Ceník služeb

Registrační poplatek

Studenti, učitelé a zaměstnanci Jaboku zdarma
Držitelé průkazu ZPT/ZTPP zdarma
Ostatní 50 Kč na rok (12 měsíců)

Uživatelský průkaz

Vystavení uživatelského průkazu při registraci nebo ztrátě/poškození 10 Kč
Registrace čipové karty, kterou uživatel vlastní, jako uživatelského průkazu do knihovny zdarma           

Rezervace

Oznámení o připravené rezervaci zaslané elektronickou poštou zdarma
Telefonické oznámení o rezervaci      25 Kč
Poplatek za propadlou rezervaci     10 Kč
Nesplněná rezervace zdarma

Objednávka knihovní jednotky pro pozdější výpůjčku

Připravení objednané knihovní jednotky pro výpůjčku 10 Kč
Oznámení o připravení objednané knihovní jednotky zaslané elektronickou poštou  zdarma
Telefonické oznámení o připravení objednané knihovní jednotky 25 Kč
Poplatek za balné a odeslání objednaných knih Dle aktuálního ceníku
Poplatek za propadlou objednanou knihovní jednotku 10 Kč

Meziknihovní výpůjční služby

Zprostředkování výpůjčky dokumentu z jiné knihovny Podle výše nákladů
Poskytnutí dokumentu z fondu Knihovny Jabok jiné knihovně Podle výše nákladů

Rešeršní služby

Vstupní sazba (za 1. započatou hodinu práce při zpracování rešerše) 180 Kč
Každých započatých 30 min. práce po překročení 1 hod. při zpracování rešerše 90 Kč
Rešerše pro pracovní účely učitelů Jaboku Zdarma

Poplatky za pozdní vrácení dokumentů a další sankční poplatky

Zpozdné za každý započatý otevírací den knihovny po uplynutí výpůjční lhůty 2 Kč za knihovní jednotku
Poskytnutí výpůjčních služeb bez předložení uživatelského průkazu  5 Kč
Zaslání upomínacího dopisu poštou 20 Kč
Odblokování čtenářského konta zablokovaného dle čl. XIII odst. 1 Knihovního řádu 100 Kč
Odložení nebo ponechání věcí ve skříňkách knihovny mimo výpůjční dobu 50 Kč

Náhrada ztrát a škod

Manipulační poplatek za zpracování dokumentu 60 Kč
Náhrada vzniklých škod (pokud není možné uvedení do původního stavu) Podle rozsahu škody
Úhrada soudních výloh při vymáhání knih nebo náhrady škody Podle výše výloh

Samoobslužné kopírování, tisk a skenování dokumentů

Kopie a tisk A4 jednostranně 2 Kč
Kopie a tisk A4 oboustranně 4 Kč
Kopie a tisk A3 jednostranně 20 Kč
Kopie a tisk A3 oboustranně 8 Kč
Skenování materiálů nepodléhajících autorskoprávní ochraně zdarma