Knihy

V knihovně najdete:

  • Odborné knihy  a to nejen monografie, sborníky, slovníky a encyklopedie, ale také zákony, sborníky z odborných nebo oborových konferencí, výroční zprávy organizací v sociálních službách nebo neziskovém sektoru, zprávy z projektů, metodické příručky z oblasti sociální práce, vzdělávání apod., infomační brožury pro klienty vydané pomáhajícími organizacemi aj.
  • Populárně naučnou literaturu, např. knihy s tematikou osobnostního rozvoje, knihy o výchově, nápady na tvořivé činnosti, zásobníky her aj.
  • Oddechovou četbu, např. beletrii se sociální tematikou, životopisnou literaturu, snadné čtení v cizích jazycích aj.
  • Literaturu pro děti, např. metodické listy pro práci s dětmi, sociální témata zpracovaná formou vhodnou pro děti, dětskou naučnou literaturu,  beletrii pro děti aj.

Knihy je možné půjčit domů nebo k prezenčnímu studiu v knihovně.

Další informace:

Chci si půjčit knihu domů

V knihovně si můžete půjčit také literaturu pro děti