Knihovna a její uživatelé

Pohled na knihovnu od výpůjčního pultu (tak to vidí knihovník)

Pohled na knihovnu od výpůjčního pultu (tak to vidí knihovník)

Mezi regály

Mezi regály

Lustr se secesní výzdobou

Lustr se secesní výzdobou

Hlavní prostor knihovny (pohled ze zadní části)

Hlavní prostor knihovny (pohled ze zadní části)

Tak trochu z jiného úhlu

Tak trochu z jiného úhlu

Ke knize patří pohoda ve formě kávy nebo čaje

Ke knize patří pohoda ve formě kávy nebo čaje

Točité schody do patra

Točité schody do patra

Pohled na knihovnu shora

Pohled na knihovnu shora

Studovna v patře a pohled na knihovnu shora

Studovna v patře a pohled na knihovnu shora

Pohled na knihovnu ze studovny

Pohled na knihovnu ze studovny

Pohled na knihovnu shora

Pohled na knihovnu shora

Studovna na bývalém kůru

Studovna na bývalém kůru

Pohled ze zadní části knihovny směrem k výpůjčnímu pultu

Pohled ze zadní části knihovny směrem k výpůjčnímu pultu

Pohled ze studovny

Pohled ze studovny

Počítačová místa

Počítačová místa

Vyhledávání v katalogu

Vyhledávání v katalogu

Počítačová a studijní místa

Počítačová a studijní místa

Hlavní prostor knihovny s katalogem pro čtenáře

Hlavní prostor knihovny s katalogem pro čtenáře

Počítačová a studijní místa

Počítačová a studijní místa

Malý čtenář

Malý čtenář

Vyhledávání knih v regále

Vyhledávání knih v regále

Závěrečné práce studentů Jaboku jsou zajímavým zdrojem informací

Mezi regály

Výpůjční pult a regály s časopisy

Výpůjční pult a regály s časopisy

Počítačová a studijní místa

Počítačová a studijní místa

Studijní příprava

Studijní příprava

Studijní a počítačová místa

Studijní a počítačová místa

Odpočinkový kout ve studovně

Odpočinkový kout ve studovně

Při výběru knih rozhodně pomůže hrnek kávy

Při výběru knih rozhodně pomůže hrnek kávy

Výpůjční pult a regál s časopisy

Výpůjční pult a regál s časopisy

Když maminka studuje

Když maminka studuje

O fotogalerii: 

Prostory knihovny (knihovna je umístěna v bývalé kapli se secesní výzdobou)