Chci si nechat zpracovat rešerši

Rešeršní zdroje

Rešerši můžeme zpracovat podle Vašich požadavků buď z knih a časopisů dostupných ve fondu Knihovny Jabok a dalších knihoven nebo  z odborných databází a dalších informačních zdrojů, ke kterým má knihovna přístup.

Poplatek za rešerši

Zpracování rešerše  je placená služba. Za zpracování rešerše se platí vždy základní sazba (která představuje hodinu práce) a dále se platí za každou započatou půlhodinu práce na rešerši. Uživatel si sám určí, maximální cenu, kterou chce za rešerši zaplatit. Základní sazba se platí i tehdy, když nejsou nalezeny žádné dokumenty odpovídající zadání rešerše. Informace o výši poplatků za zpracování rešerše najdete v Ceníku.

Objednávka rešerše

Rešerši je nutné objednat prostřednictvím formuláře. Jednotlivá pole formuláře a případně i nápověda k jejich vyplňování vám pomohou definovat, co od rešerše očekáváte. V průběhu zpracování rešerše se samozřejmě předpokládá, že knihovník, který rešerši zpracovává, s vámi bude dále komunikovat na upřesňování požadavku. Obvyklá doba zpracování požadavku je cca 10 pracovních dnů, lze se však dohodnout i jinak.

Objednávka rešerše je závazná. Bezplatně můžete  objednávku stornovat do 24 hodin. Pokud objednávku stornujete později, zaplatíte základní sazbu za zpracování rešerše plus čas, který knihovník při zpracování rešerše strávil.

Výstup rešerše

Výsledkem rešerše je standardně elektronický dokument ve formátu DOCX obsahující seznam bibliografických citací podle citační normy ISO 690. Protože rešerše zpracováváme v programu Zotero, obvykle připojujeme také takzvanou "zprávu" vygenerovanou tímto programem, která obsahuje také  klíčová slova stažená z jednotlivých rešeršních zdrojů, případně odkazy na zdroje apod.

Je možné požádat také o výstup v jiném citačním stylu a také v  jiném formátu. Možnými formáty jsou např. 

  • PDF obsahující seznam citací ve zvoleném citačním stylu
  • RIS  - formát, ktreý umožňuje výměnu bibliografických dat mezi různými softwary na správu citací
  • Složku programu Zotero - pokud používáte citační manažer Zotero, můžeme Vám výstup předat také jako složku v interním formátu programu Zotero, takže si ji můžete snadno přidat ke svým citacím a budete s citacemi moci dále pracovat.
  • Rešerši Vám můžeme také vytisknout za standardní ceny tisku dle Ceníku.

Další informace

Objednávka rešerše

Typ služby: 

Téma návodu: