Chcete používat "učo" pro přihlášení do katalogu?

Nově je možné nastavit  "učo" používané ve studijním informačním systému Jaboku také pro přihlášení do katalogu. Od září 2018 a dále budou mít studenti prvního ročníku Jaboku možnost přihlášení přes "učo" nastavenou automaticky. Ostatní (dříve přijatí) studenti mohou o přihlašování pomocí "učo" požádat e-mailem nebo při návštěvě knihovny (nastavení musí provést personál knihovny). Pozor, při žádosti o změnu je potřeba znát své "učo".

Heslo a dříve nastavené přihlašovací jméno čtenáře zůstane nadále v platnosti i při používání přihlašování přes "učo".