EBSCO eKnihy

Výběr knih pro Jabok dostupných z rozhraní EBSCO eKnihy obsahuje zejména české odborné knihy (viz katalog knihovny).

Přístup k e-knihám z počítačů v síti Jaboku

Přístup z počítačů v síti Jaboku (pro přístup není nutné přihlášení).

Přístup k e-knihám mimo Jabok

Vzdálený přístup (např. z domova)  je možný pouze pro oprávněné uživatele po přihlášení, a to buď z přístupové stránky ve studijním Informačním systému Jaboku nebo ze vstupní stránky čtenářského konta. Pro vstup do databáze klikněte na odkaz "Vstup do databáze EBSCO e-knihy".

Upozorňujeme, že přihlášení do databáze EBSCO se aktivuje teprve kliknutím na odkaz "Vstup do databáze EBSCO e-knihy", tj. nestačí být pouze přihlášený do ISu nebo do čtenářského konta.

Ve čtenářském kontě odkaz "Vstup do databáze EBSCO e-knihy" najdete po přihlášení do konta na vstupní stránce v části  Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům, viz obrázek níže.

pristup-e-zdroje.png

Pokud při využívání stránky s e-knihami budete delší dobu neaktivní, budete z databáze EBSCO eKnihy odhlášeni. Pro přihlášení je nutné znovu kliknout na odkaz Vstup do databáze EBSCO e-knihy, buď v ISu, nebo ve čtenářském kontě.

Nápověda k práci s e-knihami:

Druh odkazovaného zdroje: 

Tematické zaměření: 

Typ dokumentů obsažených v databázi: 

Jazyk obsahu: 

Dostupnost obsahu: 

Dostupné pouze z počítačů Jaboku.

Typ: 

URL adresa mobilní aplikace: