2019/7

Sebeučenější knihy neprospívají nevzdělanému o nic více, než lysému hřeben, slepému zrcadlo, hluchému pištec
J. A. Komenský