Metodika tvorby bibliografických citací

Interaktivní příručka Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály zaměřené na citování podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí, základni pravidla citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) aj.

Druh odkazovaného zdroje: 

Tematické zaměření: 

Jazyk obsahu: 

Dostupnost obsahu: 

Typ: