Absenční výpůjčky (výpůjčky domů)

Absenčně tj. domů je možné půjčit si knihy, časopisy a elektronické dokumenty na nosiči (CD-ROM, DVD-ROM). Výpůjční lhůta pro časopisy je  14 dní (dva týdny), ostatní dokumenty je možné si půjčit na 28 dní (4 týdny). Dostupnost dokumentu pro výpůjčku je možné zjistit v online katalogu. Pokud nemá o vypůjčený dokument zájem jiný čtenář, je možné výpůjční lhůtu prodloužit.

Čtenář může mít půjčeno maximálně 40 knihovních jednotek současně. Pro učitele a zaměstnance Jaboku platí zvláštní ustanovení (viz Knihovní řád).

Domů se NEPŮJČUJÍ závěrečné práce studentů a výjimečně také referenční literatura jako jsou všeobecné naučné slovníky nebo encyklopedie (pokud se slovníky nebo encyklopedie  nepůjčují domů, jsou v horní části hřbetu přelepeny červeným proužkem).

Doplňující informace

Chci si půjčit domů knihu nebo časopis

 

Kdo může službu využívat: 

Typ služby: