Chci vrátit knihy mimo provozní dobu knihovny

Pokud máte problém navštívit knihovnu v  provozní době, můžete je  poslat poštou  nebo vrátit do knihoboxu umístěného před knihovnou. Vypůjčené knihy můžete vrátit také prostřednictvím jiné osoby (spolužáka, kamaráda, manžela/manželky apod.).

Vrácení knih poštou

Knihy můžete zaslat na adresu:

Knihovna Jabok
Salmovská 8
120 00 Praha 2

Pokud knihy pošlete poštou, jakmile dorazí, odepíšeme je z Vašeho čtenářského konta jako vrácené. Zároveň Vám na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve čtenářském kontě, pošleme zprávu, že knihy byly doručeny. Pokud ve vašem kontě zůstanou nějaké nevyřízené dluhy (nevrácené knihy, dluh za zpodné apod.), připojíme tuto informaci do e-mailové zprávy.

Vrácení knih do knihoboxu knihobox_0.jpg

Knihobox slouží k vracení knih v době, kdy je knihovna zavřená. Je umístěn v 1. patře budovy B před knihovnou (tj. je přístupný pouze v době, kdy není uzavřena budova Jaboku). Pokud nejste studentem Jaboku, a potřebujete se během obvyklé pracovní doby dostat do budovy (a to i během prázdnin), zvoňte prosím na knihovnu nebo na sekretariát Jaboku.

Pravidla používání knihoboxu

Knihy vracejte do knihoboxu pouze v době, kdy je knihovna zavřená. V provozní době prosím vracejte knihy běžným způsobem u výpůjčního pultu v knihovně.

Knihy, které vložíte do knihoboxu, jsou odepsány ze čtenářského konta v následujícím provozním dni knihovny.

Vracení knih do knihoboxu je založeno na vzájemné důvěře mezi čtenářem a knihovníkem. Knihovny nezasílá potvrzení o vrácení a je vaší povinností je zkontrolovat, že vrácení skutečně proběhlo (buď ve čtenářském kontě,  telefonicky na čísle 211 222 410 nebo  e-mailem).  Případné nesrovnalosti  je nutné neprodleně nahlásit knihovně.

Podrobná pravidla pro používání knihoboxu jsou uvedena v Knihovním řádu v článku VII - Výpůjčky.

Poškozené knihy vrácené do knihoboxu

Pokud budou knihy vrácené do knihoboxu poškozeny, nebudou odepsány ze čtenářského konta jako vrácené. Pokud by k tomu došlo, bude vám odesláno e-mailové upozornění, abyste se mohli s knihovnou co nejdříve dohodnout na vyřešení vzniklé situace.

Zpozdné za knihovní jednotky vrácené mimo výpůjční dobu

Pokud už uplynul termín vrácení a na vypůjčenou knihovní jednotku už nabíhá zpozdné,  zpozdné přestane narůstat v okamžiku, kde je knihovní jednotka zapsaná jako vrácená. Naúčtované zpozdné můžete  uhradit platebním převodem nebo při nejbližší návštěvě knihovny. Prosím, počítejte s tím, že pokud máte nevyrovnané finanční závazky, nemůžete si prodlužovat další výpůjčky  nebo zadávat rezervace a objednávky knih.

Typ služby: 

Téma návodu: