Sociální zemědělství a zahradní terapie na Jaboku a v ČR

Datum a čas: 

4. 5. 2021 13:00 - 7. 10. 2021 18:00

Místo konání: 

  • Knihovna Jabok

Typ: 

Pořadatel: 

To, že se v prostorách Jaboku koná výstava o sociálním zemědělství, není žádná náhoda. Jabok je totiž jedinou školou se sociálním zaměřením v Česku, která se problematice sociálního zemědělství a zahradní terapie cíleně věnuje. Výstavu připravila lektorka kurzů Centra dalšího vzdělávání Jaboku Eliška Hudcová ve spolupráci se studentkami  kurzu "Úvod do sociálního zemědělství" Helenou Agašvári, Gabrielou Bartákovou, Jaroslavou Kratochvílovou a Marií Wamberovou.

Výstava podává stručnou informaci o problematice sociálního zemědělství, jeho historii i o příjemcích jeho činností. Představuje dále dva mezinárodní projekty zaměřené na sociální zemědělství, do kterých byla nebo je zapojena VOŠ Jabok,  publikace, které v češtině k této oblasti vznikly nebo podobu sociálních farem v Česku. Dva panely jsou věnovány tzv. Green Care a zahradní terapii, která náleží do nabídky vzdělávacích kurzů VOŠ Jabok. Výstavu doprovází tematické fotografie pořízené mimo jiné během exkurzí na sociální farmy na podzim 2020. 

Informace o autorce

Mgr. Eliška Hudcová, Ph.D. působí na VOŠ Jabok jako lektorka kurzů, které se věnují Sociálnímu zemědělství a zahradní terapii a jako projektová koordinátorka mezinárodních projektů zaměřených zejména na problematiku sociálního zemědělství. Kromě jiného se angažuje nebo angažovala v několika tematických pracovních skupinách a poradních skupinách (EMES International Research Network, Tematická pracovní skupina sociálního zemědělství při RO SZIF v Brně, Pracovní komise sociálního zemědělství při Ministerstvu zemědělství  aj.). Je moderátorkou webu Sociální zemědělství.

Výstava byla prodloužena do 7. října 2021


Jak se k nám dostanete

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Knihovna Jabok

Salmovská 8, 120 00 Praha 2
Budova B
(u hlavního vchodu zvoňte na zvonek označený "knihovna"; poté projděte průchodem a pokračujte přes dlážděný dvůr mírně doleva ke dveřím se stříškou). Knihovna se nachází v 1. patře.

telefon: +420 211 222 410
e-mail: knihovna@jabok.cz

Podrobné kontaktní informace