Opravidlo

Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor, který rozeznává chyby v oblasti pravopisu (interpunkce, velká písmena, časté pravopisné chyby), gramatiky (gramatická shoda, negramatické větné konstrukce) a typografie (podle ČSN 01 6910).

Druh odkazovaného zdroje: 

Tematické zaměření: 

Jazyk obsahu: 

Dostupnost obsahu: 

Typ: