Zpracování rešerše

Knihovna Jabok zpracovává  rešerše z knihovního fondu, odborných databází a dalších informačních zdrojů, ke kterým má přístup. Rešerši je nutné objednat prostřednictvím formuláře.

Výsledkem rešerše je standardně elektronický dokument ve formátu DOCX obsahující seznam bibliografických citací podle citační normy ISO 690. Je možné požádat také o výstup v jiném citačním stylu nebo v jiném formátu

Zpracování rešerše je placená služba.

Objednávka rešerše je závazná. Bezplatně lze objednávku stornovat do 24 hodin

Další informace

Chci si nechat zpracovat rešerši

Kdo může službu využívat: 

Typ služby: 

Cena: 

180 Kč (1 hod) a dále 90 kč za každou začatou půlhodinu