Seznam kvalifikačních prací studentů Jaboku do roku 2010

Seznam je řazen podle oborů a obsahuje absolventské práce studentů Jaboku a bakalářské práce studentů ETF UK, obor pastorační a sociální práce. Tento seznam je pouze archivní, aktuální seznam prací najdete v online katalogu

Doporučujeme:

Barbora Zelenková: Lidsky důstojné zacházení se sexualitou osob s lehkou a středně těžkou mentální retardací (dokument ve formátu PDF, 812 kb)

Absolventská práce Barbory Zelenkové se snaží odpověď na otázku, jak lidsky důstojně zacházet se sexualitou lidí s mentálním postižením tak, aby nedocházelo ke zpochybnění jejich lidské důstojnosti. Jednou z možných odpovědí je tzv. "empowerment přístup", tedy snaha rozvíjet v člověku jeho schopnost činit rozhodnutí, budovat jeho sebevědomí a posilovat jeho právo na sebeurčení.

licence-cc-by-nc-nd.jpgLidsky důstojné zacházení se sexualitou osob s lehkou a středně těžkou mentální retardací, jejímž autorem je Barbora Zelenková, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .

Seznam prací do roku 2010

Seznam je řazen podle tematických okruhů a dále abecedně podle názvu.

Sociologie

 • Azylová procedura a životní podmínky žadatelů o azyl : bakalářská práce / Jana Tomšíčková - 2002 (ABP-573)
 • Deprivace v moderní rodině a její vliv na další život dítěte : diplomová práce / Jana Keprtová - 1997 (ABP-67)
 • Faktory ovlivňující působení cirkulačních pracovních migrantů z Ukrajiny na pražském trhu práce : bakalářská práce / Vojtěška Hervertová - 2009 (ABP-1509)
 • Fenomén homosexuality z hlediska historického kontextu : bakalářská práce / David Pospíšil - 2009 (ABP-1556)
 • Gay a lesbická minorita, součást společnosti : absolventská práce / Vypracovala Kateřina Valtrová - 2000 (ABP-207)
 • Genderové rozdíly v mužských a ženských časopisech : analýza článků o vztazích a identifikace genderových rozdílů : absolventská práce / Karolina Bruncová - 2008 (ABP-1451)
 • Genderové stereotypy v učebnicích prvouky : analýza obsahu učebnic prvouky a identifikace genderových stereotypů : bakalářská práce / Karolina Bruncová - 2009 (ABP-1513)
 • Historie a současnost náboženského vysílání v Českém rozhlase : bakalářská práce / Marcela Švejnohová - 2003 (ABP-671)
 • Homosexualita - coming out : absolventská práce / Věra Novosadová - 2000 (ABP-195)
 • Homosexualita - společnost - rodina : bakalářská práce / Kateřina Valtrová - 2000 (ABP-262)
 • Chlapecká prostituce jako forma patologického chování mládeže a specifika tohoto problému kurátory pro mládež v MČ Praha 5 : bakalářská práce / Tomáš Němeček - 2002 (ABP-599)
 • Islám a ČR : absolventská práce / Hynek Horký - 2004 (ABP- 873)
 • Islám jako způsob života v Sanli Urfě v jihovýchodním Turecku : absolventská práce / Kateřina Sellnerová - 2005 (ABP-1038)
 • Kalkata, město chudých : absolventská práce / Petra Antošová - 2005 (ABP-1046)
 • Křesťanská Keňa včera a dnes : bakalářská práce / Pavlína Hošková - 2000 (ABP-272)
 • Křesťanský pohled na homosexualitu : absolventská práce / Helena Huláková - 2000 (ABP-215)
 • Křesťanský pohled na homosexualitu : bakalářská práce / Helena Huláková - 2001 (ABP-494)
 • Křesťanství, kultura a život v Keni : absolventská práce / Pavlína Hošková - 2000 (ABP-220)
 • Kulturní projevy Romů na Slovensku : diplomová práce / Ivana Hanáková - 1997 (ABP-71)
 • Levicový extremismus v ČR : bakalářská práce / David Lebeda - 2007 (ABP-1270)
 • Média a sociální prevence : bakalářská práce - 2000 (ABP-280)
 • Mediální obraz romské menšiny v MF Dnes : obsahová analýza za rok 1996 a 2006 : absolventská práce / Luboš Jansa - 2008 (ABP-1445)
 • Naděje Země? Cesta trvale udržitelného života a dobrovolné skromnosti : absolventská práce / Eva Krausová - 2004 (ABP-973)
 • Náročné životní situace, se kterými se setkávají uprchlíci z Afghánistánu žijící v České republice : bakalářská práce / Pavla Jenková - 2009 (ABP-1573)
 • Neúplné rodiny v současné společnosti : diplomová práce / Kateřina Maněnová - 1998 (ABP-97)
 • Osobnost policisty z pohledu čtyř dimenzí člověka : absolventská práce / Martin Koryčanský - 2005 (ABP-1094)
 • Pohled na vymezení smíšených manželství Romů a Čechů vůči romství a vůči češství : absolventská práce / Petra Innemanová - 2006 (ABP- 1169)
 • Práce kurátora pro mládež v souvislosti s chlapeckou prostitucí / Tomáš Němeček - 2002 (ABP-513a)
 • "Proč jsi českým neonacistou?" : absolventská práce / Andrea Landová - 2004 (ABP-889)
 • Prostituce jako sociální jev v ČR : absolventská práce / Vojtěška Gregorková - 2005 (ABP-1008)
 • Přenost tradičních hodnot Romů ve smíšených manželstvích romsko-českých : bakalářská práce / Petra Innemanová - 2007 (ABP- 1269)
 • Přínos pravoslavné církve v České republice speciálně s ohledem na situaci v severních Čechách : absolventská práce / Veronika Havlinová - 2005 (ABP-1101)
 • Rámcové podmínky, se kterými se setkává uprchlík v průběhu azylové procedury / jana Tomšíčková - 2002 (ABP-540)
 • Registrované partnerství : absolventská práce / Helena Malá - 2004 (ABP-988)
 • Role muže v současné české rodině : absolventská práce / Jaroslava Zárubová - 2006 (ABP-1121)
 • Romové ve městě Broumov : bakalářská práce / Vendula Havrlantová - 2009 (ABP-1549)
 • Romská svatba : absolventská práce / Martina Křížková - 2005 (ABP-1004)
 • Romské obyvatelstvo v bývalém kraji Jihlava 1950 - 1960 : absolventská práce / Markéta Puršlová - 2001 (ABP-471)
 • Romské obyvatelstvo v bývalém kraji Jihlava 1950 - 1960 : bakalářská práce / Markéta Puršlová - 2002 (ABP-591)
 • Situace žen v České republice : bakalářská práce / Ilona Dohnalová - 2002 (ABP-569)
 • Sklizeň v brázdách vrásek : staří lidé a jejich životní příběhy : bakalářská práce / Daniela Staňková - 2001 (ABP-498)
 • Sociální a ekonomické trauma obyvatel poválečné Bosny a Hercegoviny : absolventská práce / Radka Humlová - 2000 (ABP-241)
 • Sociální a kulturní souvislosti života vietnamské menšiny v České republice : bakalářská práce / Luděk Štěrba - 2001 (ABP-435)
 • Sociální aspekty života Romů - etnokulturní specifika : diplomová práce / Lucie Krísová - 1997 (ABP-61)
 • Sociální problémy ve městě Kalkata a možnosti jejich řešení : bakalářská práce / Petra Antošová - 2005 (ABP-1050)
 • Současná rodina - proměna role muže a ženy : bakalářská práce / Pavla Matějková - 2005 (ABP-1053)
 • Současná rodina - proměna role ženy : absolventská práce / Pavla Matějková - 2005 (ABP-1010)
 • Squat - sociální alternativa : absolventská práce / Jindřich Exner - 2001 (ABP-467)
 • Squating v České republice : bakalářská práce / Jindřich Exner - 2002 (ABP-577)
 • Srovnávací sonda o násilí ve škole v české republice a USA : bakalářská práce / Eva Hofmanová(ABP-273)
 • Svatý František z Assisi - výzva modernímu světu : diplomová práce / Tatiana Kajtárová - 1996 (ABP-16)
 • Terorismus a islám : absolventská práce / Tomáš Knězek - 2005 (ABP-1014)
 • Terorismus a islámský boj : bakalářská práce / Tomáš Knězek - 2005 (ABP-1052)
 • Trest obecně prospěšných prací v ČR : podmínky výkonu tohoto trestu na Prachaticku : absolventská práce / Monika Kozáková - 2004 (ABP-796)
 • Trojí pohled na manželství, rodinu a jejich vývoj : diplomová práce / Markéta Semeráková - 1998 (ABP-106)
 • Vietnamská menšina v České republice : absolventská práce / Luděk Štěrba - 2001 (ABP-333)
 • Výchova k právům a povinnostem prostřednictvím Úmluvy o právech dítěte / Jana Konstantinová - 2002 (ABP-520)
 • Vývoj ženského časopisu Cosmopolitan od roku 2001 do roku 2008 : absolventská práce / Veronika Rastokinová - 2009 (ABP-1590)
 • Význam křesťanství pro obnovu a rozvoj severovýchodních Čech : absolventská práce / Michal Hrdlička - 2001 (ABP-475)
 • Význam křesťanství pro obnovu a rozvoj severovýchodních Čech : bakalářská práce / Michal Hrdlička - 2002 (ABP-587)
 • Vztah české společnosti k romské menšině : bakalářská práce / Luboš Jansa - 2009 (ABP-1478)
 • Znevýhodnění mladých lidí vyrůstajících v institucionální péči při vstupu do zaměstnání : bakalářská práce / Pavel Kholl - 2008 (ABP- 1460)
 • Žena v současném světě : diplomová práce / Klára Janoušková - 1997 (ABP-39)
 • Žena ve společnosti a římskatolické církvi : diplomová práce / Barbora Jirsáková - 1996 (ABP-14)
 • Žena ve společnosti a žena v křesťanství : absolventská práce - 2001 (ABP-488)
 • Žít tak trochu jinak. Cesta dobrovolné skromnosti a trvale udržitelného způsobu života : bakalářská práce / Eva Krausová - 2005 (ABP-1070)
 • Život ve stínu stáří (minulost a přítomnost starého člověka) : diplomová práce / Nesnídalová Klára - 1997 (ABP-44)
 • Životní příběhy starých lidí : absolventská práce / Daniela Staňková - 2001 (ABP-331)

Sociální politika

 • Alternativní tresty - Probační mediační služba ČR : absolventská práce / Jana Paroulková - 2005 (ABP-1093)
 • Azylová procedura v České republice a v Německu : Pokus o komparaci : absolventská práce / Anna Frýdlová - 2002 (ABP-609)
 • Bezdomovství: srovnání českého a britského pojetí : bakalářská práce / Marta Roubalová - 2005 (ABP-1071)
 • Bezdomovství ve sjednocení Evropě : Jak ovlivní vstup České republiky do Evropské unie způsob práce s lidmi bez domova : absolventská práce / Barbora Pánková - 2004 (ABP-825)
 • Dávky pomoci v hmotné nouzi : bakalářská práce / Romana Cupalová - 2007 (ABP-1301)
 • Domácí násilí na ženách a formy pomoci : bakalářská práce / Lenka Kořínková - 2003 (ABP-720)
 • Důchodová reforma v ČR : absolventská práce / Marta Ševčíková - 2006 (ABP-1123)
 • Komunitní plánování sociálních služeb pro seniory v Aši : bakalářská práce / Věra Vyhnálková - 2005 (ABP-1083)
 • Lesk a bída pracovního poradenství : bakalářská práce / Marie Pazderková - 2007 (ABP-1272)
 • Nezaměstnanost na Litoměřicku zejména u skupiny nezaměstnaných nad 45 let : bakalářská práce / Šárka Křivanová - 2005 (ABP-1051)
 • Pracovní migrace z Ukrajiny do České republiky a s ní spojená rizika : bakalářská práce / Eliška Jírová - 2006 (ABP-1233)
 • Praktické dopady reformy státní správy na sociální služby v regionu. Pokus o zmapování praktických důsledků reformy státní správy pro obec jako poskytovatele sociálních služeb a občany jako jejich uživatele : bakalářská práce / Ludmila Kolářová - 2004 (ABP-927)
 • Problematika bydlení v ČR se zaměřením na vrstvu obyvatel se středními příjmy : absolventská práce / Anna Zindulková - 2000 (ABP-234)
 • Problematika návazných sociálních služeb pro lidi bez přístřeší : azylový dům Armády spásy v Praze : bakalářská práce / Tereza Morysková - 2010 (ABP-1617)
 • Problémy bydlení v ČR a některé cesty k jejich řešení : diplomová práce / Anna Zindulková(ABP-267)
 • Riziko sociálního vyloučení matek na rodičovské dovolené a mateřská centra jako možnost řešení : absolventská práce / Jana Buzková - 2005 (ABP-1020)
 • Sociální politika v zemích Evropské unie : absolventská práce / Viktorie Vláčilová - 2000 (ABP-209)
 • Srovnávání azylové politiky v České republice a ve Spolkové republice Německo : bakalářská práce / Anna Frýdlová - 2003 (ABP-687)
 • Uplatnění na trhu práce u uchazeče nad 45 let : absolventská práce / Šárka Křivanová - 2005 (ABP-996)
 • Výcvik komunikačních dovedností vedoucích k nalezení, získání a udržení pracovní pozice na trhu práce pro studenty středních škol : bakalářská práce / Jan Kluganost - 2005 (ABP-1048)
 • Vyrůstali jsme v dětském domově, výchovném ústavu : absolventská práce / Martina Lívancová - 2005 (ABP-998)

Sociální práce

 • Aktivní život seniorů : problematika aktivního trávení volného času seniorů na Praze 8 : bakalářská práce / Alena Dařbujanová - 2008 (ABP- 1415)
 • Aktivní život seniorů ; poptávka a nabídka potřeb a činností seniorů v Praze 8 : absolventská práce / Alena Dařbujanová - 2007 (ABP-1247)
 • Alternativní trestání mládeže : diplomová práce / Klára Štamberová - 1998 (ABP-108)
 • Alternativní tresty a odklony trestního řízení : diplomová práce / Pavel Kríso - 1997 (ABP-75)
 • Babysitting : diplomová práce / Markéta Poláčková (ABP-153)
 • Člověk postižený demencí, péče a přístup (se zaměřením ma demenci Alzheimerova typu) : absolventská práce / Lena Tomšů - 2001 (ABP-353
 • Dětská telefonická krizová intervence na lince bezpečí pro 12-14leté klienty : bakalářská práce / Jana Kosařová - 2005 (ABP-1059)
 • Dětský domov rodinného typu ; v čem se přiblížil fungující rodině a v čem se mu to nedaří : absolventská práce / Jiří Mlejnecký - 2006 (ABP-1199)
 • Duchovní služba v armádě : absolventská práce / Alena Maňáková - 2004 (ABP-986)
 • Duchovní služba jako složka Armády České republiky : bakalářská práce / Alena Maňáková - 2005 (ABP-1089)
 • Důstojné stáří (sociální studie z regionu Písek) : bakalářská práce / Ivana Škodová - 2000 (ABP-254)
 • Formy bydlení dospělých lidí s mentálním postižením : diplomová práce / Jan Šlosárek - 1997 (ABP-65)
 • Funkce romský asistent/poradce a možnost vzdělávání v rámci experimentu na EA Praha : bakalářská práce / Nela Beranová - 2002 (ABP-685)
 • Genderově senzitivní sociální práce s ženami azylantkami : bakalářská práce / Anetta Riglová - 2006 (ABP-1229)
 • Humanitní služba v armádě České Republiky : diplomová práce / Simona Pavelková - 1998 (ABP-100)
 • Jak se žije v uprchlickém táboře : absolventská práce / Dominika Kuklová - 2005 (ABP-1022)
 • Kvalita života těžce nemocných a umírajících pacientů ; hospic a hospicové hnutí : absolventská práce / autor: Jana Melicharová - 2000 (ABP-226)
 • Mateřské centrum jako cesta ze sociálního vyloučení matek na rodičovské dovolené : bakalářská práce / Jana Buzková - 2006 (ABP-1109)
 • Mladiství ve výkonu trestu odnětí svobody : bakalářská práce / Petra Slavětínská - 2005 (ABP-1055)
 • Možnosti pomoci HIV pozitivním a AIDS nemocným : bakalářská práce / Eva Geblerová - 2002 (ABP-679)
 • Možnosti práce probační a mediační služby s mladistvými pachateli trestné činnosti : bakalářská práce / Barbora Kholová - 2002 (ABP- 730)
 • Násilí na ženách v partnerském soužití : absolventská práce / Lenka Kořínková - 2003 (ABP-654)
 • Náročné životní situace, se kterými se setkávají uprchlíci z Iráku žijící v České republice : absolventská práce / Pavla Jenková - 2008 (ABP-1444)
 • Návaznost sociálních služeb na výchovná zařízení : bakalářská práce / Martina Lívancová - 2006 (ABP-1227)
 • Návštěvníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na pražských sídlištích : absolventská práce / Jiří Horák - 2007 (ABP-1180)
 • Obecní dům - kulturní a sociální křižovatka : bakalářská práce / Markéta Marková - 2004 (ABP-827)
 • Nové poznatky o HIV/AIDS : diplomová práce / Zpracovala: Eva Čandová - 1998 (ABP-86)
 • Odpovědnost(i) v rámci sociální práce : individuální konstrukty pojmu odpovědnost u pracovníků a pracovnic vykonávajících svou profesi v chráněných dílnách v rámci organizace pracující s lidmi s postižením : bakalářská práce / Jan Kaňák - 2007 (ABP-1305)
 • Ochrana práva dítěte a rodiny v praktické činnosti s romskými dětmi - projekt "Pedagogické posilování romských rodin" : absolventská práce / Lenka Horáková - 2001 (ABP-357)
 • Ochrana práva dítěte a rodiny v praxi - projetk "Pedagogické posilování romských rodin" : bakalářská práce / Lenka Horáková - 2001 (ABP-457)
 • Opuštěné děti v ústavní péči v ČR : absolventská práce / Miluše Mangheimová - 2005 (ABP-1006)
 • Péče o seniory v Písku : absolventská práce / Ivana Škodová - 2000 (ABP-199)
 • Postavení duchovních a podmínky pro jejich působení ve zdravotnických zařízeních : bakalářská práce / Lenka Stehlíková - 2009 (ABP-1578)
 • Postavení romského dítěte v "gadžovské" rodině : absolventská práce / Kateřina Piskačová - 2001 (ABP-321)
 • Postavení romského dítěte v náhradní rodinné péči : bakalářská práce / vypracovala Kateřina Piskačová - 2001 (ABP-399)
 • Postoje společnosti ke smrti a umírání, péče a doprovázení onkologicky nemocných : bakalářská práce / Lucie Vávrová - 2001 (ABP-508)
 • Potřeby dobrovolníků : absolventská práce - 2007 (ABP-1197)
 • Povolání sociálních kurátorů pro dospělé a jejich klientela : absolventská práce / Tereza Dobiášová - 2007 (ABP-1196)
 • Pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí, jako opatrovník dítěte před soudem : bakalářská práce / Zuzana Švadlenková Malíková - 2007 (ABP-1382)
 • Problematika dětí a mládeže. Co může Cheb nabídnout dětem a mládeži s problémy? : bakalářská práce / Zuzana Nováková - 2005 (ABP-1087)
 • Problematika domácí hospicové péče : absolventská práce / Olga Cordiner - 2006 (ABP-1131)
 • Problematika rozvodu v krizové intervenci : bakalářská práce / Lenka Dolníková - 2000 (ABP-276)
 • Problematika sexuálního zneužívání dětí : bakalářská práce / Svatava Hausvaterová(ABP-274)
 • Problematika výchovy a vzdělávání dětí a mládeže pocházející z romské komunity : bakalářská práce / Michaela Láníková - 2005 (ABP-1075)
 • Projekt Adopce na dálku : Indie - centrum Bala Pragathi Kendra : absolventská práce / Jana Suchá - 2002 (ABP-623)
 • Přátelská pomoc rodinám v Grozném v širším rámci humanitární práce v Čečensku : bakalářská práce / Barbora Smetánková - 2004 (ABP-883)
 • Přednosti a nevýhody péče v domovech seniorů pro klienty : absolventská práce / Michaela Tichá - 2008 (ABP-1442)
 • Překonávání komunikačních bariér u dětí s mentálním postižením : bakalářská práce / Markéta Mocová - 2005 (ABP-1081)
 • Přerod vnitřního života člověka ve vězení : absolventská práce / Miroslava Vlachová - 2001 (ABP-477)
 • Příchozí : bakalářská práce / Dominika Kuklová - 2005 (ABP- 1326)
 • Přínosy a rizika hostitelské péče : bakalářská práce / Lucie Kašová - 2006 (ABP-1221)
 • Psychosociální péče o dítě v nemocnici : diplomová práce / Olga Jandová - Výborná - 1997 (ABP-62)
 • Putování s králem Miroslavem : projekt sociální prevence v praxi : bakalářská práce / Sylva Klangová - 2000 (ABP-257)
 • Rodiny pečující o seniory : bakalářská práce / Alena Bačová - 2007 (ABP-1302)
 • Riziko syndromu vyhoření v pomáhající profesi : bakalářská práce / Irena Stecivová Fořtová - 2007 (ABP-1265)
 • Rozdílnost sociální práce s nově příchozími v odlišných prostředích : bakalářská práce / Jan Špaček - 2006 (ABP-1228)
 • Rozdíly v naplňování potřeb pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných a v lůžkovém hospici : bakalářská práce / Michaela Burgerová - 2009 (ABP- 1496)
 • Sexuální zneužívání dětí : absolventská práce / Svatava Hausvaterová - 2000 (ABP-175)
 • Síť sociálních služeb města Mělníka : absolventská práce / Renata Svobodová - 2004 (ABP-794)
 • Sledování ústavní výchovy sociálním pracovníkem oddělení sociálně právní ochrany dětí : absolventská práce / Andrea Baierová - 2003 (ABP-659)
 • Služby komunitní péče pro osoby s duševním onemocněním v Plzeňském kraji : bakalářská práce / Eva Holoubková - 2005 (ABP-1086)
 • Sociálně pedagogická práce s romskými dětmi - projekt "Doprovázení rodin" : bakalářská práce / vypracovala: Tereza Pacltová(ABP-169)
 • Sociálně pedagogická práce s romskými dětmi - Projekt "Doprovázení rodin" : diplomová práce / zpracovala: Tereza Pacltová - 1998 (ABP-99)
 • Sociální, charitativní a pastorační činnost baptistů v ČR po roce 1989 : absolventská práce / Daniela Křivánková - 2002 (ABP-621)
 • Sociální pomoc bezdomovcům v Praze : diplomová práce / Vojtěch Škácha - 1997 (ABP-54)
 • Sociální práce s bezdomovci v evropských zemích : historický vývoj a současné trendy ve sjednocené Evropě : bakalářská práce / Barbora Pánková - 2004 (ABP-969)
 • Sociální práce s uprchlíky : absolventská práce / Pavla Paloušová - 2000 (ABP-230)
 • Sociální práce s vězni a propuštěnými / Stanislav Droppa - 2001 (ABP-547)
 • Sociální práce s ženami těhotnými a po porodu : diplomová práce / Simona Konopíková - 1998 (ABP-95)
 • Sociální působení církví v České republice v současné době : bakalářská práce / Markéta Michlíčková - 2003 (ABP-949)
 • Sociální situace obyvatel romských osad na Slovensku. Osada Kojatice : bakalářská práce / Tereza Pavelková - 2004 (ABP-923)
 • Sociální služby pro seniory v Aši : absolventská práce / Věra Vyhnálková - 2005 (ABP-1000)
 • Soukromé dětské domovy : bakalářská práce / Jaroslava Grusová - 2005 (ABP-1084)
 • Specializované linky důvěry jako průvodce lidským životem : absolventská práce / Jana Wichsová - 2001 (ABP-459)
 • Specifika telefonické krizové intervence u seniorů : bakalářská práce / Veronika Skýpalová - 2007 (ABP-1371)
 • Stáří, starý člověk v denní stacionáři : absolventská práce / Milena Machů - 2001 (ABP-361)
 • Suicidální klienti a práce s nimi na Lince bezpečí : bakalářská práce / Zuzana Soukupová - 2001 (ABP-439)
 • Syndrom týraného a zneužívaného dítěte : diplomová práce / Svobodová Michaela - 1997 (ABP-52)
 • Šikanování jako jedna z forem agrese : diplomová práce / Vypracovala: Tereza Kovaříčková - 1997 (ABP-50)
 • Šikanování : diplomová práce / Markéta Řičářová - 1997 (ABP-55)
 • Úloha duchovního ve výchovném procesu odsouzeného : bakalářská práce / Alena Pourová - 2003 (ABP-708)
 • Uprchlictví v České republice ; "Institut strpění" : bakalářská práce / Petra Bimonová - 2004 (ABP-833)
 • Vzdělávání romských poradců v rámci experimentu na EA Praha / Nela Beranová - 2002 (ABP-537)
 • Zdravotní a psychosociální péče o staré lidi : diplomová práce / Martin Liška - 1996 (ABP-19)
 • Život lidí s revmatismem v ČR (chronicky nemocné dítě - JRA) : diplomová práce / Diplomovou práci vypracovala: Jitka Šatavová - 1997 (ABP-79)

Metody sociální práce

 • Anti-aging jako podpora samostatnosti ve stáří : bakalářská práce / Michaela Tichá - 2009 (ABP-1527)
 • Dětská kresba a malba a její využití ve střediscích výchovné péče : bakalářská práce / Tereza Smolíková - 2002 (ABP-673)
 • Domov důchodců jako motivující zázemí : bakalářská práce / Marie Kordíková - 2004 (ABP-951)
 • Farma rodinného typu - jako prostor pro komunitní centrum : bakalářská práce / Elena Dadová - 2009 (ABP-1503)
 • Flexibilní formy práce - metoda Job Rotation : absolventská práce / Veronika Součková - 2003 (ABP-748)
 • Hospicová péče - péče o pacienty v terminálním stádiu života : absolventská práce / Romana Lukášová - 2004 (ABP-875)
 • Charakteristika cílové skupiny NZDM na příkladu klientů klubu Vrtule : bakalářská práce / Jana Tuzarová - 2009 (ABP-1523)
 • Individualizace v Domech na půli cesty se zaměřením na individuální plán a změny spojené se zaváděním Standardů kvality sociálních služeb : bakalářská práce / Petra Mottlová (ABP-1464)
 • Interactive storytelling jako sociálně pedagogická metoda : bakalářská práce / Milan Kovář - 2001 (ABP-405)
 • Job klub jako podpora nezaměstnaných : bakalářská práce / Karolína Puttová - 2007 (ABP-1297)
 • Komunitní práce s romskými dětmi v lokalitách: Jihlava a Praha - Nusle : diplomová práce / Marie Lišková(ABP-128)
 • Komunitní přístup k duševně nemocným jako alternativa k ústavní péči : bakalářská práce / Dagmar Strnadová - 2008 (ABP-1394)
 • Krizová intervence : diplomová práce / Lenka Štollová - 1996 (ABP-10)
 • Koordinátor dobrovolníků v nemocnici : absolventská práce / Magdalena Ettlerová - 2004 (ABP-935)
 • Mediace a její možnosti využití v rámci rozvodového řízení : bakalářská práce / Michaela Rolníková - 2009 (ABP-1497)
 • Meditace a možnosti využití meditace v oblasti sociálně právní ochrany dětí na odděleních péče o rodinu a děti / Veronika Křížová - 2002 (ABP-563)
 • Metoda Videotrénink interakcí. (Aplikace metody VTI na oddělení LDN ve Fakultní nemocnici Motol) : bakalářská práce / Jana Koubová - 2005 (ABP-1062)
 • Metody aktivace seniorů : bakalářská práce / Marie Ondřichová - 2006 (ABP-1231)
 • Motivace dobrovolníků v YMCA - Živá rodina a Občanském sdružení Bodaj : bakalářská práce / Marie Čandová - 2008 (ABP-1401)
 • Možnosti využití imaginace barev v sociální práci : bakalářská práce / Lenka Kurovská - 2003 (ABP-710)
 • Náplň práce pastoračního pracovníka v hospici : bakalářská práce / Kateřina Rožnovská - 2009 (ABP-1468)
 • Německo-český projekt Hranice - Hledání stop (využití divadelních přístupů v sociální práci) : bakalářská práce / Vypracovala: Martina Hlávková (ABP-161)
 • Německo-český projekt Hranice - Hledání stop (využití divadelních přístupů v sociální práci) : diplomová práce / Martina Hlávková - 1998 (ABP-91)
 • Neverbální komunikace mezi sociálním pracovníkem a klientem : bakalářská práce / Jana Vopatová - 2003 (ABP-839)
 • Osobní asistence jako jedna z cest k samostatnému životu : absolventská práce / Markéta Zemanová - 2001 (ABP-343)
 • Osobní asistence : Bakalářská práce / Markéta Zemanová - 2001 (ABP-381)
 • Práce se suicidálními klienty formou telefonické krizové intervence v rámci Linky bezpečí : absolventská práce / Zuzana Soukupová - 2001 (ABP-329)
 • Pracovní rehabilitace pro lidi, kteří onemocněli schizofrenií, se zvláštním ohledem na individuální plánování : absolventská práce / Jana Petáková - 2008 (ABP-1428)
 • Principy a metody sociální práce s cílovými skupinami v tréninkovém bydlení se zřetelem na sanaci rodiny nacházející se v sociální exkluzi : bakalářská práce / Martin Doležal - 2009 (ABP-1504)
 • Profesionální vztah jako základ služby osobní asistence : bakalářská práce / Samuel Sebastián Bachmann - 2009 (ABP-1571)
 • Projekt aktivačně - rekondičního pobytu pro seniory : absolventská práce / Dita Křivská - 2003 (ABP-773)
 • Projekt Pyramida pomoci a rozvoje (oblast pomoci obětem domácího násilí a znásilnění) : bakalářská práce / Lenka Šolcová - 2003 (ABP-945)
 • Síť specializovaných zařízení - jedna z podmínek komunitní péče : bakalářská práce / Lenka Košťálová - 2003 (ABP-716)
 • Rehabilitace lidí s demencí při AIDS : absolventská práce / Vlasta Trávníčková - 2007 (ABP-1200)
 • Skupinová aktivizace seniorů v Domově důchodců Bechyně : absolventská práce / Marie Ondřichová - 2006 (ABP-1129)
 • Služby komunitní péče pro osoby s duševním onemocněním v Plzeňském kraji : bakalářská práce / Eva Holoubková - 2005 (ABP-1086)
 • Sociálně terapeutická dílna : aplikace vybraných procedurálních standardů kvality sociálních služeb : bakalářská práce / Ludmila Svobodová - 2008 (ABP-1384)
 • Sociální práce se staršími lidmi : absolventská práce / Pavla Stachová - 2005 (ABP-1028)
 • Sestavení vzdělávacího plánu organizace sociálních služeb : bakalářská práce / Ivana Čihánková - 2009 (ABP-1501)
 • Telefonická krizová intevence s ohledem na děti z rozpadajících se rodin : absolventská práce / vypracovala Lenka Šlápotová - 2000 (ABP-201)
 • Tchaj-ťi čchüan a jeho možné využití v sociální oblasti : absolventská práce / Kateřina Bendová - 2005 (ABP-1100)
 • Tchaj-ťi čchüan a jeho uplatnění v práci se seniory : bakalářská práce / Kateřina Bendová - 2006 (ABP-1536)
 • Transkulturalita ; nová perspektiva interkulturní práce : bakalářská práce / Michaela Johnová - 2004 (ABP-835)
 • Trestný čin znásilnění a možnosti pomoci obětem tohoto trestného činu : absolventská práce / Lenka Šolcová - 2003 (ABP-652)
 • Tvořivá dramatika v práci s výchovnou skupinou v domově mládeže : absolventská práce / Jaroslav Patera - 2003 (ABP-1165)
 • Tvořivost a její rozvíjení ve vztahu k sociální práci : bakalářská práce / Markéta Bartáková - 2007 (ABP-1304)
 • Umění tchaj-ťi čchüan v sociálním systému : bakalářská práce / Kateřina Bendová - 2006 (ABP-1328)
 • Umění v terapii a výchově : bakalářská práce / Marie Jirků - 2005 (ABP-1061)
 • Výchovné působení na odsouzeného v rámci programu zacházení : absolventská práce / Alena Pourová - 2003 (ABP-650)
 • Využití internetu v sociální práci : diplomová práce / Jan Koláčný - 1998 (ABP-94)
 • Využití metody interactive storytelling v práci se skupinou : absolventská práce / Milan Kovář - 2001 (ABP-306)
 • Využití metody mediace v trestvní justici : bakalářská práce / Marie Šimková - 2002 (ABP-579)
 • Využití meditace v péči o klienta : bakalářská práce / Michaela Koubková - 2006 (ABP-1534)
 • Význam hry a herní terapie v péči o hospitalizované dítě : bakalářská práce / Olga Výborná - 2001 (ABP-387)
 • Význam aktivizace pro starého a nemocného člověka v ústavní péči : bakalářská práce / Dagmar Martinková - 2007 (ABP-1366)
 • Zavádění standardů kvality sociálních služeb v domově pro seniory Kolešovice : bakalářská práce / Alena Milerová - 2009 (ABP-1453)
 • Zaměstnávání odsouzených v podmínkách výkonu trestu odnětí svobody : bakalářská práce / Zuzana Haiderová - 2003 (ABP-831)
 • Zmapování hostitelské péče v ČR, její přínosy a rizika : absolventská práce / Lucie Kašová - 2006 (ABP-1151)

Sociálně patologické jevy a jejich prevence

 • Abhidhammická kultivace všímavosti a její využití při sociální prevenci / Jindřich Macoun - 2002 (ABP-533)
 • Alternativní tresty - Probační mediační služba ČR : absolventská práce / Jana Paroulková - 2005 (ABP-1093)
 • Děti a volný čas na Jižním Městě : bakalářská práce / Jiří Horák - 2007 (ABP-1303)
 • Domácí násilí : zaměřeno na agresory : bakalářská práce / Iveta Tluková - 2009 (ABP-1558)
 • Domácí násilí na mužích : bakalářská práce / Marcela Nová - 2009 (ABP-1554)
 • Domácí násilí - sociálně-právní ochrana žen : absolventská práce / Lucie Šebová - 2007 (ABP-1246)
 • Domácí násilí v ČR a systém pomoci jeho obětem : bakalářská práce / Markéta Cudlínová - 2006 (ABP-1537)
 • Dopad domácího násilí na oběť : bakalářská práce / Iva Kirejevová - 2010 (ABP-1621)
 • Dospělé oběti sexuálního zneužití v dětství : bakalářská práce / Jana Lejčková - 2006 (ABP-1533)
 • Jaké mají povědomí žáci vybraných základních škol na Praze 12 v 5. a 8. třídách o sociálně nežádoucích jevech? : bakalářská práce / Alžběta Kačabová - 2009 (ABP-1482)
 • Kriminalita mládeže na území Ústeckého kraje a programy policejní prevence na Chomutovsku : absolventská práce / Lucie Zocherová - 2007 (ABP-1437)
 • Krizová intervence jako forma pomoci žákům SPŠ Tachov : bakalářská práce / Milan Klimeš - 2008 (ABP-1402)
 • Kultivace všímavosti v Abhidhammě a její využití při sociální prevenci : bakalářská práce / Jindřich Macoun - 2002 (ABP-589)
 • Kurátor pro děti a mládež : profese a okolnosti, jež tuto práci ovlivňují : bakalářská práce / Pavlína Minolová - 2007 (ABP-1372)
 • Mladí v ohrožení a v procesu selhávání : diplomová práce / Věra Krekáňová - 1996 (ABP-23)
 • Mladí v procesu od ohrožení k selhávání : bakalářská práce / Věra Krekáňová - 2000 (ABP-261)
 • Možnosti alternativ k trestu odnětí svobody : bakalářská práce / Jana Paroulková - 2006 (ABP-1268)
 • Možnosti zefektivnění programů primární prevence : bakalářská práce / Lenka Hermanová - 2008 (ABP-1407)
 • Obchod s dětmi : bakalářská práce / Kristýna Uhlířová - 2009 (ABP-1521)
 • "Pozitivní ovlivňování životních postojů" a "Orientační dny pro mládež" jako formy primární prevence : bakalářská práce / Martina Nováková - 2006 (ABP-1220)
 • Práce kurátora pro mládež v systému sociální prevence : bakalářská práce / Ladislav Marek - 2000 (ABP-281)
 • Práce kurátora pro mládež v systému sociální prevence : diplomová práce / Ladislav Marek - 1996 (ABP-13)
 • Práce s prevencí sociálně patologických jevů v rámci Orientačních dnů pro školy na pozadí kurzu Dobro a zlo : bakalářská práce / Lenka Fiedlerová - 2006 (ABP-1282)
 • Prevence HIV/AIDS - 2001 : absolventská práce / Štěpánka Jakešová - 2001 (ABP-365)
 • Prevence HIV/AIDS : absolventská práce / Štěpánka Jakešová - 2001 (ABP-292)
 • Prevence HIV/AIDS a pražský Dům světla v letech 2005 - 2008 : bakalářská práce / Jana Šnajdrová - 2008 (ABP-1391)
 • Prevence HIV/AIDS jako stěžejní činnost České společnosti AIDS pomoc : bakalářská práce / Jana Vochozková - 2005 (ABP-1056)
 • Prevence HIV na školách : bakalářská práce / Pavlína Veselá - 2009 (ABP-1552)
 • Prevence kriminality mládeže : bakalářská práce / Monika Dvořáková - 2005 (ABP-1219)
 • Prevence nezaměstnanosti mládeže - projekt Volba : diplomová práce / Martin Prášek - 1998 (ABP-103)
 • Prevence drogových závislostí mládeže v České republice : bakalářská práce / Markéta Kalinová - 2007 (ABP-1267)
 • Prevence ženské prostituce v Praze : bakalářská práce / Vojtěška Gregorková - 2005 (ABP-1057)
 • Primární prevence - vztahy v kolektivu třídy : absolventská práce / Denisa Dohányosová - 2001 (ABP-367)
 • Primární prevence a její vliv na děti a mládež : absolventská práce / Martina Nováková - 2005 (ABP-1092)
 • Primární prevence a její vliv na děti a mládež : absolventská práce / Martina Nováková - 2005 (ABP-1092)
 • Primární prevence drogových závislostí - s praktickou částí zaměřenou na situaci v Plzni : diplomová práce / Petr Žíla - 1998 (ABP-144)
 • Primární prevence návykových látek. Výukový program (pro děti 10 - 12 let) : absolventská práce / Markéta Kalinová - 2007 (ABP-1193)
 • Primární prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na rodinu a sebevědomí jedince : absolventská práce / Jana Slavíková - 2001 (ABP-327)
 • Primární prevence zneužívání návykových látek - zaměření na situaci v Plzni : bakalářská práce / Petr Žíla - 2008 (ABP-1427)
 • Problematika dětí a mládeže. Co může Cheb nabídnout dětem a mládeži s problémy? : bakalářská práce / Zuzana Nováková - 2005 (ABP-1087)
 • Problematika penitenciární péče a její důsledky promítající se do oblasti postpenitenciární péče : bakalářská práce / Tereza Javůrková - 2009 (ABP-1516)
 • Problematika vztahů romské a neromské mládeže v Nízkoprahových zařízeních : bakalářská práce / Markéta Goliášová - 2009 (ABP-1495)
 • Program primární prevence ; jeho úspěšnost a duchovní rozměr : bakalářská práce / Martina Měkutová - 2003 (ABP-739)
 • Program primární prevence : jeho úspěšnost a duchovní rozměr : bakalářská práce / Martina Měkutová - 2003 (ABP-972)
 • Projekt primární prevence : absolventská práce / Tereza Houžvičková - 2000(ABP-181)
 • Rizika HIV, co o nich ví středoškolská mládež v České Třebové : bakalářská práce / Lenka Záleská - 2008 (ABP-1404)
 • Prostituce - Návrh zákona o regulaci prostituce a postoj veřejnosti v ČR : bakalářská práce / Lucie Jakubková - 2010 (ABP-1607)
 • Rizika užívání tablet "extáze" a vybrané způsoby snižování těchto rizik : absolventská práce / Kateřina Hachlová - 2006 (ABP-1119)
 • Riziková mládež, dobrovolníci a jejich vzájemná spolupráce v rámci projektu LATA : absolventská práce / Kateřina Pražáková - 2003 (ABP- 1192)
 • Rozvoj klíčových kompetencí jako možná forma prevence nezaměstnanosti žen po rodičovské dovolené : bakalářská práce / Stanislava Šťovíčková - 2007 (ABP-1373)
 • Sociální prevence v projektu zaměřeném na děti a mládež : absolventská práce / Sylva Klangová - 2000 (ABP-187)
 • Sociální prevence ve sdělovacích prostředcích : diplomová práce / Suchel Jakub - 1996 (ABP-15)
 • Sociometrie v primární prevenci : bakalářská práce / Denisa Dohányosová - 2001 (ABP-496)
 • Souvislost mezi vztahem k lokalitě bydliště a vznikem sociálně patologických jevů u mládeže na Chomutovsku : absolventská práce / Lukáš Brezina - 2007 (ABP-1172)
 • Souvislost mezi bezdomovectvím a ústavní výchovou : bakalářská práce / Jana Vargová - 2009 (ABP-1545)
 • Úskalí sociální práce ve vztahu k syndromu CAN : bakalářská práce / Zuzana Kašpárková - 2009 (ABP-1583)
 • Úspěšnost programu primární prevence : absolventská práce / Martina Měkutová - 2002 (ABP-627)
 • Vedení programu primární prevence sociálně patologických jevů : absolventská práce / Lenka Hermanová - 2008 (ABP-1449)
 • Vykořisťování dětí v prostituci : absolventská práce / Lucie Srpová - 2009 (ABP-1596)
 • Využití projektu primární prevence na základních školách a osmiletých gymnáziích : bakalářská práce / Tereza Houžvičková - 2000 (ABP-270)
 • Život - názor - postoj : prevence HIV/AIDS : bakalářská práce / Štěpánka Jakešová - 2001 (ABP-455)
 • Využití neverbálních technik v nespecifické primární prevenci : bakalářská práce / Simona Matysová - 2010 (ABP-1619)
 • Záměrné sebepoškozování : absolventská práce / Kristýna Hašková - 2009 (ABP-1600)
 • Zlepšování kvality života lidí bez přístřeší : Armáda spásy : absolventská práce / Tereza Fialová - 2009 (ABP-1599)

Závislosti

 • Drogová problematika v Ostrožské Nové Vsi z pohledu obyvatel obce - srovnání s reálnou situací : bakalářská práce / Jindřiška Malíková - 2007 (ABP-1261)
 • Fenomén závislosti : faktory úspěchu v léčbě závislých s ohledem na bio-psychosociálně-spirituální východiska : bakalářská práce / Petr Král - 2007 (ABP-1296)
 • Fenomén závislosti : mládež, psychotropní látky a životní styl s nimi spojený : absolventská práce / Miriam Hušková - 2001 (ABP-393)
 • Kouření u dětí a mládeže, primárně zaměřeno na děti na Sedlčansku (ve věku do 15 let) : bakalářská práce / Michaela Holcmannová - 2007 (ABP-1376)
 • Motivace závislých na alkoholu ke změně : o možnostech pastorační práce : bakalářská práce / Eduard Oswald - 2008 (ABP-1385)
 • Možnosti léčby syndromu závislosti na alkoholu : bakalářská práce / Soňa Kozojedová - 2005 (ABP-1058)
 • Ohrožení návykovými látkami u vybrané skupiny chrudimské mládeže : absolventská práce / Lukáš Roztočil - 2009 (ABP-1598)
 • Program metadonové substituce s malým počtem klientů : bakalářská práce / Lucie Razáková - 2001 (ABP-506)
 • Relaps u drogových závislostí : absolventská práce / Lucie Faltinková - 2005 (ABP-1016)
 • Relaps u drogových závislostí v o.s. Sananim : bakalářská práce / Lucie Faltinková - 2005 (ABP-1105)
 • Resocializace matek užívajících psychotropní návykové látky : absolventská práce / Markéta Hřebačková - 2005 (ABP-1018)
 • Skupinová psychoterapie a terapeutická komunita v léčbě závislosti na nealkoholových drogách : bakalářská práce / Tereza Zoubková - 2004 (ABP-943)
 • Smysl práce s drogově závislými. Protidrogová prevence na Hodonínsku : bakalářská práce / Josef Čajka - 2005 (ABP-1054)
 • Vznik a rozvoj závislosti na alkoholu : bakalářská práce / Nora Kranková - 2000 (ABP-260)
 • Význam psychoterapie pro léčbu závislosti na alkoholu : bakalářská práce / Julie Říhová - 2008 (ABP-1397)
 • Závislost na alkoholu : absolventská práce / Nora Kranková - 2000 (ABP-224)
 • Život narkomanů v Praze : absolventská práce / Razáková Lucie - 2000 (ABP-197)
 • Život s drogou : bakalářská práce / Lucie Razáková - 2000 (ABP-375)
 • Zjištěné aspekty drogové scény v Ostrožské Nové Vsi : realita versus mínění obyvatel : absolventská práce / Jindřiška Malíková - 2006 (ABP- 1362)

Instituce, programy, nevládní organizace, pomáhajícíc profese, dobrovolnictví

 • Analýza dobrovolnických programů a dobrovolníků v rámci Národního dobrovolnického centra Hestia o.s. : bakalářská práce / Martin Kašpařík - 2009 (ABP-1462)
 • Asistenční služba pro sociálně potřebné rodiny s dětmi v rámci Farní charity Děčín : bakalářská práce / Martina Volfová - 2004 (ABP-925)
 • Azylové bydlení pro matky s dětmi : absolventská práce / Monika Kuchtová - 2007 (ABP-1182)
 • Azylové domy pro matky s dětmi : absolventská práce / Maria Pytel - 2006/2007 (ABP-1309)
 • Azylový dům pro matky s dětmi v Náchodě : absolventská práce / zpracovala: Jana Šimková(ABP-145)
 • Benefiční akce jako jedna z možností financování NNO : bakalářská práce / Barbora Siňorová - 2009 (ABP-1550)
 • Bezdomovství a práce s lidmi bez přístřeší v Praze : bakalářská práce / Tereza Dobiášová - 2007 (ABP-1266)
 • Camphill České Kopisty : absolventská práce / Martin Patras - 2005 (ABP-1103)
 • Camphill České Kopisty : absolventská práce / Martin Patras - 2005 (ABP-1103)
 • Caritas Haus St. Hedwig v Bad Steben: problematika náročných životních situací : bakalářská práce / Jana Vlčková - 2007 (ABP-1286)
 • Centrum pro rodinu : resocializace matek užívajících psychotropní návykové látky : bakalářská práce / Markéta Hřebačková - 2006 (ABP- 1322)
 • Církevní a občanské aktivity Českého Západu v romské komunitě Dobrá Voda : bakalářská práce / Jan Plavec - 2006 (ABP-1323)
 • Dětský domov se speciálními školami v Žatci - zkušenosti z praxe : bakalářská práce / Ilona Suchánková - 2000 (ABP-279)
 • Dětský domov se speciálními školami v Žatci : absolventská práce / Ilona Suchánková - 2000 (ABP-247)
 • Diakonie Českobratrské církve evangelické středisko Zvonek v Praze 4. Vývoj činnosti od založení střediska do současnosti : absolventská práce / Miroslava Jindráková - 2004 (ABP-798)
 • Diecézní střediska mládeže, jejich vliv a přínos pro mládež; zaměřeno na brněnskou diecézi : diplomová práce / Zdeňka Šátková - 1996 (ABP-17)
 • Divadlo lidí bez domova : Ježek a Čížek : absolventská práce / Helena Jirásková - 2004 (ABP-790)
 • Dobrovolnický program Otevřené dveře : absolventská práce / Veronika Langerová - 2009 (ABP-1601)
 • Dobrovolnictví : bakalářská práce / Jana Vondroušová - 2001 (ABP-433)
 • Dobrovolnictví - výzva a úkol pro katolickou církev v České republice : bakalářská práce / Marie Nováková - 2004 (ABP-895)
 • Domácí hospicová péče a moderní společnost : bakalářská práce / Olga Cordiner - 2006 (ABP-1110)
 • Domov důchodců "Na slunné Bohemii" : sociální práce se starými lidmi ; absolventská práce / Pavel Zima - 2000 (ABP-211)
 • Domov důchodců - "Na slunné Bohemii" : bakalářská práce / Pavel Zima (ABP-268)
 • Druhý břeh ; využití komunitní práce v rámci Salesiánského střediska mládeže Teplice v Proseticích : bakalářská práce / Kateřina Bürgerová - 2004 (ABP-829)
 • Dům Filipa Neri - výchovně vzdělávací centrum : absolventská práce / Jindřich Váně - 2001 (ABP-337)
 • Dům na půl cesty : bakalářská práce / vypracovala: Darina Nováková (ABP-155)
 • Dům na půl cesty : diplomová práce / Darina Nováková - 1998 (ABP-98)
 • Dům na půl cesty pro Šluknovský výběžek : bakalářská práce / Michal Barák - 2002 (ABP-601)
 • Emauzy jako jedna z alternativ integrace lidí na okraji společnosti : absolventská práce / Kristýna Rendlová - 2001 (ABP-469)
 • Evropská dobrovolná služba v rámci programu Mládež : bakalářská práce / Anna Novotná - 2009 (ABP-1465)
 • Farma se sociálním zaměřením : programy na farmě pro děti z dětských domovů jako smysluplné využití volného času - prevence : forma zřízení: NNO - Denní centrum : absolventská práce / Elena Dadová - 2008 (ABP-1431)
 • Financování neziskových organizací, se zaměřením na občanská sdružení : absolventská práce / Zuzana Perutková - 2007 (ABP-1174)
 • Finanční řízení neziskových organizací : bakalářská práce - 2007 (ABP-1254)
 • Formace uskutečňovaná prostřednictvím Salesiánského hnutí mládeže v jeho klubech : bakalářská práce / Jana Laštůvková - 2005 (ABP-1072)
 • Formace v klubech Salesiánského hnutí mládeže : absolventská práce / Jana Laštůvková - 2004 (ABP-867)
 • Historie a současnost Duchovní služby Armády České republiky : absolventská práce / Hana Hájková - 2004 (ABP-800)
 • Hospic a hospicové hnutí : bakalářská práce / Jana Melicharová - 2000 (ABP-259)
 • Chráněné komunitní bydlení a nadace BONA : absolventská práce / Tereza Holubová - 2003 (ABP-775)
 • Hospicová péče na území hlavního města Prahy : bakalářská práce / Dita Křivská - 2006 (ABP-1111)
 • Charakteristiky úspěšných klientů Naděje : absolventská práce / Zuzana Kazdová - 2008 (ABP-1433)
 • Ideový projekt rekreačního domu pro dospělé lidi s postižením : absolventská práce / Veronika Sklenářová - 2003 (ABP-764)
 • Individuální pomoc civilnímu obyvatelstvu v Grozném v širším rámci humanitárních akcí v Čečensku : absolventská práce / Barbora Černá - 2003 (ABP-777)
 • Individuální dobrovolnická pomoc v dětských domovech na Ukrajině v rámci humanitární pomoci zprostředkovanou Občanským sdružením Bodaj : absolventská práce / Jan Čanda - 2007 (ABP-1184)
 • Jak se žije a maluje v dětském domově ve Vilšanech na Ukrajině : absolventská práce / Eva Krejčíková - 2007 (ABP-1191)
 • Jižní pól a Středisko pro mládež na Jižních svazích, co je společné v nízkoprahovém klubu a salesiánské oratoři / Kateřina Sasínová - 2002 (ABP-531)
 • JOC v českých zemích : bakalářská práce / Marek Javora - 2005 (ABP-1091)
 • Klokánek - rodinná alternativa ústavní péče : analýza zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc : absolventská práce / Kristýna Uhlířová - 2008 (ABP-1441)
 • Koalice dobrovolnických iniciativ - její vývoj, analýza současného stavu a možné proměny koalice v budoucnu : absolventská práce / Michal Novotný - 2005 (ABP-1104)
 • Kolpingův dům, azylový dům pro matky s dětmi, jako prevence sociálního vyloučení : bakalářská práce / Markéta Davidová - 2009 (ABP-1498)
 • Komunitní plánování sociálních služeb pro seniory v Aši : bakalářská práce / Věra Vyhnálková - 2005 (ABP-1083)
 • Komunitní plánování sociálních služeb ve Šluknovském výběžku: cílová skupina romská etnická menšina : bakalářská práce / Karolína Sajfertová - 2006 (ABP-1232)
 • Kontaktní centrum - Hodonín : protidrogová prevence na Hodonínsku : absolventská práce / Josef Čajka - 2005 (ABP-981)
 • Komunitní život rodin v Chemin Neuf z pohledu manželských párů : bakalářská práce / Alena Chmelíková - 2006 (ABP-1535)
 • Kontaktní a poradenské místo pro drogově závislé v Uničově : výzkum informovanosti obyvatel Uničova o Kontaktním místě : absolventská práce / Kateřina Balcarová - 2009 (ABP-1591)
 • Koordinace a práce s dobrovolníky v rámci dlouhodobé individuální humanitární pomoci zprostředkovanou Občanským sdružením Bodaj : bakalářská práce / Jan Čanda - 2007 (ABP-1380)
 • Koordinace dobrovolnického programu v českých nemocnicích : bakalářská práce / Magdalena Ettlerová - 2005 (ABP-1085)
 • Kvalita poskytovaných služeb a péče v dětském domově ve Vilšanech na Ukrajině v souvislosti s psychickým vývojem jeho klientů : bakalářská práce / Eva Krejčíková - 2007 (ABP-1258)
 • Lidé bez domova a Emauzské společenství : bakalářská práce / Kristýna Rendlová - 2003 (ABP-669)
 • Mateřské centrum Čelákovice : absolventská práce / Pavlína Janáčová - 2000 (ABP-345)
 • Motivace a osobní rozvoj seniorů v domově důchodců - ukázka a hodnocení Domu sv. antonína v Moravských Budějovicích : absolventská práce / Marie Kordíková - 2004 (ABP-802)
 • Motivace k práci u zaměstnanců Naděje Vysoké Mýto, domu pokojného stáří : absolventská práce / Jitka Morávková - 2009 (ABP-1593)
 • Motivace pomáhajícího pracovníka z pohledu teorie a praxe : bakalářská práce / Barbora Jančová - 2003 (ABP-665)
 • Možnosti uspokojování potřeb lidí s mentálním postižením v komunitě camphill : bakalářská práce / Kamila Jelínková - 2001 (ABP-451)
 • Možnosti zlepšení výchovné péče v Dětském domově rodinného typu : bakalářská práce / Jiří Mlejnecký - 2007 (ABP-1281)
 • Nadace BONA a klienti chráněného komunitního bydlení : bakalářská práce / Tereza Holubová - 2004 (ABP-931)
 • Náhradní výchovná péče o děti a mládež a činnost občanského sdružení Letní dům : absolventská práce / Anna Ciprová - 2005 (ABP-979)
 • Některé možnosti využití laických dobrovolných pracovníků v oblasti pomoci HIV pozitivním a AIDS nemocným : absolventská práce / Eva Geblerová - 2002 (ABP-631)
 • Nízkoprahovost ve volné oratoři a v Klubu Vrtule salesiánského střediska mládeže v Praze - Kobylisích : absolventská práce / Kateřina Vavrušová - 2003 (ABP-637)
 • Nízkoprahový klub pro mládež v Humpolci - ano nebo ne? : bakalářská práce / Jana Dománková - 2006 (ABP-1244)
 • O práci O.S. Berkat : bakalářská práce / Josef Šmíd - 2005 (ABP-1064)
 • Občanské sdružení Berkat : absolventská práce / Josef Šmíd - 2003 (ABP-648)
 • Občanské sdružení PRAK. Sdružení pro prevenci kriminality : absolventská práce / Monika Dvořáková - 2004 (ABP-865)
 • Odpověď církve na potřeby mladých lidí (srovnání dvou středisek mládeže) : absolventská práce / Martina Döllingerová - 2001 (ABP-285)
 • Péče o klienty národnostních menšin v organizaci Mrax : bakalářská práce / Lia Beguivinová - 2003 (ABP-933)
 • Penzion Domov ČKCH Hostinné-některé aspekty hodnocení poskytovaných sociálních služeb / Anna Horáčková - 2002 (ABP-518)
 • Podpora rodiny v Caritas Haus St. Hedwig v Bad Steben : absolventská práce / Jana Vlčková - 2007 (ABP-1216)
 • Porovnání koncepcí nízkoprahových zařízení a salesiánských středisek v ČR : bakalářská práce / Kateřina Sasínová - 2002 (ABP-691)
 • Postoje společnosti ke smrti a umírání, péče a doprovázení onkologicky nemocných : absolventská práce / Lucie Vávrová - 2002 (ABP-619)
 • Práce s mládeží v humpolecké římskokatolické farnosti : absolventská práce / Jana Dománková - 2005 (ABP-1095)
 • Pražský Dům světla a jeho služby pro HIV pozitivní a AIDS nemocné : absolventská práce / Jana Šnajdrová - 2005 (ABP-1002)
 • Práce s dětmi migrantů v Občanském sdružení Berkat : bakalářská práce / Hana Hozáková - 2009 (ABP-1547)
 • Práce s odsouzenými mladistvími ve věznici Všehrdy : absolventská práce / Petra Slavětínská - 2005 (ABP-1012)
 • Pracovní terapie v Domově seniorů Jílové u Prahy : příklady dobré praxe : absolventská práce / Bohdana Maguire - 2009 (ABP-1592)
 • Problematika klientů Azylového domu sv. Terezie. Práce s klienty z pohledu sociálního asistenta : absolventská práce / Romana Hendrychová - 2005 (ABP-961)
 • Prevence syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků Hospice Štrasburk a Hospice Anežky České : bakalářská práce / Eva Brabencová - 2007 (ABP-1279)
 • Prevence syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků Hospice Štrasburk : absolventská práce / Eva Brabencová - 2007 (ABP-1251)
 • Problematika syndromu vyhoření u pomáhajících profesí : absolventská práce / Irena Čámská - 2001 (ABP-395)
 • Projekt domu na půl cesty pro Šluknovský výběžek / Michal Barák - 2002 (ABP-512a)
 • Projekt chráněného bydlení na statku ve Vlčkovicích : absolventská práce / Jan Počepický - 2007 (ABP-1183)
 • Připravenost projektu chráněného bydlení na statku ve Vlčkovicích na finanční podporu z programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost : bakalářská práce / Jan Počepický - 2007 (ABP-1298)
 • Působení církví v Olomouci : současná situace olomouckých církví : absolventská práce / Lucie Chamraďová - 2005 (ABP-994)
 • Role osobnosti pracovníka v pomáhajících profesích, problematické motivace a jejich význam pro osobnostní růst : absolventská práce / Barbora Jančová - 2001 (ABP-294)
 • Rozvoj humanitární pomoci v dětském domově Vilšany : bakalářská práce / Kateřina Pražáková - 2007 (ABP-1377)
 • Salesiánské chaloupky / Martin Laštovic - 2002 (ABP-529)
 • Salesiánský rozměr salesiánských středisek mládeže : bakalářská práce / Kateřina Vavrušová - 2005 (ABP-947)
 • Sdružení Nové Město na Moravě o.s. : EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež : bakalářská práce / Ilona Hájková - 2009 (ABP-1543)
 • Sociální služby pro osoby bez přístřeší v Pardubicích : bakalářská práce / Miroslav Špaček - 2008 (ABP-1363)
 • Sociální terénní práce v Centru prevence drogových závislostí v Jihlavě : absolventská práce / Jan Kubrycht - 2001 (ABP-310)
 • SOS dětské vesničky jako cesta k samostatnosti : bakalářská práce / Anna Kopová - 2004 (ABP-953)
 • Současná diakonie baptistů v ČR a její duchovní východiska : bakalářská práce / Daniela Křivánková - 2003 (ABP-857)
 • Současná situace na linkách důvěry v Praze : bakalářská práce / Silvie Ročovská - 2008 (ABP-1395)
 • Soukromé dětské domovy : bakalářská práce / Jaroslava Grusová - 2005 (ABP-1084)
 • Spokojenost klientů se službami poskytovanými O. s. Green Doors : bakalářská práce / Dominik Aubrecht - 2009 (ABP-1582)
 • Streetwork s dětmi a mládeží v programech Libuschka a Bouda Proximasociale, o.s. : bakalářská práce / Matúš Žák - 2007 (ABP- 1374)
 • Systém náhradní výchovné péče o děti a mládež a činnost občanského sdružení Letní dům : bakalářská práce / Anna Ciprová - 2005 (ABP- 1068)
 • Substituční léčba Subutex : bakalářská práce / Milada Sýkorová - 2008 (ABP-1424)
 • Teorie a praxe sociálního působení církví v České republice v současné době : absolventská práce / Markéta Michlíčková - 2003 (ABP-634)
 • Tranzitní program při Jedličkově ústavu v Praze : bakalářská práce / Jan Rohlena - 2006 (ABP-1539)
 • Víkendové akce v Domě Ignáce Stuchlého. Jaký mají víkendové akce smysl? : absolventská práce / Kateřina Kravarová - 2005 (ABP-967)
 • Vliv programu Make a Connection na mladé lidi v Praze z hlediska životních dovedností : absolventská práce / Alžběta Kačabová - 2008 (ABP-1443)
 • Vybrané aspekty dobrovolnictví v Čechách : absolventská práce / Jana Vondroušová - 2001 (ABP-339)
 • Vývoj programů zacházení v ženské věznici v Pardubicích / Marie Smetanová - 2002 (ABP-549)
 • Vznik, vývoj a trendy programu vzdělávání v sociální oblasti realizovaného [po] roce 1989 Ústředím Diakonie Českobratrské církve evangelické : Absolventská práce / Eva Čápová - 2004 (ABP-782)
 • Zdravotně rehabilitační centrum pro rodiny s dětmi s vadami pohybového aparátu : projekt centra občanského sdružení Roblín : diplomová práce / Tomáš Matocha - 1997 (ABP-58)
 • Zjišťování kvality poskytovaných služeb klientům Tyfloservisu o.p.s. : absolventská práce / Barbora Šedivá - 2006 (ABP-1117)
 • Život v komunitě - komunita Archa : absolventská práce / Klára Peterková - 2001 (ABP-319)
 • "Život dětí v Dětském domově v Dolních Počernicích" : absolventská práce / Jitka Šutová - 2007 (ABP-1176)
 • Život dětí v dětském domově Vilšany a jeho slučitelnost s dětskými právy : bakalářská práce / Pavlína Techlová - 2007 (ABP-1274)
 • Život současné malotřídní školy zkoumaný na Základní škole Teplýšovice, okres Benešov : bakalářská práce / Pavel Goby - 2007 (ABP-1290)

Speciální pedagogika

 • Agresivní chování u lidí s autismem : absolventská práce / Dana Váková - 2009 (ABP-1603)
 • Analýza možností rozvoje o. s. Dílny tvořivosti : zmapování možností realizace integračních aktivit pro lidi se zdravotním postižením v mikroregionu Opočenska : bakalářská práce / Jitka Dubnová - 2008 (ABP-1396)
 • Anamnéza, současný stav a možnosti rozvoje dětí s dětskou mozkovou obrnou v ústavní péči : bakalářská práce / Jana Peterková - 2002 (ABP-583)
 • Asistent třídního učitele a jeho práce s integrovanými dětmi v běžných třídách základních škol : absolventská práce / Markéta Vtípilová - 2004 (ABP-812)
 • Aspekty vzdělávání dětí se zrakovým postižením a integrovaných : absolventská práce / Tomáš Šmíd - 2000 (ABP-203)
 • Autismus - Co to znamená být člověkem s autismem? : absolventská práce / Petra Nováková - 2007 (ABP-1214)
 • Bílá hůl jako základní kompenzační pomůcka zrakově postižených : absolventská práce / Jana Neudörflová - 2001 (ABP-479)
 • Budování komunikace u sluchově postižených dětí na základě volby vhodné metody : absolventská práce / Lenka Kotábová - 2004 (ABP-816)
 • Budování komunikace u sluchově postižených dětí na základě volby vhodné metody : bakalářská práce / Lenka Kotábová - 2004 (ABP-909)
 • Canisterapie a její uplatnění u dětí s postižením : bakalářská práce / Lenka Veverková - 2004 (ABP-911)
 • Canisterapie u dětí s postižením : absolventská práce / Lenka Veverková - 2003 (ABP-758)
 • Cesty sociální prevence : diplomová práce / Zdeňka Schneiderová - 1997 (ABP-68)
 • Děti s dětskou mozkovou obrnou v ústavní péči / Jana Petrková - 2002 (ABP-539)
 • Děti s postižením a umělé oplodnění : absolventská práce / Zdeňka Provazníková - 2005 (ABP-965)
 • Diagnostika specifických poruch učení a chování a ovlivnění vývoje dětí s těmito poruchami : bakalářská práce / Zdeňka Veselá - 2007 (ABP- 1291)
 • Dítě s ADHD v mateřské školce : absolventská práce / Petra Mušinská - 2006 (ABP-1205)
 • Dítě s ADHD v mladším školním věku : bakalářská práce / Markéta Johnová - 2008 (ABP-1393)
 • Divadlo a lidé s mentálním postižením : bakalářská práce / Magdalena Bodláková - 2005 (ABP-1067)
 • Divadlo a svět lidí s tělesným postižením (zkušenost z Jedličkova ústavu v Praze) : diplomová práce / diplomant Martin Frys - 1997 (ABP-37)
 • Dítě se zdravotním postižením : bakalářská práce / Jana Motlová - 2000 (ABP-264)
 • Domácí a ústavní péče o autistické dítě / Kamila Nešněrová - 2002 (ABP-538)
 • Dospělí lidé s autismem : bakalářská práce / Petra Nováková - 2007 (ABP-1367)
 • Dostupnost Chráněné krajinné oblasti Broumovsko z pohledu návštěvníka na vozíku : absolventská práce / Jana Gürtlerová - 2008 (ABP-1450)
 • Downův syndrom : diplomová práce / Veronika Tesárková - 1997 (ABP-53)
 • Dysgrafie, možnosti prevence a nápravy : absolventská práce / Marie Lásková - 2000 (ABP-228)
 • Edukace a výchova dítěte s mentálním postižením : bakalářská práce / Jiří Šoukal - 2007 (ABP-1289)
 • Edukačně rehabilitační pobyty pro hluchoslepé : absolventská práce / Vendula Faktorová - 2005 (ABP-1034)
 • Ergoterapie u lidí s demencí při AIDS : bakalářská práce / Vlasta Trávníčková - 2007 (ABP-1284)
 • Efektivita nápravy specifických poruch učení na různých typech škol : bakalářská práce / Denisa Rosová - 2005 (ABP-939)
 • Ergoterapie ve vztahu k lidem s mentálním postižením : bakalářská práce / Miroslav Klauda - 2004 (ABP-929)
 • Globální metoda při výuce čtení u dětí s mentálním postižením : bakalářská práce / Jana Jelínková - 2001 (ABP-453)
 • Globální metoda: alternativní způsob výuky čtení u dětí s mentálním postižením : absolventská práce / Jana Jelínková - 2001 (ABP-296)
 • Integrace dětí s autismem do běžných mateřských škol : absolventská práce / Jana Štofiková - 2005 (ABP-1032)
 • Integrace dětí s autismem do základních škol : absolventská práce / Petra Rendlová - 2006 (ABP-1206)
 • Integrace dětí s mentální retardací do běžných Základních škol : absolventská práce / Marta Pošvicová - 2007 (ABP-1212)
 • Integrace dítěte s DMO : bakalářská práce / Petra Burešová - 2007 (ABP-1285)
 • Integrace dítěte s lehkou mentální retardací do běžné třídy základní školy : absolventská práce / Jana Hromádková - 2008 (ABP-1310)
 • Integrace dětí se speciálními potřebami : absolventská práce / Jana Polednová - 2003 (ABP-661)
 • Integrace těžce nedoslýchavých do běžných základních škol : absolventská práce / Lucie Trojanová - 2006 (ABP-1143)
 • Jak se žije mým přátelům s DMO : absolventská práce / Jana Jamrichová - 2006 (ABP-1141)
 • Každý má právo i člověk s mentálním postižením. Základní práva osob s mentálním postižením : bakalářská práce / Eva Havelková - 2004 (ABP- 907)
 • Když se narodí dítě s tělesným postižením : absolventská práce / Jana Motlová - 2000 (ABP-191)
 • Kineziologie - pomoc dislektikům : diplomová práce / Martina Křivánková - 1997 (ABP-46)
 • Kniha v procesu integrace dětí a mládeže s postižením : diplomová práce / Jaroslava Kasalová - 1997 (ABP-43)
 • Kulturní aktivity osob se zrakovým postižením : bakalářská práce / Petra Mračková - 2007 (ABP-1299)
 • Kompenzační pomůcky pro nevidomé s přihlédnutím k problematice komunikace později osleplých lidí : bakalářská práce / Zuzana Dvořáková - 2002 (ABP-681)
 • Komplexní péče o dospívající osoby s těžkou formou DMO a přidruženým závažným mentálním postižením : bakalářská práce / Martina Rybová - 2005 (ABP-1080)
 • Komunikační možnosti později osleplých / Zuzana Dvořáková - 2002 (ABP-545)
 • Kvalitativní výzkum mladých lidí s tělesným postižením : Zkušenosti s životem v Jedličkově ústavu a zařazení do společnosti / Marie Švábová - 2002 (ABP-524)
 • Lehké mozkové dysfunkce : absolventská práce / Anna Jochová - 2001 (ABP-298)
 • Lidé s mentálním postižením a význam pohybu v jejich životě : bakalářská práce / Marie Šmídová - 2007 (ABP-1295)
 • Lidé s postižením a technika : zrakové postižení : bakalářská práce / Pavlína Voženílková - 2007 (ABP-1253)
 • Mapování tras pro návštěvníky na vozíku v CHKO Broumovsko : bakalářská práce / Jana Gürtlerová - 2008 (ABP-1421)
 • Mohou lidé s mentálním postižením něčím obohatit ty, kteří s nimi pracují? : absolventská práce / Šárka Zirhutová - 2008 (ABP-1312)
 • Možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením : teorie v zrcadle praxe Domova sociálních služeb Slatiňany : bakalářská práce / Zuzana Vačkářová - 2007 (ABP-1287)
 • Možnosti vzdělávání a rehabilitace dětí s dysartrií a anartrií : absolventská práce / Lukáš Petrus - 2007 (ABP-1213)
 • Možnosti vzdělávání dětí s poruchou pozornosti - hyperaktivitou : absolventská práce / Jana Varhanová - 2009 (ABP-1602)
 • Možnosti začlenění zdravotně postižených dětí v Praze : síť předškolních institucí podporujících integraci : absolventská práce / Eva Richterová - 2001 (ABP-363)
 • Nácvik obsluhy PC těžce zrakově postižených : absolventská práce / Kristína Ternényová - 2002 (ABP-611)
 • Náhled do života lidí s dětskou mozkovou obrnou : diplomová práce / Martina Rybová - 1996 (ABP-25)
 • Nemůžu s ním pořád hrát Člověče, nezlob se! : jak se rodiče vyrovnávají s dospíváním mentálně postižených dětí a jakou roli v jejich životě sehrál tranzitní program : bakalářská práce / Jana Konopásková - 2009 (ABP- 1567)
 • Orientační a informační systém pro prostorovou orientaci a samostaný pohyb zrakově postižených : absolventská práce / Lukáš Herich - 2001 (pří r. č. 473)
 • Orientační a informační systém pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově postižených : bakalářská práce / Lukáš Herich - 2002 (ABP-603)
 • Osobní asistence jako jedna z cest k naplňování lidských práv člověka s postižením : bakalářská práce / Jitka Štanglová - 2009 (ABP-1529)
 • Osobnost člověka s autismem : diplomová práce / Jana Drašarová - 1998 (ABP-88)
 • Partnerské vztahy lidí s tělesným postižením (se zaměřením na vozíčkáře) : bakalářská práce / Marie Lukášová - 2005 (ABP-1073)
 • Partnerské vztahy lidí s tělesným postižením (se zaměřením na vozíčkáře) : bakalářská práce / Marie Lukášová - 2005 (ABP-1073)
 • Partnerství, sexualita a rodičovství těžce zrakově postižených v kontextu s majoritou : absolventská práce / Lucie Brožková - 2003 (ABP-699)
 • Partnerství a sexualita lidí s mentálním postižením v souvislosti s praxí doprovázejících osob : bakalářská práce / Olga Švejdová - 2008 (ABP-1398)
 • Pobytové zařízení pro osoby s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku a se sociálním handicapem : Charakteristika zařízení. Možnosti uspokojování základních psychosociálních potřeb. absolventská práce / Karolína Groulíková - 2003 (ABP-695)
 • Podporované zaměstnávání a osoby s mentálním postižením : bakalářská práce / Ondřej Novák - 2008 (ABP-1387)
 • Podporované zaměstnávání jako možnost integrace osob s mentálním postižením : bakalářská práce / Pavla Fleischhansová - 2007 (ABP- 1288)
 • Porovnání domácí a ústavní péče o dítě s autismem : bakalářská práce / Kamila Nešněrová - 2003 (ABP-693)
 • Poruchy učení a chování dětí ve školním věku : diplomová práce / Jaroslava Hanáková - 1996 (ABP-22)
 • Práce s dětmi s dyslektickými a dysortografickými obtížemi : bakalářská práce / Petra Dundrová - 2007 (ABP-1292)
 • Pracovní uplatnění mládeže s kombinovanými vadami : dipolomová práce / Bárta Petr - 1996 (ABP-30)
 • Problém volby mateřské školy pro dítě s mentálním postižením : absolventská práce / Kamila Kovaříková - 2001 (ABP-391)
 • Profesní příprava a zaměstnávání mentálně postižených : absolventská práce - 2003 (ABP-705)
 • Prostorová orientace jako příprava nevidomých dětí pro samostatný život : diplomová práce / Zpracovala: Zdislava Chrástecká - 1996 (ABP-03)
 • Překonávání komunikačních bariér u dětí s mentálním postižením : bakalářská práce / Markéta Mocová - 2005 (ABP-1081)
 • Příběhy života s autismem : rozhovory o rodině, práci a perspektivě : bakalářská práce / Petra Michalová - 2008 (ABP-1409)
 • Přijetí dítěte s Downovým syndromem jeho rodiči, rodinou a okolím : absolventská práce / Karla Rampasová - 2004 (ABP-887)
 • Přijetí dítěte s Downovým syndromem rodiči, blízkou rodinou a okolím : absolventská práce / Pavlína Hausvaterová - 2008 (ABP- 1307)
 • Přínos a význam ergoterapie pro lidi s mentálním postižením : absolventská práce / Ludmila Svobodová - 2007 (ABP-1181)
 • Příspěvek ke komplexní péči o austistické osoby v ČR : diplomová práce / Markéta Jelínková - 1996 (ABP-28)
 • Přístup k dětem s LMD a význam rodiny v jejich životě : bakalářská práce / Anna Jochová - 2001 (ABP-379)
 • Raná péče u dětí s postižením zraku : diplomová práce / Michaela Kardová (ABP-147)
 • Rehabilitace zrakově postižených a její specifika v rané péči : diplomová práce / Michaela Kardová - 1998 (ABP-93)
 • Rekreační dům pro dospělé lidi s postižením (Ideový projekt) : bakalářská práce / Veronika Sklenářová - 2004 (ABP-917)
 • Rozvoj komunikace žáků v pomocné škole : absolventská práce / Markéta Mocová - 2005 (ABP-992)
 • Různé možnosti nápravy specifických poruch učení : absolventská práce / Denisa Rosová - 2001 (ABP-355)
 • Sexualita lidí s mentálním postižením : z perspektivy etiky a lidských práv : bakalářská práce / Eva Sanetrníková - 2009 (ABP-1563)
 • Situace zrakově postižených na Strakonicku : absolventská práce / Hana Koubová - 2001 (ABP-465)
 • Situace lidí se zrakovým postižením na Strakonicku : bakalářská práce / Hana Čapková - 2002 (ABP-597)
 • Smysluplnost života navzdory tělesnému postižení : bakalářská práce / Ester Eliška Javornická - 2009 (ABP-1480)
 • Sociální a psychologická situace rodiny s těžce postiženým dítětem : diplomová práce / Čevelová Taťána - 1997 (ABP-36)
 • Sociální a psychologické problémy osob s kombinovanou zrakovou a sluchovou vadou : diplomová práce / Miloslava Marečková - 1996 (ABP-02)
 • Sociální služby na podporu pracovního uplatnění pro lidi s duševním onemocněním : bakalářská práce / Jana Petáková - 2010 (ABP-1610)
 • Sociální služby Židovské obce v Praze : absolventská práce - 2001 (ABP-490)
 • Sociální uplatnění člověka s kombinovaným postižením : diplomová práce / vypracoval: Petr Chadima - 1996 (ABP-24)
 • SOU pro mládež s postižením - BBW v Německu / Lenka Krausová - 2002 (ABP-554)
 • Současné formy výchovy a vzdělávání nevidomých dětí : diplomová práce / Radka Mähringová - 1997 (ABP-70)
 • Souvislosti péče o člověka postiženého demencí : bakalářská práce / Lena Tomšů - 2005 (ABP-971)
 • Speciální olympiády : diplomová práce / zpracoval: Jiří Cupák - 1998 (ABP-85)
 • Specifické poruchy učení : absolventská práce / Jana Švárová - 2001 (ABP-486)
 • Specifické poruchy učení - dysgrafie : bakalářská práce / Marie Lásková - 2000 (ABP-265)
 • Specifické poruchy učení a chování ; podpora dětí s SPU : absolventská práce / Zdeňka Veselá - 2007 (ABP-1215)
 • Sport jako jedna z možností integrace lidí s tělesným postižením do společnosti : absolventská práce / Pavla Hlaváčová - 2006 (ABP- 1133)
 • Sport jako prostředek integrace lidí s tělesným handicapem do společnosti : bakalářská práce / Pavla Hlaváčová - 2006 (ABP-1235)
 • Sport pro osoby s tělesným postižením (uživatelé ortopedického vozíku) : bakalářská práce / Eva Rýparová - 2002 (ABP-724)
 • Sportovní a pohybová výchova v životě osob s mentálním postižením : diplomová práce / vypracovala: Jarmila Tomancová - 1997 (ABP-60)
 • Sportovní aktivity pro osoby s tělesným postižením / Eva Rýparová - 2002 (ABP-561)
 • Studium na běžné střední škole jako tranzitní program pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením : bakalářská práce / Petra Zemanová - 2004 (ABP-937)
 • Tkalcovská práce jako forma podpory rozvoje osobnosti s mentální retardací : diplomová práce / Kryštof Vaněk - 1996 (ABP-06)
 • Tvorba jako základní projev života : hmatové modelování - možnost tvořivého výtvarného projevu lidí se zrakovým postižením : absolventská práce / Ungerová Eva - 2004 (ABP-804)
 • Tvůrčí psaní ve skupině mládeže s tělesným postižením : bakalářská práce / Kristína Ovečková - 2004 (ABP-941)
 • Úloha třídního asistenta při práci s integrovanými dětmi s postižením : bakalářská práce / Kristýna Součková - 2005 (ABP-1074)
 • Umělci malující ústy a nohama : absolventská práce / Štěpánka Krpatová - 2008 (ABP-1606)
 • Vliv tělesné výchovy na žáka s mentální retardací : metodika florbalu na speciální škole : bakalářská práce / Kateřina Hronková - 2009 (ABP-1511)
 • Vodicí pes jako kompenzační pomůcka pro osoby s poruchou zraku : absolventská práce / Lenka Marková - 2006 (ABP-1145)
 • Volný čas z pohledu klienta diagtnostického ústavu pro mládež : bakalářská práce / Jakub Hroch - 2009 (ABP-1500)
 • Vybrané logopedické vady, jejich příčiny a možnosti náprav : absolventská práce / Jana Arnoštová - 2005 (ABP-1098)
 • Význam pohybu u dospělých zrakově postižených v ČR : bakalářská práce / Tereza Jarešová - 2009 (ABP-1569)
 • Význam sexuální výchovy pro život lidí s mentálním postižením a její výuka na základních školách : bakalářská práce / Jana Jamrichová - 2009 (ABP-1476)
 • Zmapování situace tělesně postižených v Pelhřimově : zaměření na volnočasové možnosti vozíčkářů : absolventská práce / Dagmar Vaněčková - 2009 (ABP-1604)
 • Vybrané možnosti pracovního uplatnění člověka s mentálním postižením : bakalářská práce / Lenka Osinková - 2002 (ABP-571)
 • Výchova a vzdělávání dětí s autismem, mentálním [a] zrakovým postižením : bakalářská práce / Jana Drašarová - 2002 (ABP-595)
 • Využití ergoterapie u osob s mentálním postižením : absolventská práce / Miroslav Klauda - 2003 (ABP-640)
 • Využití programu Selektivní primární prevence, o.s. Prev-Centrum ve třídách s narušenými vztahy mezi dětmi : bakalářská práce / Cyril Zákora - 2004 (ABP-913)
 • Využití artefiletiky v komunikaci s dítětem s postižením : bakalářská práce / Eva Hájková - 2008 (ABP-1408)
 • Využití didaktické techniky při práci s dětmi s dyslektickými a dysortografickými obtížemi : absolventská práce / Petra Dundrová - 2007 (ABP-1210)
 • Výchova a vzdělávání dětí s dyslexií : absolventská práce / Jana Choutková - 2007/2008 (ABP-1447)
 • Výchova dětí s ADHD : bakalářská práce / Michaela Lukášová - 2008 (ABP-1413)
 • Využití dramatické výchovy pro osobnostně-sociální rozvoj dětí se specifickými poruchami učení : bakalářská práce / Štěpánka Gabriella Borská - 2010 (ABP-1622)
 • Vývoj forem bydlení pro dospělé lidi s mentálním postižením : bakalářská práce / Jan Šlosárek - 2001 (ABP-437)
 • Vývoj péče o duševně nemocné : absolventská práce / Dagmar Strnadová - 2007 (ABP-1252)
 • Význam dlouhé bílé hole v prostorové orientaci osob se zrakovým postižením : bakalářská práce / Jana Neudörflová - 2002 (ABP-605)
 • Význam rané péče pro rodinu dítěte se zrakovým postižením : bakalářská práce / Lucie Lukšů - 2007 (ABP-1368)
 • Význam knihy v procesu integrace dětí a mládeže s postižením : bakalářská práce / Jaroslava Čenovská - 2001 (ABP-406)
 • Význam práce pro lidi se zrakovým postižením : bakalářská práce / Alžběta Proboštová - 2004 (ABP-1049)
 • Význam třídní asistence při integraci dítěte do běžné školy : absolventská práce / Kristýna Součková - 2005 (ABP-1036)
 • Význam výtvarné výchovy a využití arteterapeutické výtvarné metodiky pro děti se specifickými (vývojovými) poruchami učení : diplomová práce / Zuzana Lukášová - 1997 (ABP-49)
 • Význam zdravotní tělesné výchovy u vadného držení těla : diplomová práce / Hedvika Dolenská - 1997 (ABP-73)
 • Vzdělávání dětí s autismem : bakalářská práce / Petra Rendlová - 2007 (ABP-1369)
 • Začlenění hluchoslepých do společnosti prostřednictvím edukačně-rehabilitačních pobytů : bakalářská práce / Vendula Faktorová - 2005 (ABP-1077)
 • Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením. Základní škola pro zrakově postižené a její zájmová činnost : absolventská práce / Lenka Lochmanová - 2006 (ABP-1164)
 • Zaměstnávání osob s mentálním postižením / Lenka Osinková - 2002 (ABP-526)
 • Základní práva osob s mentálním postižením : absolventská práce / Eva Havelková - 2003 (ABP-642)
 • Zaměstnávání lidí se zrakovým postižením : absolventská práce / Alžběta Proboštová - 2004 (ABP-822)
 • Způsoby komunikace neslyšících dětí : absolventská práce / Lada Hejpetrová - 2000 (ABP-218)
 • Zvíře jako kompenzační a terapeutická pomůcka : bakalářská práce / Michaela Skaličková - 2006 (ABP-1218)
 • Život s autismem : absolventská práce / Petra Malá - 2007 (ABP-1211)

Pedagogika

 • Agrese a agresivita u dětí : absolventská práce / Tereza Ayengbe - 2004 (ABP-879)
 • Agresivita a šikana dětí a mládeža a jejich řešení ve školním prostředí : absolventská práce / Mgr. Silvie Rážová - 2007 (ABP- 1194)
 • Ano či ne? aneb efektivita účasti třídního učitele v programu primární prevence : absolventská práce / Bibiana Bártová - 2004 (ABP-869)
 • Antroposofie jako východisko léčebné pedagogiky : bakalářská práce / Marie Kašparová - 2001 (ABP-409)
 • Asistent třídního učitele : bakalářská práce / Markéta Vtípilová - 2004 (ABP-905)
 • Asistent pedagoga v praxi : bakalářská práce / Petra Mušinská - 2008 (ABP-1412)
 • Autorita ve výchově ; pojetí autority ve volnočasových klubech : bakalářská práce / Jana Andrlová - 2003 (ABP-845)
 • Autorita vedoucího v (skautském) oddílu ve srovnání s autoritou rodičovskou : bakalářská práce / Tomáš Zajíc - 2008 (ABP-1426)
 • Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou : dotazníkové šetření : bakalářská práce / Markéta Havlíčková - 2003 (ABP-970)
 • Cesta k ĺuďom : využitie metódy zážitkovej pedagogiky pre integrovanú skupinu : bakalářská práce / Michaela Brázdilová - 2007 (ABP-1293)
 • Cesta k vědomí vlastní hodnoty na I. stupni základní školy, prevence šikanování : absolventská práce / Šárka Vinšová - 2003 (ABP-638)
 • Co dělá tábor úspěšným. O vedení dětských táborů : bakalářská práce / Alena Pohořelská - 2003 (ABP-736)
 • Co se dá udělat výchovou? - poznávání prostřednictvím umění v činnosti občanského sdružení "Přátelé Sophie" v Michalovcích : absolventská práce / Blažena Endlerová - 2003 (ABP-697)
 • Dánský systém výchovy dětí mimo vlastní domov : bakalářská práce / Kristina Otřísalová - 2006 (ABP-1230)
 • Dětská kresba a školní zralost : absolventská práce / Michaela Šteigerová - 2002 (ABP-615)
 • Diagnostika a práce ve třídách ZŠ s narušenými vztahy ve skupině : absolventská práce / Cyril Zákora - 2003 (ABP-779)
 • Dítě, nemoc, nemocnice : bakalářská práce / Petra Křížová - 2008 (ABP-1410)
 • Duchovní bohatství severoamerických Indiánů v našem výchovně vzdělávacím systému : absolventská práce / David Rejlek - 2001 (ABP-325)
 • E-Learning, podpora celoživotního vzdělávání : absolventská práce / Martin Siegel - 2005 (ABP-963)
 • Ekologická výchova na I. stupni základní školy : absolventská práce / Petra Nykodýmová - 2003 (ABP-646)
 • Etapová hra "Ztroskotání na tajemném ostrově" uzpůsobená pro integrovanou skupinu dětí : absolventská práce / Jana Kleinová - 2005 (ABP-1096)
 • Fenomén záškoláctví. Postup OSP Úřadu MČ Praha 5 při řešení případů záškoláctví : bakalářská práce / Martin Vtípil - 2003 (ABP-732)
 • Formační kurzy pro mládež : formační kurzy probíhající v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku ve školním roce 2000/2001 a 2001/2002 : absolventská práce / Magdaléna Kachlířová - 2003 (ABP-644)
 • Hlavní směry ve vývoji dětské literatury a literatury pro mládež na území Německa 1918 - 2000 : absolventská práce / Marie Štíchová - 2005 (ABP-1102)
 • Interpretace pohádek z pohledu waldorfské pedagogiky : bakalářská práce / Tereza Pelikánová - 2005 (ABP-1107)
 • Jabok : bakalářská práce / Jan Pejchal - 2000 (ABP-255)
 • Jabok : diplomová práce / Jan Pejchal - 1998 (ABP-101)
 • "Jak se žije dětem v dětském domově a jak tráví svůj volný čas" : bakalářská práce / Jitka Šutová - 2007 (ABP-1256)
 • Jaké faktory působí v rozhodování rodičů při umístění dítěte do waldorské školy : bakalářská práce / Irena Janská - 2007 (ABP-1364)
 • Keltové - výukový program pro středisko ekologické výchovy : absolventská práce / Ivana Handlová - 2001 (ABP-290)
 • Kofoedova škola : cíle metody pomoci k svépomoci v porovnání s osobními cíli studentů : bakalářská práce / Alena Krausová - 2008 (ABP-1399)
 • Komunikace ve výchovném procesu : diplomová práce / vypracoval: Jan Pavelec - 1996 (ABP-07)
 • Křesťanská výchova v předškolním věku : diplomová práce / Sylvie Zelenková - 1996 (ABP-08)
 • Kursy výchovy v přírodě (teoretická východiska, příprava, vedení a hodnocení) : bakalářská práce / Pavel Kaplan - 2001 (ABP-412)
 • Kurz rozvoje osobnosti : absolventská práce / Zpracovala Jarmila Němcová - 2000 (ABP-193)
 • Lektorské oddělení při práci se školním a zájmovým kolektivem v muzeu moderního umění : bakalářská práce / Jan Brázda - 2001 (ABP-417)
 • Léčebná pedagogika na antroposofickém základě : absolventská práce / Marie Kašparová - 2001 (ABP-300)
 • Metodika Nováčkovské zkoušky světlušek : bakalářská práce / Marie Jurenková - 2005 (ABP-1079)
 • Metodika výuky kytarového kroužku : absolventská práce / Martin Triebenekl - 2008 (ABP-1311)
 • Mezinárodní výtvarná soutěž pro děti "Malujeme - po síti" : absolventská práce / Lenka Kupková - 2005 (ABP-1024)
 • Místo dítěte v rodině, náhradní rodinná péče a psychická deprivace : absolventská práce / Martina Pavlová - 2000 (ABP-222)
 • Místo dítěte v rodině, systém náhradní rodinné péče a psychická deprivace : bakalářská práce / Martina Pavlová - 2000 (ABP-251)
 • Místo kresby a malby ve vývoji dítěte : bakalářská práce / Markéta Kneslová - 2001 (ABP-385)
 • Mravní výchova dítěte v předškolním období : bakalářská práce / Rut Halmazňová - 2006 (ABP-1236)
 • Motivace učitelů pro zavádění klíčových kompetencí do školské praxe : bakalářská práce / Marie Šlancarová - 2009 (ABP-1576)
 • Motivace v zážitkové pedagogice : bakalářská práce / Petr Porada - 2007 (ABP-1283)
 • Možnosti rozvoje mladého člověka prostřednictvím formačních kurzů. Zkušenosti z formačních kurzů pro mládež v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku v letech 2000/2001 a 2001/2002 : bakalářská práce / Magdaléna Kachlířová - 2003 (ABP-728)
 • Možnosti středoškolského vzdělávání absolventů zvláštní školy : bakalářská práce / Eva Kopečná - 2006 (ABP-1237)
 • Možnosti využití lidové písně ve výchově a terapii : bakalářská práce / Lucie Krupičková - 2003 (ABP-663)
 • Multikulturní pedagogika. Práce se skupinou dětí národnostně různorodých : bakalářská práce / Bianka Šimečková - 2005 (ABP-1076)
 • Nabídka vzdělávacích kurzů, seminářů a programů pro pěstouny nestátních organizací Středisko náhradní rodinné péče, Rozum a cit a fond ohrožených dětí : bakalářská práce / Zuzana Třešková - 2009 (ABP-1541)
 • Náměty na činnost s přírodními materiály, hry v přírodě během roku ve skautském oddíle / Alžběta Vychytilová - 2002 (ABP-535)
 • Naplnění cílů zážitkového kurzu Pojďte pane, budeme si hrát pořádaného studenty Jaboku : bakalářská práce / Kateřina Mostová - 2009 (ABP- 1463)
 • Násilí ve škole : srovnávací sonda v České republice a USA ; absolventská práce / Eva Hofmannová - 2000 (ABP-177)
 • Návrh osnov ekologické výchovy pro I. třídu ZŠ : bakalářská práce / Petra Nykodýmová - 2003 (ABP-734)
 • Nedělní škola v Českobratrské církvi evangelické pro předškolní děti : bakalářská práce / Lenka Tomancová - 2003 (ABP-726)
 • "Nikdo nemá zdání, co je skautování..." Výchova světlušek a vlčat - zaměřeno na skautské středisko "Čejka" ve Veselí nad Moravou : bakalářská práce / Magdaléna Bílková - 2007 (ABP-1262)
 • Nováčkovská zkouška. Metodický návod pro vedoucí světlušek : absolventská práce / Marie Jurenková - 2004 (ABP-871)
 • Organizace a příprava letního tábora pro děti : bakalářská práce / Lenka Beroušková - 2002 (ABP-565)
 • Orientační dny pro školy Katechetického centra Biskupství královéhradeckého : absolventská práce / Lenka Fiedlerová - 2006 (ABP-1161)
 • Osobnost dítěte v dětském domově : diplomová práce / Andrea Žídková - 1998 (ABP-113)
 • Osvojení a pěstounská péče v regionálním výzkumu : diplomová práce / Lucie Stráníková - 1997 (ABP-59)
 • Osvojení : diplomová práce / Lenka Benešová - 1996 (ABP-31)
 • Pedagogický a sociální rozměr v tréninku moderní gymnastiky : bakalářská práce / Lucie Rypáčková - 2007 (ABP-1255)
 • Pedagogický model Teen Challenge : bakalářská práce / David Láník - 2008 (ABP-1403)
 • Pěstounská péče - úloha pracovnice náhradní rodinné péče a možnosti spolupráce s dalšími organizacemi : bakalářská práce / Michaela Šlajsová - 2010 (ABP-1608)
 • Podmínky účinné skupinové katecheze pro děti a mládež 6-15 let v dnešní farnosti : absolventská práce / Michaela Němcová - 2006 (ABP-1163)
 • Pojetí bibliodramatické práce realizované na Jaboku z hlediska vedoucího týmu : absolventská práce / Hana Gašpaříková - 2003 (ABP- 635)
 • Práce lektorského oddělení v muzeu moderního umění s důrazem na školní a zájmový kolektiv : Absolventská práce / Jan Brázda - 2001 (ABP-283)
 • Práce s mládeží v humpolecké římskokatolické farnosti : absolventská práce / Jana Dománková - 2005 (ABP-1095)
 • Principy Montessori pedagogiky při práci s batolaty v domácím prostředí : absolventská práce / Dana Tůmová - 2009 (ABP-1605)
 • Problematika dítěte předškolního věku : diplomová práce / Marta Německá - 1997 (ABP-76)
 • Problematika náhradní rodinné a ústavní péče : bakalářská práce / Marie Kozáková - 2007 (ABP-1300)
 • Problematika výchovy a vzdělávání dětí a mládeže pocházející z romské komunity : bakalářská práce / Michaela Láníková - 2005 (ABP-1075)
 • Projekt TenSing - místo pro tvou kreativitu : absolventská práce / Hana Fliegerová - 2008 (ABP-1429)
 • Projektové vyučování jako pomoc dětem na okraji třídy : absolventská práce / Eva Sedláčková - 2003 (ABP-771)
 • Projektové vyučování jako jedna z forem pomoci dětem na okraji třídy : bakalářská práce / Eva Sedláčková - 2004 (ABP-903)
 • Projekty zaměřující se na pomoc při přípravě dětí z dětského domova na odchod do života : bakalářská práce / Denisa Šenkeříková - 2009 (ABP- 1530)
 • Projekty výchovy v přírodě : absolventská práce / Pavel Kaplan - 2001 (ABP-373)
 • Proměny křesťanské výchovy ve 20. století : absolventská práce / Marie Hradilková - 2004 (ABP-786)
 • Prožitková pedagogika a seznamovací kurz Jaboku 2005 : bakalářská práce / Kateřina Šírová - 2006 (ABP-1238)
 • Prožitková pedagogika ve skautské organizaci : absolventská práce / Kateřina Šírová - 2005 (ABP-1099)
 • Přechod dětí z alternativních škol do škol standardních : absolventská práce / Eva Babická - 2004 (ABP-784)
 • Překonávání šikany na základní škole : bakalářská práce / Lucie Růžičková - 2009 (ABP-1469)
 • Příprava a realizace dvoudenního zážitkově pedagogického kurzu pro chlapecký kolektiv v rámci projektu "Orientační dny" : bakalářská práce / Alena Říhová - 2007 (ABP-1375)
 • Příprava Etapové Hry pro integrovanou skupinu dětí : bakalářská práce / Jana Kleinová - 2006 (ABP-1234)
 • Příprava letního tábora pro děti / Lenka Beroušková - 2002 (ABP-551)
 • Příprava programu letního tábora na základě zážitkové pedagogiky : bakalářská práce / Barbora Čašková - 2010 (ABP-1615)
 • Přístupy k hodnocení v pedagogických systémech dona Bosca a A. S. Makarenka : diplomová práce / Karel Švejda - 1997 (ABP-34)
 • Raná péče v rodinách s dětmi s PAS. Návrh koncepce rané péče s využitím současné praxe : absolventská práce / Petra Michalová - 2006 (ABP- 1139)
 • Rodina a rozvod : bakalářská práce / Kateřina Valentová - 2006 (ABP-1538)
 • Rodina a vliv rodinné výchovy na dítě : diplomová práce / Barbora Jirsáková - 1996 (ABP-04)
 • Rodinné vztahy a sebevědomí jedince v primární prevenci sociálně patologických jevů : bakalářská práce / Jana Slavíková - 2001 (ABP-421)
 • Salesiánská asistence jako metoda výchovné práce z dnešní hlediska: partnerství a autorita ve výchově a duchovní formaci : diplomová práce / Jana Andrlová - 1996 (ABP-29)
 • Salesiánská pedagogika a její uplatnění v Salesiánském středisku mládeže v Praze - Kobylisích : absolventská práce / Miroslav Palíšek - 2000 (ABP-243)
 • Salesiánská spiritualita jako základ salesiánské pedagogiky : diplomová práce / Martina Olivová - 1996 (ABP-09)
 • Salesiánské hnutí mládeže - animátorský kurz : bakalářská práce / Petr Vtípil (ABP-269)
 • Salesiánské hnutí mládeže - animátorský kurz : diplomová práce / Petr Vtípil - 1998 (ABP-111)
 • Salesiánské chaloupky a tábory : absolventská práce / Jan Sysr - 2000 (ABP-347)
 • Sexualita a sexuální výchova; sexuální zrání, sexuální výchova v rodině a ve škole : diplomová práce / Markéta Prášková - 1998 (ABP-104)
 • Sexuální výchova (dětí do 10 let věku) : diplomová práce / Růžena Holubová - 1996 (ABP-26)
 • Sexuální výchova a její vliv na přístup k nevěře : bakalářská práce / Bibiana Bártová - 2005 (ABP-1078)
 • Sexuální výchova na základních školách : absolventská práce / Andrea Blahová - 2003 (ABP-746)
 • Sexuální výchova na základních školách : bakalářská práce / Andrea Blahová - 2003 (ABP-919)
 • Sexuální výchova v předškolním věku : absolventská práce / Katarína Jánská - 2000 (ABP-183)
 • Skauting jako metoda výchovy : bakalářská práce / Lenka Peroutková - 2001 (ABP-504)
 • SOS dětské vesičky : absolventská práce / Anna Kopová - 2001 (ABP-349)
 • Současný stav výuky náboženství dětí v předškolním věku : diplomová práce / Alice Hudecová - 1996 (ABP-32)
 • Současný význam skautingu v Čechách s důrazem na jeho výchovný přínos : absolventská práce / Lenka Peroutková - 2001 (ABP-317)
 • Spánek neboli jakých pravidel je zapotřebí, aby dítě mohlo dobře spát : bakalářská práce / Markéta Linková - 2006 (ABP-1222)
 • Společná (střídavá) péče o děti po rozvodu : absolventská práce / Miroslav Hillebrand - 2007 (ABP-1248)
 • Svátky v rytmu roku ; prožívání svátečních dob v praxi waldorfských mateřských škol : bakalářská práce / Lucie Sekaninová - 2006 (ABP- 1240)
 • Svátky ve waldorfské pedagogice. Původ, význam a formy slavení svátků ve waldorfských mateřských školách : absolventská práce / Lucie Sekaninová - 2006 (ABP-1137)
 • Syndrom CAN : tělesné trestání dětí jako možná forma týrání : bakalářská práce / Jaroslav Hájek - 2008 (ABP-1414)
 • Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků / Zuzana Babíčková - 2002 (ABP-515a)
 • Systém náhradní výchovné péče v České Republice a Dánsku : absolventská práce / Kristina Otřísalová - 2006 (ABP-1127)
 • Šikana u středoškolské mládeže : bakalářská práce / Iva Taťounová - 2008 (ABP-1392)
 • Šikana u žáků základních škol : absolventská práce / Iva Taťounová - 2007 (ABP-1434)
 • Tělesné trestání dětí rodiči : bakalářská práce / Bronislava Gilarová - 2009 (ABP-1506)
 • Televizní obrazovka a dvanáctileté dítě : diplomová práce / Petr Ondruš - 1997 (ABP-57)
 • Transkulturalita jako faktor interkulturní učení : absolventská práce / Michela Johnová - 2004 (ABP-826)
 • Trest smrti - téma programu pro mládež : absolventská práce / Jitka Drbohlavová - 2006 (ABP-1149)
 • Tvořivá dramatika v práci s výchovnou skupinou v domově mládeže : absolventská práce / Jaroslav Patera - 2003 (ABP-703)
 • Úmluva o právech dítěte : bakalářská práce / Jana Konstantinová - 2002 (ABP-712)
 • Uplatnění žáků zvláštních škol : absolventská práce / Eva Kopečná - 2006 (ABP-1135)
 • Utváření osobnosti u dětí předškolního věku : absolventská práce / Lucie Lintnerová - 2003 (ABP-762)
 • Uvedení do zážitkové pedagogiky s představením zážitkového programu : bakalářská práce / Jakub Schulz - 2007 (ABP-1239)
 • Valašské zvyky a tradice v dramatické výchově : diplomová práce / Jana Tökölyová - 1998 (ABP-110)
 • Vliv loutky na utváření osobnosti dítěte : absolventská práce / Karolína Pochmanová - 1996 (ABP-01)
 • Vliv loutky na utváření osobnosti dítěte : bakalářská práce / Karolína Pochmanová - 2003 (ABP-921)
 • Vliv rozvodové situace na zdravý psychický vývoj dítěte : absolventská práce / Kristýna Valentová - 2006 (ABP-1157)
 • Využití duchovního bohatství severoamerických indiánů v našem výchovně vzdělávacím systému : bakalářská práce / David Rejlek - 2001 (ABP-425)
 • Využití waldorfské pedagogiky ve skautském oddíle : absolventská práce / Josefína Vondrušková - 2008 (ABP-1430)
 • Využití waldorfské pedagogiky ve volnočasových aktivitách aneb lze waldorfskou pedagogiku využít ve skautském oddíle? : bakalářská práce / Josefína Vondrušková - 2008 (ABP-1388)
 • Využívání vlivu hudby s technikami muzikoterapie v mateřských školách : absolventská práce / Markéta Nehasilová - 2007 (ABP-1170)
 • Výchova a vzdělávání romských dětí a mládeže v ČR : absolventská práce / Michaela Láníková - 2003 (ABP-769)
 • Výchova dětí na internátě Speciální církevní školy Don Bosco : absolventská práce / Miriam Kabatniková - 2003 (ABP-756)
 • Výchova k hodnotám v mateřské škole : absolventská práce / Romana Holcnerová - 2003 (ABP-754)
 • Výchova ke vztahu k přírodě : bakalářská práce / Alžběta Vychytilová - 2002 (ABP-567)
 • Výchova ke spánku; zásady správného usínání od narození do předškolního věku dítěte : absolventská práce / Markéta Linková - 2006 (ABP- 1153)
 • Výchova ke zdravému sebevědomí a vytváření sebedůvěry na I. stupni základní školy : bakalářská práce / Šárka Vinšová - 2003 (ABP-722)
 • Výchova mládeže v pedagogickém systému Tomáše Bati : diplomová práce / Lenka Kurjaková - 1997 (ABP-48)
 • Výchova výzvou a dobrodružstvím / Pavel Rivola - 2002 (ABP- 522)
 • Výchova výzvou a dobrodružstvím : bakalářská práce / Pavel Rivola - 2002 (ABP-575)
 • Výchovný ústav pro mládež při Středisku pro mládež Klíčov : zkušenosti z praxe : bakalářská práce / Petra Němečková - 2000 (ABP-252)
 • Výchovný ústav pro mládež při Středisku pro mládež Klíčov : absolventská práce / Petra Němečková - 2000 (ABP-232)
 • Výměnný program : bakalářská práce / Klára Pašková Synková - 2008 (ABP-1400)
 • Výtvarné umění a výchova : bakalářská práce / Marta Semerádová - 2001 (ABP-423)
 • Výtvarné umění a výchova : diplomová práce / Marta Hrčková - 1996 (ABP-05)
 • Výuka náboženství: náboženská nauka jako předmět církevních gymnázií a katecheze - podobnosti a rozdíly : bakalářská práce / Zdislava Pohorská - 2004 (ABP-901)
 • Výuka náboženství jako školní předmět se zvláštním zaměřením na výuku na vybraných církevních gymnáziích : absolventská práce / Zdislava Pohorská - 2004 (ABP-808)
 • Využití lidové písně v pohybové a dramatické výchově a v muzikoterapii / Lucie Krupičková - 2002 (ABP-514a)
 • Vývoj a výchova dítěte v prvních třech letech života : absolventská práce / Petra Boháčová - 2001 (ABP-370)
 • Vývoj systému náhradní rodinné péče v České republice : diplomová práce / David Svoboda - 1997 (ABP-66)
 • Význam sexuální výchovy v předškolním věku : bakalářská práce / Katarína Jánská - 2000 (ABP-277)
 • Význam projektů Streetwork a Streetmobil v Drop In o.p.s. : bakalářská práce / Ada Matějovská - 2009 (ABP-1454)
 • Vzdělávání romských dětí : absolventská práce / Lenka Bumbálková - 2000 (ABP-173)
 • Vzdělávání romských dětí : bakalářská práce / Lenka Bumbálková(ABP-275)
 • Vztah člověka k životnímu prostředí - výukový program pro středisko ekologické výchovy : bakalářská práce / Ivana Handlová - 2001 (ABP-445)
 • Vztah rodiče a dítěte : absolventská práce / Barbora Doležalová - 2004 (ABP-983)
 • Waldorfská pedagogika (Jak důležité jsou pohádky) : absolventská práce / Tereza Pelikánová - 2005 (ABP-1097)
 • Záškoláctví na základních školách : diplomová práce / vypracoval: Ivo Mladenov - 1997 (ABP-69)
 • Záškoláctví : řešení případů záškoláctví v rámci OSP Úřadu MČ Praha 5 : absolventská práce / Martin Vtípil - 2003 (ABP-656)
 • Zážitková pedagogika a Prázdninová škola Lipnice : absolventská práce / Markéta Švejdová Jandová - 2003 (ABP-701)
 • Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů : absolventská práce / Jakub Schulz - 2006 (ABP-1115)

Psychologie

 • Agrese jako projev citové deprivace : absolventská práce / Michaela Vieweghová - 2008 (ABP-1440)
 • Biblický příběh jako nositel lidské zkušenosti z pohledu hlubinné psychologie na příkladu Mk 2,1-12 : bakalářská práce / Lenka Trehubljaková - 2001 (ABP-407)
 • Biblický příběh jako nositel lidské zkušenosti z pohledu hlubinné psychologie : absolventská práce / Lenka Trehubljaková - 2000 (ABP-245)
 • Bolest v lidském životě : absolventská práce / Romana Jozefiková - 2003 (ABP-750)
 • Člověk a bolest : bakalářská práce / Romana Jozefiková - 2004 (ABP-959)
 • Deprese : Klasifikace,symtomy,etiologiea terapeutické možnosti se zaměřením na kognitivně- behaviorální terapii / Eva Goppoldová - 2001 (ABP-542)
 • Deprese ve stáří : diplomová práce / Markéta Pišnová - 1998 (ABP-102)
 • Deprese, agrese, vina a hřích z pohledu psychologie a telologie : diplomová práce / Anna Pavla Petrová - 1997 (ABP-78)
 • Determinanta vnějšího prostředí ve vztahu k psychotickému onemocnění (schizofrenie) : bakalářská práce / Hana Blehová - 2002 (ABP-675)
 • Hra v životě člověka : absolventská práce / Jana Kaplanová - 2000 (ABP-185)
 • Hlubinně psychologická interpretace vybraných příběhů Markova evangelia podle E. Drewermanna : bakalářská práce / Martin Triebenekl - 2009 (ABP-1574)
 • Jak vidí proces truchlení, ti kteří ztrátou blízké osoby prošli a ti, kteří nikoliv : bakalářská práce / Jiří Kulda - 2009 (ABP-1455)
 • Komunita Archa - potlačená agrese v křesťanské komunitě : bakalářská práce / Klára Brázdová - 2001 (ABP-419)
 • Konflikt ve skupině a strategie vyjednávání : diplomová práce / Ondřej Lednický - 1997 (ABP-56)
 • Kresba a malba z hlediska vývojových fází dítěte : absolventská práce / Markéta Kneslová - 2001 (ABP-304)
 • Naděje jako důležitý předpoklad při řešení těžkých životních situací : bakalářská práce / Štěpánka Nozarová - 2004 (ABP-955)
 • Názory laické a odborné veřejnosti na lidi s psychiatrickým onemocněním, s přihlédnutím na činnost DPS Ondřejov : bakalářská práce / Klára Velíšková - 2009 (ABP-1520)
 • Neverbální komunikace: oblečení a vzhled (se zvláštním zaměřením na genderovou problematiku) : bakalářská práce / Klára Cozlová - 2005 (ABP-1063)
 • Osobnost policisty z pohledu čtyř dimenzí člověka : absolventská práce / Martin Koryčanský - 2005 (ABP-1094)
 • Paměťové procesy a prostředky podporující zapamatování : bakalářská práce / Milena Machů - 2002 (ABP-683)
 • Perspektiva naděje v těžkých životních situacích : absolventská práce / Štěpánka Nozarová - 2003 (ABP-766)
 • Pohled na osobnost policisty ze čtyř dimenzí člověka ; psychologie policejní činnosti : bakalářská práce / Martin Koryčanský - 2006 (ABP-1113)
 • Proces resocializace lidí se schizofrenií : absolventská práce / Jana Ondráková - 2007 (ABP-1190)
 • Psychické potřeby dětí a vliv jejich nedostatečného naplňování na vznik psychických poruch : bakalářská práce / Petra Kesslerová - 2003 (ABP- 841)
 • Psychologické aspekty onemocnění HIV/AIDS : diplomová práce / Václav Běhounek - 1998 (ABP-83)
 • Psychologické problémy v rodinách s postiženým dítětem : bakalářská práce / Jana Polová - 2000 (ABP-256)
 • Psychologické problémy v rodinách s postiženým dítětem : diplomová práce / Jana Polová - 1997 (ABP-51)
 • Psychologie snu / Lucie Rychetská - 2001 (ABP-543)
 • Psychologie umírání (péče o nevyléčitelně nemocné a umírající) : diplomová práce / Marcela Adámková - 1998 (ABP-81)
 • Psychosomatická onemocnění a jejich psychoterapie : bakalářská práce / Lucie Sinanovičová - 2005 (ABP-1060)
 • Psychosomatická onemocnění, jejich psychoterapie a Crohnova nemoc : absolventská práce / Lucie Sinanovičová - 2004 (ABP-877)
 • Poruchy příjmu potravy : absolventská práce / Pavla Šišáková - 2004 (ABP-881)
 • Sebepoškozování v adolescenci : bakalářská práce / Marek Procházka - 2008 (ABP-1411)
 • Sebepřijetí jako základ duševní a duchovní zralosti člověka a jeho místo ve výchově : diplomová práce / Silvie Mužíková - 1996 (ABP-12)
 • Sebevědomí u dětí předškolního a mladšího školního věku : diplomová práce / Vypracovala: Milada Herblichová - 1997 (ABP-38)
 • Sebevražda : bakalářská práce / Markéta Dolejší - 2006 (ABP- 1112)
 • Sebevražednost u nedospělých : absolventská práce / Michaela Kopecká - 2003 (ABP-752)
 • Schizofrenie a organizace, které se jí zabývají : absolventská práce / Vladimíra Kočová - 2006 (ABP-1162)
 • Schizofrenie a psychosociální rehabilitace duševně nemocných se zaměřením na chráněné bydlení a pracovní rehabilitaci : absolventská práce / Tereza Javůrková - 2008 (ABP-1446)
 • Schizofrenie v kontextu faktorů vnějšího prostřední při vzniku a průběhu : absolventská práce / Hana Blehová - 2001 (ABP-481)
 • Smíření se smrtí : bakalářská práce / Alžběta Benešová - 2009 (ABP-1515)
 • Stres u dětí : relaxační techniky a možné využití bazénové terapie při zvládání stresových situací u dětí : bakalářská práce / Petra Stehlíková - 2009 (ABP-1559)
 • Stres v pracovním procesu, možnosti prevence a léčby stresu : absolventská práce / Radek Štrobach - 1998 (ABP-109)
 • Suicidální tendence mladých lidí : bakalářská práce / Michaela Kopecká - 2004 (ABP-957)
 • Transsexualita - mezilidské vztahy se zaměřením na vztahy partnerské : bakalářská práce / Petra Procházková - 2008 (ABP-1422)
 • Transsexualita - služby a zdroje informací v ČR : absolventská práce / Petra Procházková - 2007 (ABP-1438)
 • Vliv emoční inteligence na utváření sebevědomí : absolventská práce / Markéta Halaštová - 2002 (ABP-613)
 • Vliv nenaplněných psychických potřeb na vznik psychických poruch u dětí : absolventská práce / Petra Kesslerová - 2002 (ABP-617)
 • Vstup do důchodu jako životní změna : absolventská práce / Lenka Žáková - 2008 (ABP-1313)
 • Význam duchovní zkušenosti pro zrání osobnosti : absolventská práce / Milena Tošovská - 1996 (ABP-18)
 • Význam duchovní zkušenosti pro zrání osobnosti : bakalářská práce / Milena Tošovská(ABP-167)
 • Význam hry v životě člověka : bakalářská práce / Jana Kaplanová - 2000 (ABP-253)
 • Význam komunitní péče v rehabilitaci lidí se schizofrenií : bakalářská práce / Jana Ondráková - 2007 (ABP-1259)
 • Vznik a vývoj představ o bohu v ontogenezi člověka : bakalářská práce / Zuzana Winterová - 2001 (ABP-427)
 • Způsoby překonávání komunikačních problémů v současné rodině : písemná bakalářská práce - 2003 (ABP-1324)

Psychoterapie

 • Arteterapie : Artefiletika, výtvarná a estetická výchova / Petr Bachtjan - 2002 (ABP-527)
 • Arteterapie : dětská malba a kresba : absolventská práce / Tereza Smolíková - 2002 (ABP-463)
 • Bibliodrama : bakalářská práce / Vypracovala: Dana Čermáková(ABP-163)
 • Bibliodrama : diplomová práce / Dana Čermáková - 1998 (ABP-121)
 • Canisterapie : absolventská práce / Monika Pittnerová - 2007 (ABP-1436)
 • Canisterapie a hipoterapie jako léčebné metody u lidí s postižením : bakalářská práce / Monika Pittnerová - 2008 (ABP-1383)
 • Canisterapie a hipoterapie - možnosti jejich využití : bakalářská práce / Soňa železná - 2000 (ABP-266)
 • Canisterapie : absolventská práce / Gabriela skružná - 2000 (ABP-231)
 • Deprese a její kognitivně-behaviorální terapie : absolventská práce / Eva Goppoldová - 2001 (ABP-288)
 • Deprese: klasifikace, symptomy, etiologie a terapeutické možnosti se zaměřením na kognitivně behaviorální terapii : bakalářská práce / Eva Goppoldová - 2001 (ABP-411)
 • Depresivní onemocnění v souvislosti s psychosociálními riziky a možnosti léčby deprese se zaměřením na kognitivně-behaviorálníterapii : bakalářská práce / Andrea Břendová - 2008 (ABP-1417)
 • Duchovní vedení a psychoterapie jako cesty k uzdravení vnitřních zranění : bakalářská práce / Zdeněk Vít - 2007 (ABP-1294)
 • Etikoterapie v pojetí Vladimíra Vogeltanze : bakalářská práce / Renata Laňková - 2008 (ABP-1406)
 • Hlubinná abreaktivní psychologie : bakalářská práce / Petr Boháč - 2001 (ABP-415)
 • Hlubinná abreaktivní psychoterapie : absolventská práce / Petr Boháč - 2001 (ABP-369)
 • Léčba a výchova uměním : absolventská práce / Marie Jirků - 2005 (ABP-1026)
 • Logoterapie a existenciální analýza v krizi smyslu člověka (post)moderní doby z křesťanského pohledu : bakalářská práce / Dana Kroupová - 2009 (ABP-1458)
 • Metodika léčebně pedagogicko-psychologického ježdění zaměřené na klienty se závislostmi : absolventská práce / Jana Hurdová - 2008 (ABP-1448)
 • Možnosti psychoterapie v léčbě závislostí - se zvláštním důrazem na hagioterapii : bakalářská práce / Johana Krejčí - 2001 (ABP-447)
 • Možnosti využití canisterapie a hypoterapie : absolventská práce / Soňa Železná - 2000 (ABP-213)
 • Možnosti využití muzikoterapie : absolventská práce / Dorota Kosmáková - 2000 (ABP-189)
 • Muzikoterapie a její využití u lidí postižených demencí - Alzheimerovou chorobou : absolventská práce / Tereza Kopecká - 2007 (ABP-1250)
 • Otázka smyslu života z hlediska humanistické psychoterapie se zvláštním zřetelem na logoterapii : diplomová práce / Vypracoval: Josef Rendl - 1998 (ABP-105)
 • Otázka smyslu života z hlediska Logoterapie : bakalářská práce / Josef Rendl - 2003 (ABP-667)
 • Paměťové hry pro seniory : bakalářská práce / Kristýna Žárská - 2003 (ABP-718)
 • Pohyb a tanec, rozvoj a rehabilitace osobnosti (terapie tanečním pohybem v psychiatrické léčebně v Bohnicích) : absolventská práce / Magdaléna Kosňovská - 2001 (ABP-368)
 • Poruchy příjmu potravy a kognitivně behaviorální terapie : absolventská práce / Karin Holoubková - 2000 (ABP-179)
 • Poruchy příjmu potravy z pohledu kognitivně behaviorální terapie : bakalářská práce / Karin Novotná - 2001 (ABP-401)
 • Projektivní metody v arteterapii : bakalářská práce / Michaela Šteigerová - 2003 (ABP-843)
 • Psychologické aspekty HIV pozitivity : bakalářská práce / Lucie Skružná - 2007 (ABP-1370)
 • Psychoterapie a duchovní vedení : diplomová práce / Martin Huk - 1997 (ABP-42)
 • Role imaginace v procesu uzdravování : absolventská práce / Lenka Kurovská - 2002 (ABP-608)
 • Sexuálne zneužívanie detí, ich terapia a jej špecifiká : bakalárska práca / Beáta Kazimírová - 2003 (ABP-689)
 • Sny, jejich význam a využití v psychoterapii : bakalářská práce / Lucie Rychetská - 2002 (ABP-581)
 • Skupinová psychoterapie v léčbě závislosti na nealkoholových drogách : absolventská práce / Tereza Zoubková - 2004 (ABP-814)
 • Skupinové procesy se zaměřením na skupinovou dynamiku ve skupinové psychoterapii : bakalářská práce / Jan Kubrycht - 2003 (ABP-847)
 • Špecifická terapie sexuálne zneužívaných detí / Beáta Kazimírová - 2002 (ABP-516)
 • Tanečně-pohybová terapie klientů s mentálním postižením : absolventská práce / Markéta Vodičková - 2006 (ABP-1209)
 • Tanečně-pohybová terapie : bakalářská práce / Barbora Landová - 2007 (ABP-1280)
 • Taneční terapie : absolventská práce / Kateřina Samcová - 2004 (ABP-885)
 • Taneční terapie jako pomoc při integraci osob s dětskou mozkovou obrnou : bakalářská práce / Barbora Šourková - 2008 (ABP-1405)
 • Terapeutický rozměr bibliodramatu : bakalářská práce / Veronika Ratajová - 2010 (ABP-1624)
 • Terapie depresí : bakalářská práce / Vypracovala: Ludmila Svatková(ABP-157)
 • Terapie depresí : diplomová práce / Ludmila Svatková - 1998 (ABP-138)
 • Tvorba osobního příběhu v dynamické arteterapii a existenciální
 • Tvorba osobního příběhu (sebepojetí) v dynamické arteterapii a existenciální analýze : bakalářská práce / Petr Štěpánek - 2002 (ABP- 837)
 • analýze : absolventská práce / Petr Štěpánek - 2001 (ABP-483)
 • Využití psychoterapie při léčbě závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách : absolventská práce / Johana Krejčí - 2001 (ABP-308)
 • Využití arteterapie v rodinném systému : absolventská práce / vypracovala: Lucie Richterová - 2001 (ABP-461)
 • Vývoj psychoterapie v České republice po roce 1945 (z pohledu našich osmi předních psychoterapeutů) : absolventská práce / Michaela Andrlová - 2003 (ABP-636)
 • Vývoj psychoterapie v České republice po roce 1945 (z pohledu našich osmi předních psychoterapeutů) : bakalářská práce / Michaela Andrlová - 2003 (ABP-849)
 • Výtvarné umění, tvořivost, arteterapie : bakalářská práce / Petr Bachtjan - 2002 (ABP-677)
 • Význam terapeutické komunity pro mladé lidi se schizofrenií : absolventská práce / Jan Rohlena - 2009 (ABP-1594)

Religionistika

 • Abhidhamma - podklad pro budhistickou meditaci : diplomová práce / Daniel Kaucký - 1997 (ABP-45)
 • Apoštolát laiků : diplomová práce / Jan Rund (ABP-150)
 • Bhagavadgíta a Jidášovo evangelium : bakalářská práce / Tomáš Hauser - 2009 (ABP-1540)
 • Co Bůh? Člověk?: Vznik a vývoj představ o Bohu v ontogenezi člověka : absolventská práce / Zuzana Winterová - 2001 (ABP-341)
 • Dialog křesťanů a Židů, jeho možnosti a omezení na příkladu Společnosti křesťanů a Židů : absolventská práce / Kateřina Bubeníčková - 2004 (ABP-792)
 • Duchovní růst podle hnutí Světlo - Život ; pokus o současný pohled na hnutí po r. 2000 v Čechách : bakalářská práce / Ladislav Bušek - 2005 (ABP-1106)
 • Hinduismus a jeho prvky v České republice : absolventská práce / Iveta Nykodýmová - 2005 (ABP-1042)
 • Interruptio graviditatis : absolventská práce / Petra Cajthamlová - 2001 (ABP-397)
 • Jeruzalémský chrám (Jeruzalémský chrám a jeho vztah k synagogám) : absolventská práce / Anna Žílová - 2006 (ABP-1159)
 • Ježíš v Koránu : s ohledem na islámské i křesťanské tradice a postavu panny Marie : bakalářská práce / Jan Hemala - 2008 (ABP-1419)
 • Možnosti dialogu mezi ateistou a věřícím : diplomová práce / Kateřina Riantová (ABP-148)
 • Pojetí jediného Boha v Islámu (výlučnost a vztah k násilí vycházející ze základu biblického monoteismu) : absolventská práce / Květa Řezáčová - 2001 (ABP-359)
 • Postavení církví, náboženství a víry v českých zemích : absolventská práce / Miluše Netolická - 2001 (ABP-1167)
 • Příchod nové spirituality ; Hinduismus a duchovní Mistři v Čechách : bakalářská práce / Iveta Nykodýmová - 2006 (ABP-1217)
 • Přínos pravoslavné církve v České republice speciálně s ohledem na situaci v severních Čechách : absolventská práce / Veronika Havlinová - 2005 (ABP-1101)
 • Rastafariáni v Guyaně - víra a životní styl : absolventská práce / Adéla Linhartová - 2001 (ABP-312)
 • Rastafariáni: víra a způsob života rastafariánů v Guyaně : bakalářská práce / Adéla Linhartová - 2001 (ABP-429)
 • Rituály : absolventská práce / V.M.M. Kupský - 2005 (ABP- 1030)
 • Satanismus : absolventská práce / Mikuláš Ticháček - 2001 (ABP-335)
 • Satanismus v hudbě : bakalářská práce / Mikuláš Ticháček - 2001 (ABP-500)
 • Sektářství v církvi : bakalářská práce / Jiří Koubek - 2000 (ABP-282)
 • Sekty a sektářství : absolventská práce / Jiří Koubek - 2000 (ABP-239)
 • Význam rituálů v životě člověka : diplomová práce / Mária Kajtárová - 1998 (ABP-92)
 • Vztah monoteismu a moci s důrazem na pojetí v islámu : bakalářská práce / Květa Řezáčová - 2001 (ABP-408)
 • Židovská mystika (stručný nástin od počátku po sabatiánskou herezi) : bakalářská práce / Ladislav Puršl - 2002 (ABP-851)

Teologie, spiritualita

 • 3. celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Dotazníkové šetření : bakalářská práce / Markéta Havlíčková - 2003 (ABP-738)
 • Aggiordamento po II. vatikánském koncilu : diplomová práce / Vypracoval: Karel Heřman - 1997 (ABP-74)
 • Andělé v Bibli ; jak vystupují andělské bytosti v Bibli a archanděl Rafael v knize Tobiáš : absolventská práce / Helena Jurenková - 2007 (ABP-1249)
 • Apoštolát laiků v katolické církvi : bakalářská práce / Jan Rund - 2002 (ABP-585)
 • Bernard z Clairvaux: několik pohledů na jeho osobnost a dílo : bakalářská práce / Robert Antropius - 2005 (ABP-1066)
 • Bibliodramatická práce jako možnost práce s biblickým textem ve skupině : bakalářská práce / Hana Gašpaříková - 2003 (ABP-714)
 • Blaník v průběhu staletí : Blaník v duchovním životě obyvatel podblanického kraje od nejstarších dob do 19. století : absolventská práce / Eva Hájková - 2004 (ABP-820)
 • Celibát jako podmínka kněžství v římskokatolické církvi : absolventská práce / Teodora Žurková - 2003 (ABP-744)
 • Cesta ke svobodě : inspirováno svatým Janem od Kříže : bakalářská práce / Lenka Žáková - 2009 (ABP-1493)
 • Církev a homosexualita : postoje vybraných českých církví k homosexualitě na počátku 21. století : bakalářská práce / Pavla Packová - 2009 (ABP-1466)
 • Dialog křesťanství s ateismem : bakalářská práce / Kateřina Riantová - 2001 (ABP-502)
 • Dobrovolnictví jako výzva pro Katolickou církev : absolventská práce / Marie Nováková - 2004 (ABP-818)
 • Dopisování s vězni jako legitimní služba lásky hledající oporu v křesťanské etice : bakalářská práce / Jiří Mataj - 2010 (ABP-1614)
 • Duchovní aspekty umělecké tvorby Karla Hlaváčka : bakalářská práce / František Jirový - 2003 (ABP-861)
 • Duchovní cesta dekadentního básníka Karla Hlaváčka : absolventská práce / František Jirový - 2002 (ABP-625)
 • Duchovní růst podle hnutí Světlo - Život : absolventská práce / Ladislav Bušek - 2004 (ABP-824)
 • Duchovní odkaz Františka Drtikola : absolventská práce / Dominik Aubrecht - 2007 (ABP-1175)
 • Duchovní péče o nemocné a umírající : absolventská práce / Alžběta Pospíšilová - 2008 (ABP-1306)
 • Duchovní rozměr rockové hudby. Vztah mezi rockovou hudbou, mládeží a náboženstvím : bakalářská práce / Karel Kočner - 2005 (ABP-1047)
 • Duchovní služba jako součást Armády České republiky : poslání vojenskýách kaplanů na zahraničních misích : bakalářská práce / Marie Fidlerová - 2009 (ABP-1475)
 • Duchovní služba jako složka Armády České republiky : bakalářská práce / Alena Maňáková - 2005 (ABP-1089)
 • Duchovní život mladé křesťanské rodiny : absolventská práce / Drahomíra Zikánová - 2005 (ABP-977)
 • Důstojnost lidské sexuality v manželství : perspektivy teologické etiky : absolventská práce / Eva Sanetrníková - 2008 (ABP-1432)
 • Dynamika duchovního vývoje křesťana na příkladu života sv. Antonína Poustevníka : absolventská práce / Sabina Tošovská - 2008 (ABP- 1314)
 • Ekumenická spolupráce : Bakalářská práce / Jan Brázda - 2000 (ABP-377)
 • Eucharistie - Oběť Krista a církve : absolventská práce / Vendula Černá - 2007 (ABP-1188)
 • Eucharistie jako oběť - Oběť Kristova a církve : bakalářská práce / Vendula Černá - 2007 (ABP-1278)
 • Eucharistie jako symbol a rituál v pojetí Louis-Marie Chauveta : bakalářská práce / Václav Neruda - 2007 (ABP-1263)
 • Eucharistie jako symbol v pojetí Louis-Marie Chauveta : absolventská práce / Václav Neruda - 2007 (ABP-1173)
 • Evangelická chvála a katolická úcta : panna Maria a ekumenizmus : bakalářská práce / Petr Hypšman - 2007 (ABP-1276)
 • Exorcismus v katolické církvi : bakalářská práce / Ivona Klodnerová - 2001 (ABP-413)
 • Exorcismus : absolventská práce / Ivona Klodnerová - 2001 (ABP-303)
 • Genius loci krajiny pod Blaníkem. Blaník v představách a duchovním životě obyvatel podblanického kraje od nejstarších dob do 19. století : bakalářská práce / Eva Hájková - 2004 (ABP-899)
 • Hnutí fokoláre : diplomová práce / Denisa Dubcová - 1998 (ABP-90)
 • "Hradba na různo dělící". Chápání inspirace bible jako rozdělující moment křesťanstva : bakalářská práce / Jan Zahradníček - 2003 (ABP- 853)
 • Ilustrativní nabídka křesťanů mládeži v Praze v perspektivě jejich misijně-evangelizačně-pastoračního poslání : bakalářská práce / Andrea Bušovská - 2008 (ABP-1416)
 • Jan Hus a význam jeho osobnosti pro proces sbližování církví : bakalářská práce / Marie Homolková - 2007 (ABP-1273)
 • Jan Hus a význam jeho osobnosti pro současný proces sbližování církví : absolventská práce / Marie Homolková - 2006 (ABP-1187)
 • Jezuité v Čechách a misie : diplomová práce / Marie Vernerová - 1997 (ABP-33)
 • Jezuitská kolej v Klatovech jako ukázka jezuitského školství v Čechách v době baroka : bakalářská práce / Zdeňka Kolářová - 2006 (ABP- 1108)
 • Josef Zvěřina - kněz a učitel. Tajné studium dogmatiky na Moravě v letech 1975 - 1990 : bakalářská práce / Magdalena Srovnalová - 2003 (ABP-740)
 • K problematice kněžského celibátu v katolické církvi : bakalářská práce / Viktorie Dittmannová - 2001 (ABP-441)
 • Katechumenát dospělých v katolické církvi : bakalářská práce / Pavlína Bílková - 2000 (ABP-271)
 • Katolická církev a smíšené sňatky : bakalářská práce / Jana Oušková - 2005 (ABP-1090)
 • Kněz a farnost : teorie a praxe ve farnosti Olešnice na Moravě : absolventská práce / Josef Soukal - 2003 (ABP-633)
 • Kniha Jonáš očima bezdomovců : absolventská práce / Anna Pincová - 2006 (ABP-1125)
 • Koinonia Giovanni Battista : diplomová práce / Olga Dvořáčková - 1996 (ABP-21)
 • Koncepce liturgického prostoru kostela sv. Josefa v Senetářově : bakalářská práce / Jiří Hlavička - 2004 (ABP-897)
 • Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše : bakalářská práce / Lenka Olbertová - 2003 (ABP-863)
 • Kongregace sester karmelitek od Dítěte Ježíše : absolventská práce / Lenka Olbertová - 2001 (ABP-315)
 • Mantinely církví při vzniku ekumenického manželství : popis současné situace z pohledu římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické a církve Československé husitské : absolventská práce / Adéla Beranová - 2007 (ABP-1452)
 • Maria - prototyp ženy? : absolventská práce / vypracovala: Magdalena Bartoňová-Beránková - 1997 (ABP-72)
 • Maria v Písmu a učení Církve : absolventská práce / Tomáš Kábele - 2007 (ABP-1189)
 • Misie mladým lidem v Praze : bakalářská práce / Andrea Bušovská - 2008 (ABP-1470)
 • Modlitba za uzdravení - jedna z cest uzdravení člověka : diplomová práce / Markéta Šimoníková - 1996 (ABP-11)
 • Motivy apostáze od hnutí Víry : vliv osobnostního a duchovního růstu na odpadnutí : bakalářská práce / Michala Sedláčková - 2009 (ABP-1580)
 • Možnosti a omezení farní pastorace : diplomová práce / Ondřej Spálenka - 1997 (ABP-41)
 • Může být křesťanská mystika aktuální v postmoderní době? Mistr Eckhart v návaznosti na postmoderní dobu : bakalářská práce / Jana Czudková - 2005 (ABP-1065)
 • Naplňování spirituálních potřeb u lidí s mentálním postižením : bakalářská práce / Kamila Brusová - 2008 (ABP-1418)
 • Několik pohledů na osobnost a dílo svatého Bernarda z Clairvaux : absolventská práce / Robert Antropius - 2005 (ABP-1040)
 • Nová evangelizace v postmoderní evropské společnosti : bakalářská práce / vypracoval: Václav Vopat (ABP-159)
 • Nové možnosti pastorace mládeže v České republice : diplomová práce / Ondřej Čenovský - 1997 (ABP-63)
 • O čem sní ženy v církvi : bakalářská práce / Jitka Sklenářová - 2006 (ABP-1245)
 • O modlitbě : bakalářská práce / Ivo Mladenov - 2003 (ABP- 859)
 • Otázka dobrovolnosti celibátu v katolické církvi : bakalářská práce / Teodora Žurková - 2004 (ABP-893)
 • Pastorace mládeže v ČR: Arcidiecézní centrum života mládeže - Praha : bakalářská práce / Martina Döllingerová - 2001 (ABP-443)
 • Pastorace mládeže v Diecézním centru pro mládež - koncepce práce DCM ostravsko-opavské diecéze : diplomová práce / Helena Breníková - 1998 (ABP-84)
 • Pastorační praxe opírající se o biblický text s důrazem na hlubinně psychologický výklad Písma : bakalářská práce / Magdaléna Králová - 2000 (ABP-258)
 • Pašije ve filmu : bakalářská práce / Daniel Jenšík - 2005 (ABP-1069)
 • Pašijový příběh ve filmovém zpracování : absolventská práce / Daniel Jenšík - 2005 (ABP-1044)
 • Pavlovské pojetí inkulturace evangelia z dnešního pohledu na základě zkušenosti z české společnosti 90. let : diplomová práce / vypracovala: Zuzana Hrašová - 1996 (ABP-27)
 • "Pojetí naděje v pastorační práci" : bakalářská práce / Lenka Španihelová - 2007 (ABP-1277)
 • Poselství knihy Rút : absolventská práce / Petra Burešová - 2007 (ABP-1171)
 • Poselství podobenství o dvou ztracených synech a milosrdném Otci jako inspirace pro sociální práci : absolventská práce / Barbora Klinská - 2008 (ABP-1308)
 • Pravoslavná církev v České republice speciálně s ohledem na situaci v severních Čechách : bakalářská práce / Veronika Havlinová - 2004 (ABP-891)
 • Program evangelizačně zaměřených setkání v Bartošovicích v Orlických horách : absolventská práce / Jindřiška Neškudlová - 2001 (ABP-389)
 • Předmanželské a manželské vztahy nejen z pohledu katolické církve : bakalářská práce / Gabriela Svobodová - 2001 (ABP- 510)
 • Předpověď narození Ježíšova podle Lukášova evangelia v italském renesančním a barokním malířství : rozbor perikopy, renesančních a barokních dějin a děl zvěstování Panně Marii : bakalářská práce / Vanda Jechová - 2009 (ABP-1481)
 • Předpověď narození Ježíšova podle Lukášova evangelia ve výtvarném umění v období italské renesance : absolventská práce / Vanda Jechová - 2009 (ABP-1589)
 • Přínos východní liturgie pro západního křesťana : diplomová práce / Michaela Spálenková - 1997 (ABP-40)
 • Příprava na křest dospělých v katolické církvi : absolventská práce / Pavlína Bílková - 2000 (ABP-216)
 • Působení kněze ve farnosti. Teorie a praxe farářského působení v Olešnici na Moravě a v Kunštátě na Moravě : bakalářská práce / Josef Soukal - 2004 (ABP-915)
 • Rodiny v komunitě Chemin Neuf : absolventská práce / Alena Chmelíková - 2006 (ABP-1160)
 • Rozvažování o potratu v pastorační práci : bakalářská práce / Jakub Samiec - 2007 (ABP-1365)
 • Řádový život a jeho možnosti v dnešní době : diplomová práce / Blanka Malcová - 1996 (ABP-20)
 • Řádový život: podstata, současnost a perspektivy : bakalářská práce / Blanka Malcová - 2001 (ABP-410)
 • Řeč pravoslavných ikon : ikona jako cesta ke Kristu : bakalářská práce / Hana Drahotová - 2009 (ABP-1561)
 • Řešení liturgického prostoru kostela sv. Josefa v Senetářově : absolventská práce / Jiří Hlavička - 2004 (ABP-806)
 • Římsko-katolická mešní liturgie, struktura současná podoba praxe : absolventská práce / Marie Šochová - 2004 (ABP-788)
 • Sexuální výchova a její vliv na přístup k nevěře : bakalářská práce / Bibiana Bártová - 2005 (ABP-1078)
 • Smíšená manželství z pohledu katolické církve : absolventská práce / Jana Oušková - 2004 (ABP-810)
 • Smysl manželství : upřímné hledání mladého člověka v odkazu společnosti a křesťanství : absolventská práce / Vojtěch Frýdl - 2009 (ABP- 1597)
 • Sociální akcenty horského kázání : bakalářská práce / Tomáš Samiec - 2008 (ABP-1423)
 • Současná situace olomouckých církví : bakalářská práce / Lucie Chamraďová - 2006 (ABP-1241)
 • Společenství stolu Páně : znamení a pramen jednoty : absolventská práce / Tereza Majerová - 2003 (ABP-658)
 • Svátostná hodnota manželství. Historický vývoj a podněty pro manželskou spiritualitu : absolventská práce / Jana Andrášová - 2006 (ABP- 1155)
 • Svátostné manželství ; římskokatolická perspektiva, náměty pro manželskou spiritualitu : bakalářská práce / Jana Andrášová - 2006 (ABP-1224)
 • Symbol z pohledu liturgie a analytické psychologie C.G.Junga ; pokus o interpretaci křtu jakožto symbolu : bakalářská práce / Simona Vydržalová - 2007 (ABP-1223)
 • Transplantace ledvin v teologicko-etické reflexi : bakalářská práce / Jaroslava Zárubová - 2008 (ABP-1420)
 • Trest smrti očima křesťanů : bakalářská práce / Jitka Drbohlavová - 2006 (ABP-1243)
 • Úbytok povolaní v ženských reholiach v Českej republike v spojitosti s motiváciou adeptiek : bakalárska práca / Gabriela Kallová - 2007 (ABP-1260)
 • Úcta v manželství ; její důležitost a rozvoj : absolventská práce / Alena Katzerová - 2007 (ABP-1198)
 • Učení mistra Eckharda v kontextu postmoderní doby : absolventská práce / Jana Czudková - 2005 (ABP-990)
 • Vdovy a sirotci jako ztělesnění slabosti a bezmoci: starozákonní pohled : bakalářská práce / Dagmara Krčková - 2009 (ABP-1459)
 • Víra jako obsah a víra jako vztah : diplomová práce / Zpracovala: Vlasta Čechová - 1997 (ABP-35)
 • Vliv Jana XXIII. na zachování světového míru v souvislosti se změnou smýšlení katolické církve : bakalářská práce / Barbora Tomková - 2009 (ABP-1525)
 • Využití Písma v pastorační práci na základě hlubinně psychologického výkladu : absolventská práce / Magdaléna Králová - 2000 (ABP-236)
 • Význam, funkce a architektonické řešení liturgikého prostoru po Druhém vatikánském koncilu na příkladu kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích : absolventská práce / Linda Kohútová - 2002 (ABP-629)
 • Význam, funkce a architektonické řešení liturgikého prostoru po Druhém vatikánském koncilu na příkladu kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích : bakalářská práce / Linda Kohútová - 2003 (ABP-855)
 • Vztah křesťanské spirituality a sexuality v erotickém vztahu muže a ženy : bakalářská práce / Josef Křížek - 2009 (ABP-1456)
 • Ženy v prvotní církvi a dnes : absolventská práce / Jitka Sklenářová - 2006 (ABP-1147)
 • Život laika v římskokatolické církvi. Uplatnění laika v životě farnosti : bakalářská práce / Marie Bártová - 2005 (ABP-1088)
 • Život homosexuálů v kontextu s naukou římsko-katolické církve : bakalářská práce / Hana Šimková - 2007 (ABP-1264)
 • Život laika v římskokatolické církvi. Uplatnění laika v životě farnosti : bakalářská práce / Marie Bártová - 2005 (ABP-1088)
 • Život laika v římskokatolické církvi : uplatnění laika v životě farnosti : absolventská práce / Marie Bártobá - 2005 (ABP-976)
 • Životní krize a duchovní průvodcovství : diplomová práce / Martina Bartáčková - 1998 (ABP-82)

Filosofie, etika

 • Dvě nejužívanější reprodukční techniky u nás a otázky, které vyvolávají z hlediska křesťanské víry a etiky, a postoj církevních autorit k těmto problémům : bakalářská práce / Irena Vltavská - 2009 (ABP-1518)
 • Etická tkáň v paliativní péči : bakalářská práce / Monika Veselá - 2008 (ABP-1425)
 • Eticko-lidsko právní perspektivy pohledu náboženství na výzkum na embryonálních kmenových buňkách : absolventská práce / Jana Císařová - 2009 (ABP-1595)
 • Feminismus ve filozofii a teologii : diplomová práce / Monika Zelenková (ABP-152)
 • Feminismus ve filosofii a teologii : bakalářská práce / Monika Zelenková - 2002 (ABP-593)
 • Konzumace tabákových výrobků z hlediska křesťanské etiky : bakalářská práce / Michal Zvonař - 2009 (ABP-1519)
 • Lidská práva ve vztahu k biomedicínsko-etickým otázkám spojeným s počátkem lidského života : bakalářská práce / Jana Císařová - 2010 (ABP-1612)
 • Možnosti Fair trade: prosazování lidských práv a etických principů : bakalářská práce / Monika Redmerová - 2007 (ABP-1275)
 • Posvátnost lidského života : Obhajoba bioetického principu : bakalářská práce / Jana Vodová - 2007 (ABP-1257)
 • Problematika euthanasie : eticko-právní otázky : bakalářská práce / Katarína Slivarichová - 2009 (ABP-1565)
 • Umělé oplodnění, genetika, děti s postižením : bakalářská práce / Zdeňka Provazníková - 2006 (ABP-1242)

Historie

 • JOC v českých zemích : bakalářská práce / Marek Javora - 2005 (ABP-1091)
 • Kněžna Ludmila jako světice a vládkyně : diplomová práce / Markéta Novotná - 1997 (ABP-77)
 • Periferie středověku : absolventská práce - 2003 (ABP-707)
 • Postavení a úloha Tovaryšstva Jažíšova v Klatovech a blízkém okolí v letech 1636-1773, jeho vliv na život města v dnešní době : absolventská práce / Zdeňka Kolářová - 2005 (ABP-1045)
 • Působení Josefa Zvěřiny na Moravě v letech 1975 - 1990 : absolventská práce / Magdalena Srovnalová - 2002 (ABP-607)
 • Pražská obec v kontextu skryté církve : bakalářská práce / Jan Toepfer - 2000 (ABP-263)
 • Skrytá církev a Pražská obec : absolventská práce / Jan Toepfer - 2000 (ABP-205)
 • Svatí v českém lidovém barokním divadle : absolventská práce / Petr Lanta - 2001 (ABP-371)
 • Svatí v lidových hrách : bakalářská práce / Petr Lanta - 2001 (ABP-492)