Český statistický úřad

Stránky Českého statistického úřadu. Obsahují volně dostupné  statistiky z jednotlivých tematických oblastí (např. obyvatelstvo, průmysl, kultura, zdravotnictví, cestovní ruch atd.) a průřezové statistiky (např. genderové statistiky, regionální statistiky, mezinárodní data aj.), databáze, registry aj.

URL: 

Druh odkazovaného zdroje: 

Tematické zaměření: 

Jazyk obsahu: 

Dostupnost obsahu: 

Typ: