Vracení knih do knihoboxu

Knihobox slouží k vracení knih v době, kdy je knihovna zavřená. Knihobox je umístěn v 1. patře budovy B před knihovnou (tj. je přístupný pouze v době, kdy není uzavřena budova Jaboku).

Vracení knih do knihoboxu je založeno na vzájemné důvěře mezi čtenářem a knihovníkem. Čtenář neobdrží potvrzení o vrácení a je jeho povinností ověřit, jestli vrácení proběhlo.

Další informace

Podrobné informace o vracení knih do knihoboxu

Kdo může službu využívat: 

Typ služby: