Chci prodloužit platnost registrace do knihovny

Platná registrace do knihovny je podmínkou pro využívání některých služeb, zejména půjčování knih domů, prodlužování výpůjček, rezervací a objednávek knih.

Informaci o tom, do kdy je platná vaše registrace do knihovny, najdete ve svém čtenářském kontě. Pokud máte ve svém čtenářském kontě uvedenou funkční e-mailovou adresu,  před uplynutím platnosti registrace také dostanete  e-mailové upozornění, že se blíží konec  platnosti vaší registrace. 

Co  je k obnovení registrace potřeba

K prodloužení registrace je nutné dostavit se do knihovny.  Podmínkou obnovení registrace je předložení  občanského  průkazu (nebo pasu, pokud jste cizím státním příslušníkem) a v některých případech také zaplacení registračního poplatku dle Ceníku služeb (viz též  dále).

Při registraci kontrolujeme platnost Vašich údajů, včetně kontaktních údajů. Proces obnovení registrace můžete urychlit, pokud si ve svém čtenářském kontě předem zkontrolujete, jestli jsou stále platné všechny vaše kontaktní a osobní údaje. Některé z těchto údajů můžete sami změnit ve svém čtenářském kontě (viz nápověda ke změně e-mailu a nápověda ke změně adresy)

Možnost změny průkazu při registraci

Pokud vlastníte čipovou kartu (např. Lítačku, IN-kartu ČD, kartu autobusového dopravce, ISIC apod.), můžete ji používat také jako průkaz do Knihovny Jabok. Jako průkaz lze použít libovolnou čipovou kartu, která obsahuje identifikační údaje o vlastníkovi karty + jeho fotografii (tj. nelze např. použít slevové karty obchodních řetězců).  Nelze však používat Lítačku či jiné karty, které jsou nahrané v mobilním zařízení. Z bezpečnostních důvodů také nedoporučujeme používat jako průkaz do knihovny občanské průkazy s čipem. 

V případě zájmu o změnu průkazu si příslušnou čipovou kartu přineste s sebou do knihovny a při obnovení registrace požádejte personál knihovny o změnu průkazu.

O změnu průkazu na čipovou kartu můžete požádat nejen při registraci, ale  také kdykoliv při návštěvě knihovny.

Ochrana údajů na čipových kartách

Pro transakce v knihovním systému (půjčování, prodlužování výpůjček apod.) používá knihovna pouze sériové číslo karty. V praxi to znamená, že na kartu není nutné nahrát žádnou aplikaci. Nejsou čteny ani využívány žádné další údaje kromě čísla čipu. Knihovna nemá přístup k datům ani aplikacím, které jsou již na kartě nahrány (jako jsou údaje o elektronických jízdenkách, data elektronické peněženky atd.).

Doba platnosti registrace a registrační poplatky

Studenti Jaboku

Pro studenty Jaboku, kteří platí školné, je registrace platná po dobu právě probíhajícího školního roku a končí vždy před začátkem následujícího školního roku (31. srpna), a to bez ohledu na datum, kdy se čtenář do knihovny zaregistroval nebo obnovil registraci. Na další školní rok je nutné registraci obnovit. Studenti Jaboku za registraci neplatí.

Studenti, kteří ukončili studium, ale mají zájem dále knihovnu navštěvovat, si mohou registraci obnovit jako běžní čtenáři (viz Ostatní čtenáři).

Vyučující a zaměstnanci Jaboku

Pro zaměstnance Jaboku je registrace platná po dobu právě probíhajícího školního roku a končí vždy před začátkem následujícího školního roku (31. srpna).  Vyučující a zaměstnanci Jaboku za registraci  neplatí.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, kteří jsou studenty nebo zaměstnaci Jaboku, je je registrace platná po dobu právě probíhajícího školního roku a končí vždy před začátkem následujícího školního roku. Pro ostatní držitele průkazu ZTP a ZTP/P  je registrace platná po dobu 12 měsíců ode dne registrace nebo jejího obnovení. Poté je možné registraci opět obnovit. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P za registraci  neplatí.

Ostatní čtenáři

Pro všechny ostatnní čtenáře (kteří nejsou studenty/zaměstnanci Jaboku) je registrace platná po dobu 12 měsíců ode dne registrace nebo jejího obnovení. Poté je možné registraci opět obnovit. Za registraci je vybírán registrační poplatek 50 Kč.

Výpůjčky, prodlužování a rezervace po skončení platnosti registrace

Pokud skončila registrace a máte půjčené knihy, termín vrácení se skončením platnosti registrace nemění (například pokud Vám skončí platnost registrace 31. srpna a termín vrácení knih je 14. září, stačí knihy vrátit do 14. září). Výpůjčky však nelze prodloužit, dokud není registrace obnovena. Po skoneční platnosti registrace také nelze půjčovat další knihy.

Pokud máte rezervované knihy, splnění rezervací se pozastaví, dokud není registrace obnovena. To znamená, že pokud se do knihovny vrátí kniha, kterou jste si rezervoval(a), a vy nemáte platnou registraci, dostane knihu čtenář, který byl v pořadí rezervací za vámi. Po obnovení registrace je vaše rezervace automaticky opět zařazena do fronty požadavků na rezervace.

Pokud si po skončení platnosti registrace objednáte knihy na regále, vaše objednávky jsou pozastaveny. Teprve po obnovení registrace systém  vaše objednávky přesune do požadavků k vyřízení a knihovníci pro vás mohou objednané knihy vyhledat a připravit.

Typ služby: 

Téma návodu: 

Komu je služba určena: 

Cena: 

50 Kč (studenti Jaboku a držitelé ZTP a ZTP/P zdarma)