Chci vrátit knihy mimo provozní dobu knihovny

Pokud máte problém navštívit knihovnu v  provozní době, můžete je  poslat poštou  nebo vrátit do knihoboxu umístěného před knihovnou. Vypůjčené knihy můžete vrátit také prostřednictvím jiné osoby (spolužáka, kamaráda, manžela/manželky apod.).

Vrácení knih poštou

Pokud knihy pošlete poštou, jakmile dorazí, odepíšeme je z Vašeho čtenářského konta jako vrácené. Zároveň Vám na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenou ve čtenářském kontě, pošleme zprávu, že knihy byly doručeny. 

Vrácení knih do knihoboxu knihobox_0.jpg

Knihobox slouží k vracení knih v době, kdy je knihovna zavřená. Je umístěn v 1. patře budovy B před knihovnou (tj. je přístupný pouze v době, kdy není uzavřena budova Jaboku). Pokud nejste studentem Jaboku, a potřebujete se během obvyklé pracovní doby dostat do budovy (a to i během prázdnin), zvoňte prosím na knihovnu nebo na sekretariát Jaboku.

Pravidla používání knihoboxu

Knihy vracejte do knihoboxu pouze v době, kdy je knihovna zavřená. V provozní době prosím vracejte knihy běžným způsobem u výpůjčního pultu v knihovně.

Knihy, které čtenář vloží do knihoboxu, jsou odepsány ze čtenářského konta v následujícím provozním dni knihovny.

Vracení knih do knihoboxu je založeno na vzájemné důvěře mezi čtenářem a knihovníkem. Čtenář neobdrží potvrzení o vrácení a jeho povinností je zkotnrolovat, že vrácení skutečně proběhlo (buď ve čtenářském kontě,  telefonicky na čísle 211 222 410 nebo  e-mailem).  Případné nesrovnalosti  je nutné neprodleně nahlásit knihovně.

Podrobná pravidla pro používání knihoboxu jsou uvedena v Knihovním řádu v článku VII - Výpůjčky.

Poškozené knihy vrácené do knihoboxu

Pokud knihy vrácené do knihoboxu byly oproti stavu při půjčování jakýmkoliv způsobem poškozeny, nebudou odepsány ze čtenářského konta jako vrácené. Pokud by k tomu došlo, bude čtenáři odesláno e-mailové upozornění, aby se mohl s knihovnou co nejdříve dohodnout na vyřešení vzniklé sistuace.

Zpozdné za knihovní jednotky vrácené mimo výpůjční dobu

Pokud už uplynul termín vrácení a na vypůjčenou knihovní jednotku už nabíhá zpozdné,  zpozdné přestane narůstat v okamžiku, kde je knihovní jednotka zapsaná jako vrácená. Naúčtované zpozdné může uživatel uhradit platebním převodem nebo při nejbližší návštěvě knihovny. Prosím, počítejte s tím, že pokud máte nevyrovnané finanční závazky, nemůžete si prodlužovat další výpůjčky  nebo zadávat rezervace a objednávky knih.

Typ služby: 

Téma návodu: