslyšících)
 • medicína, sociologie aj.

Katalog a článková databáze Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Knihovny.cz

Odkaz na zdroj:

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv  - na portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.

Poznejte funkce portálu Knihovny.cz

 

Souborný katalog ČR

Odkaz na zdroj:

Vyhledávání dokumentů v knihovnách v ČR (pouze v knihovnách, které se Souborným katalogem spolupracují)

Databáze, e-knihovny, portály

BASE

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) je multioborový vyhledávací nástroj  provozovaný univerzitní knihovnou v Bilelefeldu, který je zaměřený na akademické a odborné elektronické zdroje dostupné prostřednictvím internetu. Obsahuje informace o cca 140 milionech dokumentů, např. článcích v odborných časopisech, disertacích a akademických pracích nebo jiných  dokumentech uložených v digitálních knihovnách nebo  institucionálních repozitářích apod. Cca 60% těchto zdrojů je dostupných v rámci otevřeného přístupu.

Cambridge open

Multioborová databáze článků, časopisů a e-knih z produkce Cambridge University Press dostupných v rámci otevřeného přístupu (Open Access).

Catharina

Odkaz na zdroj:

Portál pro teologii, religionistiku a filozofii

Český statistický úřad

Odkaz na zdroj:

Stránky Českého statistického úřadu. Obsahují volně dostupné  statistiky z jednotlivých tematických oblastí (např. obyvatelstvo, průmysl, kultura, zdravotnictví, cestovní ruch atd.) a průřezové statistiky (např. genderové statistiky, regionální statistiky, mezinárodní data aj.), databáze, registry aj.

DART-Europe E-theses Portal

Portál umožňující vyhledávání a přístup k absolventským a dizertačním pracím  evropských škol a vědeckých institucí.

Digizeitschriften - Open Access

Digitální archiv německy psaných časopisů, některé z nich jsou volně přístupné v rámci otevřeného přístupu (Open Access).

Directory of open access books

Odkaz na zdroj:

Knihovna elektronických akademických knih volně dostupných v rámci otevřeného přístupu (open acces).

Directory of Open Access Journals

Odkaz na zdroj:

Více než 11 000 titulů periodik z různých oborů, v různých jazycích, včetně titulů v češtině. V části titulů je možné vyhledávat také na úrovni článků.

EBSCO eKnihy

Odkaz na zdroj:

Výběr knih pro Jabok dostupných z rozhraní EBSCO eKnihy obsahuje zejména české odborné knihy (viz katalog knihovny).

Přístup k e-knihám z počítačů v síti Jaboku

Přístup z počítačů v síti Jaboku (pro přístup není nutné přihlášení).

Přístup k e-knihám mimo Jabok

Vzdálený přístup (např. z domova)  je možný pouze pro oprávněné uživatele po přihlášení, a to buď z přístupové stránky ve studijním Informačním systému Jaboku nebo ze vstupní stránky čtenářského konta. Pro vstup do databáze klikněte na odkaz "Vstup do databáze EBSCO e-knihy".

Upozorňujeme, že přihlášení do databáze EBSCO se aktivuje teprve kliknutím na odkaz "Vstup do databáze EBSCO e-knihy", tj. nestačí být pouze přihlášený do ISu nebo do čtenářského konta.

Ve čtenářském kontě odkaz "Vstup do databáze EBSCO e-knihy" najdete po přihlášení do konta na vstupní stránce v části  Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům, viz obrázek níže.

pristup-e-zdroje.png

Pokud při využívání stránky s e-knihami budete delší dobu neaktivní, budete z databáze EBSCO eKnihy odhlášeni. Pro přihlášení je nutné znovu kliknout na odkaz Vstup do databáze EBSCO e-knihy, buď v ISu, nebo ve čtenářském kontě.

Nápověda k práci s e-knihami:

ERIC - Education Resources Information Center

Odkaz na zdroj:

ERIC je databáze tematicky zaměřená na problematiku vzdělávání dětí i dospělých, management výchovy a vzdělávání, školní poradenství, speciální pedagogiku apod. Obsahuje abstrakty nebo plné texty článků, knih, konferenčních příspěvků, oficiálních dokumentů a dalších materiálů. Obsah je dostupný v rámci tzv. otevřeného přístupu (Open Access).

Gale Virtual Rererence Library (výběr titulů)

Soubor anglických elektronických encyklopedií s podrobně zpracovanými hesly a propracovanými možnostmi vyhledávání, poslechu textů a nástroji pro práci s textem. Encyklopedie pokrývají oblast pedagogiky, filosofie, teologie a religionistiky. Rozhraní je v češtině. Knihy jsou dostupné pouze z počítačů Jaboku. Seznam dostupných titulů

Knihovny online

Odkaz na zdroj:

Portál Knihovny online je rozcestníkem na volně dostupné zdroje (knihy, časopisy, články, databáze). Najdete zde zdroje nejen pro studium, ale také knížky a nápady pro děti i dospělé.

LibriVox

Odkaz na zdroj:

Volně přístupné audioknihy převážně v angličtině, ale také v němčině a jiných jazycích. Projekt realizovaný dobrovolníky.

Loyal Books

Odkaz na zdroj:

Volně dostupné audioknihy a texty knihy v angličtině

Munispace - čítárna Masarykovy univerzity

Odkaz na zdroj:

Munispace je online knihovna, která v rámci otevřeného přístupu (open access)  nabízí odborné i populárně naučné e-knihy vydané na Masarykově univerzitě. Knihy je možné číst online nebo stahovat.Většina textů je v češtině.

Národní digitální knihovna a díla nedostupná na trhu

Odkaz na zdroj:

Národní digitální knihovna (NDK) obsahuje plné texty digitalizovaných dokumentů z 19. – 21. století. Část dokumentů je volně dostupná. Pro čtenáře Knihovny Jabok jsou po přihlášení pomocí identity Národní digitální knihovny (ID NDK) přístupná zároveň díla nedostupná na trhu. Podrobné informace o dostupnosti různých typů digitalizovaných dokumentů najdete v návodu pro uživatele.

Přihlášení do Národní digitální knihovny

Abyste se mohli do NDK přihlásit, musíte mít platnou e-mailovou adresu ve svém čtenářském kontě v Knihovně Jabok. Tato e-mailová adresa bude použita jako přihlašovací jméno do systému ID NDK. O tom, že byla e-mailová adresa zařazena do systému, dostanete informaci e-mailem. Poté je ještě nutné účet v ID NKD aktivovat a nastavit heslo pro přihlášení.

Aktivace účtu ID NDK

(Návod na aktivaci účtu najdete také v krátkém videu níže.)

 1. Na adrese https://ndk.cz/podminky-zpristupneni zaškrtněte souhlas s podmínkami použití a poté klikněte na tlačítko "Přihlásit účtem ID NDK".
 2. Klikněte na odkaz "Přihlašujete se poprvé nebo jste zapomněli heslo"? V dalším okně zadejte e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve čtenářském kontě Knihovny Jabok. 
 3. Na tuto adresu vám přijde e-mail s odkazem na aktualizaci hesla. Otevřete odkaz a zadejte heslo, které chcete pro přihlašování do ID NDK používat. Heslo musí mít 8 znaků a musí obsahovat alespoň 1 velké písmeno, 1 malé písmeno, 1 číslo. 

Po aktivaci účtu ID NDK budete moci v Národní digitální knihovně po přihlášení využívat nejen obsah volně přístupných knih a časopisů, ale také obsah knih nedostupných na trhu vydaných do roku 2002 a časopisů aktuálně nedostupných na trhu vydaných do roku 2013. Věnujte však prosím pozornost podmínkám použití chráněného obsahu, který podléhá autorskoprávní ochraně. Upozorňujeme zejména, že jakýkoliv obsah dostupný v Národní digitální knihovně je ZAKÁZÁNO stahovat, ukládat, kopírovat, rozšiřovat a poskytovat dalším osobám (elektronicky nebo v tištěné podobě).

Platnost přihlašovacích údajů

Platnost vašeho účtu v ID NDK je vázána na vaši registraci v Knihovně Jabok. Pokud tedy vyprší datum platnosti vaší registrace v Knihovně Jabok, přestane být platná také aktivace Vašeho účtu v ID NDK (po obnovení registrace do Knihovny Jabok však můžete účet v ID NDK opět obnovit).

Videonávod - první přihlášení do systému ID NDK

Podrobné informace o zpřístupnění děl nedostupných na trhu prostřednictvím NDK, včetně informací o zpracování a využívání osobních údajů Národní knihovnou ČR,  najdete ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služby NDK - DNNT.

OpenAIRE

OpenAIRE  (Open Access Infrastructure for Research in Europe) je portál zaměřený na zpřístupňování vědeckých a výzkumných informací v prostřednictvím tzv. Otevřeného přístupu (Open Access).  Na portále je možné z jednoho vyhledávacího rozhraní prohledávat velké množství zdrojů (vědecké publikace, výzkumná data, projekty,  aj.), kromě toho portál umožňuje sdílet publikace a nabízí  řadu dalších služeb podporujících otevřený přístup k vědeckým informacím.

Social Science Research Network (SSRN)

Odkaz na zdroj:

SSRN je síť která spojuje akademické a výzkumné pracovníky a zprostředkovává přístup k dokumentům z oblasti sociálních věd dostupných v rámci otevřeného přístupu (aktuálně cca 750 tisíc plných textů).

Taylor & Francis e-books (výběr titulů)

Na platformě Taylor & Francis eBooks jsou nabízeny knihy nakladatelství Routledge, Taylor & Francis a dalších. Z počítačů Jaboku je přístupný výběr 20 knih z oblasti sociální práce, pedagogiky, etiky, spirituality a dalších souvisejících oborů.

Encyklopedie a slovníky

Anglicko český a česko anglický slovník

Anglicko český - česko anglický slovník s  výslovností pro tablety a mobilní telefony. Slovník obsahuje velké množství hesel, snadno se používá, funguje bez připojení k internetu.

Merriam-Webster Dictioanary

Slovník.cz

Odkaz na zdroj:

Vícejazyčný slovník (čeština, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, latina)

Vyhledávače

Google Scholar

Odkaz na zdroj:

Google Scholar je volně přístupný webový vyhledávač, který vyhledává v plných textech nebo metadatatech odborných zdrojů jako jsou recenzované online dostupné akademické časopisy, knihy, konferenční příspěvky, diplomové práce a disertace, preprinty, abstrakty, technických zpráv, patenty aj.

Open Clipart

Odkaz na zdroj:

Knihovna volně dostupných obrázků typu "klipart" s možností exportu do různých formátů.

Pixabay

Odkaz na zdroj:

Knihovna volně dostupných fotografií, ilustrací, vektorové grafiky a videí. Všechny obrázky a videa jsou dostupné pod licencí Creative Commons.

Science.gov

Odkaz na zdroj:

Vyhledávač, který prohledává  odborné vědecké databáze a vědecké výsledky  USA

Wayback Machine

Odkaz na zdroj:

Prohledávání archivu stránek odstraněných z webu

Praktické informace a nástroje

Citace.com

Odkaz na zdroj:

Volně dostupný nástroj na generování a ukládání citací podle normy ISO 690.

Creative Commons

Informace o licencích Creative Commons, jejichž prostřednictvím autor může nabídnout neurčitému počtu potenciálních uživatelů licenční smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Na webu Creative Commons lze také  vyhledávat obrázky, hudbu, videa apod., které je možné dále využívat.

Eurostat

Statistický portál Rady Evropy

Geoportál Praha

Geografická data Prahy na jednom místě

Google Překladač

Překladač textů do/z různých světových jazyků

Internetová jazyková příručka

Odkaz na zdroj:

Internetová jazyková příručka češtiny - slovník, gramatické jevy aj.

MedLike – Spolehlivé informace o zdraví a nemocech

MedLike je webový portál na podporu zdravotní gramotnosti vytvářený NLK pro potřeby široké veřejnosti. Jeho hlavním cílem je soustředit odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké.

Nástroje.knihovna.cz

Portál obsahuje informace o různých zajímavých webových "nástrojích" a programech (zpracování textů, videa, zvuku; citace a správa zdrojů; komunikace; prezentace; vyhledávací nástroje; nástroje pro výzkum; překladače aj.)

Nechybujte.cz

Odkaz na zdroj:

Portál o českém jazyce (obsahuje slovník současné češtiny, slovník synonym, pravidla českého pravopisu, českou gramatiku aj.)

Opravidlo

Odkaz na zdroj:

Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor, který rozeznává chyby v oblasti pravopisu (interpunkce, velká písmena, časté pravopisné chyby), gramatiky (gramatická shoda, negramatické větné konstrukce) a typografie (podle ČSN 01 6910).

RoboBraille

Odkaz na zdroj:

RoboBraille je bezplatná webová služba, která umožňuje převod textových  dokumentů do Braillova písma,  zvukového formatu MP3 nebo do formátu pro e-knihy ePub a Mobi Pocket.  Pro využívání služby není nutna registrace, dokumenty jsou zasílány na webovou adresu.

 

Zotero

Odkaz na zdroj:

Volně dostupný bibliografický manažer, který lze nainstalovat jako rozšíření prohlížeče Firefox nebo jako samostatnou aplikaci. Umožňuje vytvoření online účtu pro dálkový přístup k uloženým informacím a synchronizaci Zotera v různých zařízeních. Nabízí integraci do textového editoru, ukládání snímků webových stránek jedním kliknutím, aj.

Manažer Zotero je dostupný ve více jazycích, včetně češtiny. Dokumentace v češtině

Zotero - interaktivní nápověda k citačnímu manažeru

Tematické zdroje

Český sociálněvědní datový archiv

Odkaz na zdroj:

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR zpřístupňující elektronické datové soubory ze sociálněvědních výběrových šetření.

And Bible

And Bible je aplikace s otevřeným zdrojovým kódem (zdarma a bez reklam). K dispozici je více různých překladů a možnosti jejich srovnání, poznámky, záložky, slovník, biblický atlas aj.

 

ASISTENTPEDAGOGA.CZ

Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů

Bezpečná péče

Web Asociace průvodců v problematice rizikového chování (Asociace je nezávislé sdružení fyzických osob), jejímž základním cílem je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby

Biblenet

Odkaz na zdroj:

Český ekumenický překlad Bible online. Možnost vyhledávání v textu.

Česká škola

Odkaz na zdroj:

Internetový portál určený pro učitele, školský management i veřejnost

Český helsinský výbor

Odkaz na zdroj:

Český helsinský výbor se zaměřuje na  dodržování lidských práv v ČR, boj proti rasismu a nesnášenlivosti, sociální a právní poradenství, výchovu k lidským právům aj.

Drogy-info.cz

Odkaz na zdroj:

Informační portál Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

Econnect - Zpravodajství

Novinky z oblasti životního prostředí, lidských práv, sociální oblasti, neziskových oraganizací, kultury aj.

Éthum

Bulletin pro sociální prevenci, pomoc a intervenci

Vydávání časopisu Éthum bylo v roce 2004 ukončeno, jednotlivá čísla jsou k dispozici v Knihovně Jabok.

Help24.cz - psychologie a duševní zdraví

Odkaz na zdroj:

Bezplatná psychologická poradna, články a informace o různých tématech z oblasti psychologie, seznam psychologů aj.

Metodika tvorby bibliografických citací

Interaktivní příručka Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály zaměřené na citování podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí, základni pravidla citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) aj.

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Databáze služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Umožňuje vyhledávat podle názvu, typu zařízení a služeb, cílové skupiny, kraje, okresu aj.

 

Veřejná správa a legislativa

Informační server o státní správě

Úřady, zakázky, volná místa, insolvence, služby

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Senát Parlamentu ČR

Ústavní soud

Vláda České republiky

Zákony pro lidi.cz

Všechny předpisy Sbírky zákonů v aktuálních zněních. Zdarma a s rozšířenými možnostmi po přihlášení.

Webové stránky institucí

Knihovna Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

Národní knihovna ČR

Pedagogická knihovna J. A. Komenského

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

E-learning

Virtual Training Suite

Široká nabídka volně přístupných učebních materiálů či kurzů využítí internetu v oblasti technologie, humanitních předmětů, sociálních věd apod. Nabídka je zaměřená především na prostředí Velké Británie, obsahuje však spoustu univerzálně použitelných tipů a doporučení.