Využívání internetu a počítačů

V knihovně jsou dva počítače vyhrazené pro vyhledávání v katalogu nebo v odborných databázích  a  několik dalších  počítačů s připojením na Internet, kancelářskými programy a odečítačem obrazovky NVDA. Počítače, které nejsou vyhrazené pro vyhledávání v katalogu, jsou přístupné na základě hesla, které uživatel obdrží po předložení uživatelského průkazu, neregistrovaní uživatelé na základě vyplnění žádanky a předložení dokladu o totožnosti.

Pravidla používání počítačů se řídí ustanoveními Knihovního řádu v článku X.

 

Kdo může službu využívat: 

Typ služby: