Google Scholar

Google Scholar je volně přístupný webový vyhledávač, který vyhledává v plných textech nebo metadatatech odborných zdrojů jako jsou recenzované online dostupné akademické časopisy, knihy, konferenční příspěvky, diplomové práce a disertace, preprinty, abstrakty, technických zpráv, patenty aj.

Druh odkazovaného zdroje: 

Tematické zaměření: 

Typ dokumentů obsažených v databázi: 

Jazyk obsahu: 

Dostupnost obsahu: 

Typ: