Daleth - Knihovní brána pro zrakově postižené

Celostátní knihovna dokumentů přístupných pro osoby s postižením zraku. Umožňuje vyhledávání ve specializovaných knihovnách pro zrakově postižené a v dalších zdrojích, včetně vybraných  "kamenných" knihoven.

Druh odkazovaného zdroje: 

Tematické zaměření: 

Dostupnost obsahu: 

Typ: 

URL adresa mobilní aplikace: