Bezpečná péče

Web Asociace průvodců v problematice rizikového chování (Asociace je nezávislé sdružení fyzických osob), jejímž základním cílem je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby

Druh odkazovaného zdroje: 

Tematické zaměření: 

Jazyk obsahu: 

Dostupnost obsahu: 

Typ: