Výstavy v prostorách Knihovny Jabok

Přestože prostor Knihovny Jabok je krásný sám o sobě, rádi jej čas od času oživíme výstavami. Možnost uspořádat výstavu  v Knihovně Jabok nabízíme i dalším a to nejen  jedincům, ale také skupinám, neziskovým organizacím nebo spolkům. Výstavy mohou být zaměřené nejen na autorskou tvorbu. Lze vystavit také fotografie či  informace o zajímavém projektu,  o činnnosti spolku, sdružení nebo  neziskové organizace,  výrobky a tvorbu klientů apod. Vystavovat lze obrazy, fotografie, písemné materiály a dokumenty a v omezené míře i trojrozměrné exponáty. Upozorňujeme, že do knihovny není bezbariérový přístup.

Prostory k vystavení exponátů:

Boční strany regálů:

 10 bočních stran regálů lze využít pro dvojrozměrné exponáty (např. zavěšení zarámovaných exponátů nebo připevnění exponátů v paspartě) do velikosti A1 na výšku. Využitelná plocha je cca 90cm (výška) x 59 cm .

Prostor mezi okenními výklenky

5 reliéfních sloupků mezi okny je vhodných k vystavení rámu maximálně do formátu  A2. Využitelná plocha je 67 (výška) x 69 cm.

Stěny  ve vstupní a v zadní části knihovny

Čtyři  volné plochy každá o velikosti do cca 3 m2, vhodné k vystavení celkem  4 - 6 rámů formátu A1 nebo max. 6 -9 rámů do formátu A2. Do prostoru u vstupu je možné umístit informace o autorovi, tématu výstavy aj.

Vystavení exponátů na boční straně regálůVystavení exponátů v prostoru mezi oknyVystavení exponátů ve vstupní části knihovnyVystavení exponátů v zadní části knihovny

 

Možnost vystavení trojrozměrných objektů

Možnost vystavení trojrozměrných objektů je velmi omezená. Trojrozměrné objekty je možné umístit na okna, větší exponáty přímo do prostoru knihovny (max. 1-3, v závislosti na velikosti). Možnost umístění trojrozměrných objektů je nutné s předstihem konzultovat s vedoucí knihovny nebo jí pověřenou osobou.

Vybavení pro instalaci výstavy

Na bocích regálů, v prostorech mezi okny, na plochách u vstupu do knihovny a na jedné stěně v zadní části knihovny je instalován závěsný výstavní systém.

Knihovna může zapůjčit

 • 11 rámů velikosti A1,
 • 11 rámů velikosti A2,
 • 20 rámů velikosti A3
 • 20 lišt pro zavěšení plakátů do velikosti A1.

Upozorňujeme, že výše uvedená velikost rámů neodpovídá přesně standardizovaným rozměrům papíru, takže doporučujeme předem vyzkoušet, jestli mají vhodnou velikost pro vaše exponáty. Pokud si nebudete půjčovat rámy z Knihovny Jabok, doporučujeme také předem ověřit, zda lze vaše rámy zavěsit na háčky, které má knihovna k dispozici (některé typy rámů mají tvarově nevhodné háčky/úchyty a pak je obvykle nutné zajistit alternativní způsob zavěšení). Při instalaci je zakázáno používat jákákoliv lepidla, lepící pásky nebo lepící hmoty, možné je pouze zavěšení exponátů pomocí lanek a háčků.

Plánování a příprava výstavy:

Termín konání a formální a praktické aspekty výstavy je nutné předem dohodnout s vedoucí knihovny nebo pověřeným pracovníkem. Téma a název výstavy navrhuje vystavující. Doba trvání výstavy je cca 1 měsíc (případně jinak), podle dohody. V případě více zájemců o stejný termín má přednost zájemce, který o termín požádal jako první.

Cca 1 měsíc před konáním výstavy je nutné, aby se vystavující subjekt dohodl s odpovědným pracovníkem knihovny na technických a organizačních záležitostech přípravy a realizace výstavy a vernisáže. Z praktických důvodů doporučujeme, aby vystavující s dostatečným časovým předstihem před instalací knihovnu osobně navštívil. Instalace exponátů v prostoru knihovny musí proběhnout mimo výpůjční hodiny knihovny.

V prostoru knihovny je v době konání výstavy vhodné umístit upoutávku na výstavu. Při předchozích výstavách se osvědčil velký plakát v rámu nebo s pevným podkladem, který je umístěn u vchodu do knihovny na malířském stojanu apod. Doporučená velikost je alespoň A3, lépe A2, může být i větší.

Povinností vystavujícího je zajistit na vlastní náklady přípravu exponátů (např. zhotovení fotografií apod.), paspartování nebo rámování  (všechny fotografie nebo listinné materiály by měly být v rámech nebo paspartách) a instalaci výstavy v prostoru knihovny

Knihovna poskytne konzultace k možnostem instalace a spolupráci v oblastech, které přesahují kompetence vystavujícího. V případě  případě potřeby může knihovna  zapůjčit rámy, viz výše. Instalaci exponátů do rámů zajišťuje i v tomto případě vystavující.

Propagace výstavy

Povinností vystavujícího je příprava informačního plakátu, letáků a dalších informačních a propagačních materiálů. Konečnou podobu textu a vzhledu pozvánky a dalších propagačních materiálů musí předem schválit vedoucí knihovny nebo pověřený pracovník. Podmínkou je umístění loga Knihovny Jabok na propagačních materiálech a uvedení provozní doby a(nebo) webové adresy knihovny. Pozvánka na výstavu musí být dodána alespoň 20 dnů před termínem konání výstavy. Pokud se koná vernisáž výstavy, je možné vytvořit samostatnou pozvánku jak na vernisáž, tak i na samotnou výstavu.

Knihovna může poskytnout šablonu pro vytvoření plakátu nebo pozvánky a prostor pro propagaci výstavy na webových stránkách knihovny a VOŠ Jabok, ve studijním informačním systému, na nástěnkách školy, školním profilu na Facebooku  apod.

Vernisáž

Výstava může proběhnou i bez vernisáže (záleží na vzájemné dohodě knihovny a vystavujícího).

V případě, že se vernisáž koná, je nutné její termín naplánovat na pracovní den, a to  mimo provozní dobu knihovny. Termín konání vernisáže je nutné stanovit alespoň 4 týdny předem.

Podobu programu vernisáže je nutné předem dohodnout s pověřeným pracovníkem knihovny alespoň týden před jejím konáním. Vystavující se stará o časový plán a program vernisáže a veškreré její organizační a materiální zajištění (např. občerstvení, hudební doprovod a  jiné). Knihovna po dohodě pomůže s technickým zajištěním, které přesahuje kompetence vystavujícího a podle možností poskytne zázemí (např. zapůjčení nádobí apod.).

Další důležité informace

 • Všechny výše uvedené podmínky mohou být při vzájemné shodě mezi vystavujícím subjektem a Knihovnou Jabok dohodnuty i jinak.
 • Závazný vzájemný souhlas s uskutečněním výstavy může být vyjádřen ústní nebo písemnou formou. V případě zájmu vystavujícího lze uzavřít písemnou smlouvu o uspořádání výstavy.
 • Vystavující zodpovídá za to, že vystavení exponátů nezasahuje do autorského práva, práva na ochranu osobních údajů ani není v rozporu s jinými platnými právními předpisy.
 • Ve sporných případech má vedoucí Knihovny Jabok nebo pověřený pracovník právo konečného rozhodnutí v otázce uspořádání exponátů v prostorách knihovny, celkové koncepce výstavy, jejího názvu nebo podoby vernisáže. Zejména si knihovna vyhrazuje právo odmítnout uspořádání exponátů, které by překáželo provozu knihovny či ohrožovalo bezpečnost uživatelů knihovny a dalších osob.
 • Vzhledem k tomu, že prostor knihovny je určen  primárně pro knihovní a informační služby, knihovna nemůže zaručit bezpečnost exponátů v době konání výstavy.
 • Knihovna Jabok má právo zrušit dohodu o výstavě nebo odmítnou vystavení exponátů či šíření propagačních materiálů, pokud jsou tyto v rozporu se zákonem, s dobrými mravy nebo jsou v konfliktu s etickými principy a posláním VOŠ Jabok.
 • Vyjádřením závazného souhlasu s uskutečněním výstavy v Knihovně Jabok ústní nebo písemnou formou přijímá vystavující subjekt výše uvedené podmínky.

Kontakt:

Máte-li zájem uspořádat výstavu v prostorách Knihovny Jabok nebo chcete-li se v souvislosti s výstavami na něco zeptat, kontaktujte prosím vedoucí Knihovny Jabok (Eva Cerniňáková, cernin@jabok.cz , tel. 211 222 409)

Další kontaktní informace