Půjčování tabletů

Možnost půjčení tabletu je určena pouze pro studenty, případně pedagogy Jaboku (nikoliv pro externí čtenáře). Tablety se půjčují v Knihovně Jabok, a to na období právě probíhajícího semestru. Podmínkou pro vypůjčení je platná registrace v Knihovně Jabok. Půjčování se řídí vnitřní směrnicí Pravidla pro půjčování tabletů. O zapůjčení tabletu je nutné požádat pomocí formuláře žádosti o zapůjčení tabletu, a to nejméně jeden pracovní den před plánovaným termínem vyzvednutí. Pokud si chcete tablet půjčit, seznamte se prosím s podrobnými informace o půjčování tabletů.

Související informace:

Kdo může službu využívat: 

Typ služby: 

Cena: 

Výše vratné zálohy: 2000 Kč