Poskytování dokumentů z knihovního fondu prostřednictvím MVS

Výpůjčku dokumentu z knihovního fondu Knihovny Jabok nebo zaslání kopie dokumentu  prostřednictvím MVS je možné objednat prostřednictvím Souborného katalogu ČR, případně zaslat e-mailem na adresu knihovna@jabok.cz

Výpůjční lhůta dokumentů zapůjčených prostřednictvím MVS je 2 měsíce ode dne odeslání dokumentu z Knihovny Jabok. V případě potřeby je možné výpůjční lhůtu prodloužit.

Tato služba není určena běžným uživatelům, je poskytována  pouze knihovnám!

Pokud nejste registrovaným čtenářem Knihovny Jabok a máte zájem o absenční výpůjčku knihy z naší knihovny, můžete se do Knihovny Jabok zaregistrovat, nebo požádat knihovnu, kde jste registrován(a), aby Vám meziknihovní výpůjčku zprostředkovala .

 

Kdo může službu využívat: 

Typ služby: 

Cena: 

Podle nákladů