BASE

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) je multioborový vyhledávací nástroj  provozovaný univerzitní knihovnou v Bilelefeldu, který je zaměřený na akademické a odborné elektronické zdroje dostupné prostřednictvím internetu. Obsahuje informace o cca 140 milionech dokumentů, např. článcích v odborných časopisech, disertacích a akademických pracích nebo jiných  dokumentech uložených v digitálních knihovnách nebo  institucionálních repozitářích apod. Cca 60% těchto zdrojů je dostupných v rámci otevřeného přístupu.

Druh odkazovaného zdroje: 

Tematické zaměření: 

Typ dokumentů obsažených v databázi: 

Jazyk obsahu: 

Dostupnost obsahu: 

Typ: